Natuurlijk Tuinieren

Enthousiaste helpers voor Natuurlijk Tuinieren
22 oktober 2019
De laatste werkbeurt van dit seizoen werd besteed aan het ‘winterklaar maken’ van de groenstrook van Natuurlijk Tuinieren.
Mildreds verslag vind je hier.

Natuurlijk tuinieren, terug- en vooruitblik
18 januari 2019
Mildred houdt het groene vuur brandend!
Haar verslag vind je hier.

Lezing Eetbare bloemen
18 november 2018
Mildreds verslag van de lezing over Eetbare bloemen vind je hier.

Natuurlijk schoffelen
6 november 2018
Mildreds verslag van de werkbeurt & plannen van de Projectgroep Natuurlijk Tuinieren vind je hier.

Projectgroep Natuurlijk tuinieren & De Bosrand
11 juli 2018
De strook grond tussen achterpad en houtwal is sinds kort het inspirerende werkterrein van de Projectgroep Natuurlijk tuinieren.
Het eerste verslag vind je hier.

Spit niet!
4 december 2017
De vorige keer ging het om de natuur als leermeester. Door goed de processen in de natuur te observeren leren wij hoe wij met ons eigen stukje grond zouden kunnen omgaan.
Deze keer is spitten het onderwerp. Of eigenlijk niet spitten!
Je leest hier meer.

Bezoek aan Eetbare Tuin
4 december 2017
Op 14 oktober brachten twaalf leden van onze vereniging een bezoek aan de ‘Eetbare tuin’, gelegen op het terrein van ATV Nut en Genoegen.
Een uitgebreid verslag van de middag lees je hier.

Cursus Ecologisch moestuinieren in de kantine
4 november 2017
Samen met anderen organiseert Mildred een cursus van vier zaterdagmiddagen.
Meer informatie vind je hier.

In de herkansing (in de hoop dat het dit keer wel mooi weer is):
Excursie Eetbare Tuin
1 oktober 2017
Op zaterdag 14 oktober is er een excursie naar de Eetbare Tuin op het terrein van ATV Nut en Genoegen aan de Meppelweg.
Tom Pitstra zal ons rondleiden op en vertellen over de Eetbare Tuin die aangelegd is volgens de uitgangspunten van Permacultuur.
Het belooft een interessante en leerzame middag te worden.
Adres: Meppelweg 882
Aanvang: 14.00 uur
Plaats van verzamelen: de kantine van ATV Nut en Genoegen
Er kunnen maximaal 12 personen aan de rondleiding deelnemen.
U kunt zich voor deze excursie opgeven bij Mildred Steevensz,
e-mail: msteevensz@live.nl
Eetbare tuin

Wat is Natuurlijk Tuinieren?
Natuurlijke moestuin tip 1

Meer informatie
https://www.avvn.nl/natuurlijk-tuinieren
https://www.milieucentraal.nl/in-en-om-het-huis/tuinieren/
http://www.natuurinformatie.nl/ndb.mcp/natuurdatabase.nl/i000237.html