Nieuws

Waarschuwing van het bestuur: Inbrekers actiefboef
12 februari 2018
Beste Tuinvrienden,
Momenteel wordt er veel ingebroken in tuinhuisjes.
Als het u overkomt vinden wij dit erg vervelend.
Doe altijd aangifte.
Inbrekers slapen nooit!

Interview van Mildred
4 februari 2018
Ditmaal interviewde Mildred Silvija Andric van tuin 101.
Het interview vind je bij
https://atvhoutwijkdenoord.com/de-vereniging/leden/

Mijn Moestuin en ik
4 februari 2018
Mildred heeft zin in zaaien.
Je vindt haar column bij
https://atvhoutwijkdenoord.com/moestuin-en-ik/

Schade na de storm
19 januari 2018
De Code Rood Storm raasde ook over ons tuincomplex.
Een voorlopige balans van de schade: hier en daar zijn er wat dak- en glasschades. Eén kas is totaal vernield. Vandaag gaat de inspectie verder.

De vereniging heeft een collectieve opstalverzekering.
Indien u via onze vereniging een opstalverzekering heeft afgesloten en schade heeft, kunt u dit melden aan het secretariaat.
Er is eigen risico van €225.00, houd daar rekening mee.

Jaarplanning 2018 bekend
5 januari 2018
De nieuwe jaarplanning van het bestuur vind je op
https://atvhoutwijkdenoord.com/de-vereniging/organisatie/

Nieuwjaarsreceptie zaterdag 13 januari
4 januari 2018
Het bestuur wil jullie graag allemaal uitnodigen op 13 januari om 13.00 uur in de kantine.
Voor een gezellige en informele nieuwjaarsborrel,
om een glas te heffen op het nieuwe tuinjaar 2018.

2018
Beste Tuinvrienden,
26 december 2017
we nemen afscheid van 2017 en bereiden ons voor op 2018.
Als wij terug kijken naar 2017 denken wij aan hen die mooie momenten heeft gehad, maar er zijn er ook een minder leuk jaar hebben gehad.
Wij staan stil bij de leden Gerard de Cock, Bertus Kooiman, en Stefan Stojanovski zij mochten 2017 niet afmaken.
Wij willen toch graag onze blik in de toekomst richten en vooruitzien naar wat 2018 zal brengen, naar wij hopen veel zon en heerlijke temperaturen zodat de gewassen hopelijk ook ecologisch kunnen groeien en bloeien.
Het bestuur wenst u allen zeer fijne dagen en een voorspoedig 2018
Met vriendelijke groet,
Het bestuur

Werkbeurtenschema 2018
17 december 2017
Het werkbeurtenschema voor 2018 is bekend. Je vindt het op https://atvhoutwijkdenoord.com/werkbeurten/

Kerst- en nieuwjaarsgroet van het Bestuur
13 december 2017
Kerstspecial

Tuingenoot overleden
4 december 2017
Op maandag 16 oktober ging hoorde ik via via dat Stefan Stojanovski van tuin 69 op zondag 15 oktober was overleden. Omdat het bestuur pas op 18 november met Stefan Stojanovski junior heeft gesproken plaatsen wij nu pas deze reactie.

Omdat er geen officiële melding via een rouwkaart bij het bestuur is binnen gekomen, hebben wij van hem begrepen dat de plechtigheden in besloten kring in Macedonië hebben plaats gevonden. Uiteraard hebben wij daar alle respect voor. Stefan is slechts 67 jaar geworden.

Wist u dat
– Stefan vanaf het ontstaan van onze vereniging lid was.
– je hem altijd over aluminium en glas om raad kon vragen.
– hij bijna elke dag op de tuin te vinden was.
– terwijl hij zijn super paprika’s aan het kweken was,
– je altijd een gesprekje met hem kon voeren.
– hij altijd tips voor je had.
Wij wensen de familie van Stefan alle sterkte toe.

De zoon van Stefan heeft het bestuur een verzoek gedaan om de tuin van zijn vader te mogen overnemen. Het bestuur heeft gemeend conform de reglementen aan dit verzoek te voldoen. Op 18 november hebben wij de tuin van Stefan aan zijn zoon overgedragen.
Wij heten Stefan jr van harte welkom op het tuincomplex.
Andre Rietvelt

Mijn Moestuin en ik
4 december 2017
Mildred heeft de tuinblues. Of toch niet?
Je vindt haar column bij
https://atvhoutwijkdenoord.com/moestuin-en-ik/

Bezoek aan Eetbare Tuin
4 december 2017
Op 14 oktober brachten twaalf leden van onze vereniging een bezoek aan de ‘Eetbare tuin’, gelegen op het terrein van ATV Nut en Genoegen.
Een uitgebreid verslag van de middag lees je hier.

Interview van Mildred
4 december 2017
Ditmaal interviewde Mildred Paula van der Pas van tuin 77.
Het interview vind je bij
https://atvhoutwijkdenoord.com/de-vereniging/leden/

Wangedrag op Takkendag
21 november 2017
Het aanbieden van takken en snoeiafval is redelijk verlopen, echter is tijdens een inspectie op zondag ochtend ontdekt dat een tuinlid/-leden ook ander vuil achter de hoop heeft gedeponeerd.
De waarschuwingsbrief van het bestuur lees je hier.

Stoer gereedschap te huur bij het bestuur
14 november 2017
Zoals in de afgelopen ALV besloten, biedt het bestuur voortaan de mogelijkheid om onder toezicht gebruik te maken van het zware gereedschap dat in bezit is van de vereniging. Meer informatie vind je hier.

Cursus Ecologisch moestuinieren in de kantine
4 november 2017
Samen met anderen organiseert Mildred een cursus van vier zaterdagmiddagen.
Meer informatie vind je hier.

Zaterdag 21 oktober inhaalwerkbeurt
19 oktober 2017
Als je je eigen werkbeurt 2017 gemist hebt, heb je nog de kans om ‘m in te halen op 21 oktober. We hopen je te zien!

Water afsluiten: zaterdag 18 november
10 oktober 2017
De achttiende november zal het drinkwater/pompwater weer worden afgesloten.
Let op staan uw afsluiters dicht?
Vergeet niet af te tappen en de meterstand door te geven aan atvhoutwijkdenoord@gmail.com

Snoeidag Takkendag 2017: zaterdag 18 november
10 oktober 2017
Alleen voor takken, bomen en grof snoeiafval.
Graag deponeren op het parkeerterrein!
Algemene voorwaarden Gemeente den Haag worden gehandhaafd, overtreders worden verbaliseert.

Interview van Mildred
1 oktober 2017
Ditmaal interviewde Mildred Karin en Marcel.
Het interview vind je bij
https://atvhoutwijkdenoord.com/de-vereniging/leden/

In de herkansing (in de hoop dat het dit keer wel mooi weer is):
Excursie Eetbare Tuin
1 oktober 2017
Op zaterdag 14 oktober is er een excursie naar de Eetbare Tuin op het terrein van ATV Nut en Genoegen aan de Meppelweg.
Tom Pitstra zal ons rondleiden op en vertellen over de Eetbare Tuin die aangelegd is volgens de uitgangspunten van Permacultuur.
Het belooft een interessante en leerzame middag te worden.
Adres: Meppelweg 882
Aanvang: 14.00 uur
Plaats van verzamelen: de kantine van ATV Nut en Genoegen
Er kunnen maximaal 12 personen aan de rondleiding deelnemen.
U kunt zich voor deze excursie opgeven bij Mildred Steevensz,
e-mail: msteevensz@live.nl
Eetbare tuin

Deze slideshow heeft JavaScript nodig.


Jubileum BBQ in de zon
12 september 2017
Na aanvankelijk gedacht te hebben dat de BBQ 2017 zou verregenen (zie https://www.omroepwest.nl/nieuws/3516629/Veel-overlast-in-Den-Haag-vanwege-extreme-regenval) is deze bijzonder goed verlopen en konden we zelfs buiten zitten. Zestig deelnemers waren aanwezig.
De sfeer was goed en we konden zowel binnen als buiten van de BBQ genieten.
Met een muziekje op de achtergrond was deze dag een succes.
Ik hoop dat ons 50-jarig jubileum over tien jaar ook op deze locatie gehouden zal kunnen worden.
Andre Rietvelt

Interview van Mildred
3 augustus 2017
Ditmaal interviewde Mildred Pieter Lieffering.
Het interview vind je bij
https://atvhoutwijkdenoord.com/de-vereniging/leden/

Houd de paden vrij!
3 augustus 2017
We zijn aangesproken over het overhangend groen door stratenmaker, hij heeft hier veel last van met het aanleggen van de nieuwe paden. Ook verschillende tuinleden hebben last van dit groen dus graag, als dit het geval is, verwijderen.

Mijn Moestuin en ik
1 augustus 2017
Mildred worstelt met wisselteelt en verdiept zich in Natuurlijk Tuinieren.
Je vindt haar column bij
https://atvhoutwijkdenoord.com/moestuin-en-ik/

jubileum
Automaten
29 juli 2017
Na een periode van testen en storingen werken onze beide automaten (frisdranken en koffie) naar behoren, voor koffie kunt u en bij het bestuur munten aanschaffen, voor frisdranken kunt u 1 € inwerpen.

Toiletten
Om vrijwilliger Leen Grootveld zorgt voor het reinigen van de toiletten, wanneer u een briefje ziet hangen (toile tijdelijk buiten werking) betekent dit dat Leen met de toiletten bezig is, maak dan er dan even geen gebruik van. Het is geen pretje als er wordt schoon gemaakt en er een grote boodschap wordt neer gelegen.
De verlichtingen in de heren toilet zijn voorzien van een drukschakelaar die na het indrukken zelf weer uitschakelde.

Jubileumfeestje: 40 jaar Houtwijk de Noord
29 juli 2017
Onze vereniging bestaat dit jaar 40 jaar.
Het bestuur wil u daarom een BBQ aanbieden, deze zal worden gehouden op
9 september, u wordt via het secretariaat hierover nader geïnformeerd.

Bertus Kooijman, oud bestuurslid en erelid overleden
24 juni 2017
Rouwkaart
Geschokt zijn wij binnen onze volkstuinvereniging door het overlijden van Bertus Kooijman, oud lid en bestuurslid en erelid. Zeer vele jaren heeft Bertus zich ingezet voor onze vereniging, met een mateloze inzet, waarin hij vaak het belang van de vereniging vooropstelde.

Discussies ging Bertus niet uit de weg. Hij zorgde als bestuurslid veelal voor levendige vergaderingen, waarbij er soms pittige wendingen ontstonden. We waren het niet altijd met elkaar eens, maar we kwamen er altijd uit, we toonden respect voor elkaar, daarin was Bertus sterk. Hij sprak duidelijke taal, waarin Bertus standpunten had waar je het mee kon doen.

Bouw en taxaties waren o.a. zijn ding. Was je het niet met hem eens over een taxatie of een bouw aanvraag had je pech. Zo is het en niet anders, recht door zee. Hij heeft ervoor gezorgd dat de vereniging een uitstraling kreeg en niet om hem heen kon, Hij bezocht de bondsvergaderingen waarbij hij ook duidelijk liet horen hoe hij dacht over de verenigingsbeleving die hij had.

Bertus beëindigde lidmaatschap na 25 jaar in 2015 en gaf aan dat gezondheids-problemen hieraan ten grondslag lagen.

Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw Martha en familie die dit verlies moeten dragen en wensen hen dan ook van uit onze vereniging alle sterkte en wijsheid toe.

ATV Houtwijk de Noord,
Andre Rietvelt

Dia1
Voortgang herbestrating zijpaden
23 juni 2017
Een overzicht van het herstel straatwerk zijpaden van ons complex.
Na aanvankelijk vertraagde start wegens weersomstandigheden is men nu volop bezig met herstel. De mannen doen hun uiterste best om de soms erg scheef liggende paden weer veilig toegankelijk te maken.
Een voortgangsfoto van het straatwerk op ons complex.
Foto 1 oude situatie – foto 2 en 3 herstelde situatie
Dia1

De buizerds vliegen uit
21 juni 2017
Beste Tuinvrienden, onderstaande is zo mooi dat ik het met jullie allen wil delen.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOp 21 juni tijdens een zeer mooie zomeravond heb ik een bijzonder schouwspel gezien op het land van boer Hofstede. Vier jonge buizerds kregen onder toezicht van moeders vliegles en dat was zeer bijzonder, geprobeerd om er een foto van te maken, maar helaas te ver weg.
De rijkelijk aanwezige kraaien hadden hier wel moeite mee, terwijl zij dachten dat het land van hun was waren het de buizerds die met moeder samen de lucht en de weide domineerden.
Dit schouwspel duurde ca twee uur, de buizerds die leerden om duikvluchten te maken om hun prooi te pakken, aangezien de buizerds alle vier afzonderlijk van elkaar de les van moeder buizerd volgden was dit zeer bijzonder om mee te maken.
Met vriendelijke groet, Andre Rietvelt

Maand 06 – juni: de rozenmaand
8 juni 2017
Tips voor beginnende en ervaren amateurtuinders.
Nu de zomermaanden naderen kan u mogelijk onderstaande adviezen gebruiken.
Het bestuur wenst u allen veel tuinplezier en een goede oogst.

Mijn Moestuin en ik
5 juni 2017
Mildred schuilt voor de hitte in haar achtertuin.
Je vindt haar column bij
https://atvhoutwijkdenoord.com/moestuin-en-ik/

Interview van Mildred
5 juni 2017
Ditmaal interviewde Mildred Leni Rolff.
Het interview vind je bij
https://atvhoutwijkdenoord.com/de-vereniging/leden/

Zijpaden opnieuw bestraat
16 mei 2017
Tijdens de laatste leden ledenvergadering is er afgesproken om opdracht te verstrekken aan
Firma Wijsman voor het herstel straatwerk aan de zijpaden van ons tuincomplex.
Met de Firma Wijsman zijn onderstaande afspraken gemaakt.
• Start werkzaamheden 5 juni 2017
• Zand en opslag zal op het Jan Scherpenzeelplein en de J. Heupinklaan worden opgeslagen.
• Vanaf de Uithofslaan wordt er zo naar het midden van ons tuincomplex het straatwerk hersteld.
• Duur van de werkzaamheden nemen behoudens weersomstandigheden 1 maand in beslag.
Wij streven erna dat de overlast tot een minimum beperkt zal worden.
Mocht u nog vragen hebben stuur dan een email naar atvhoutwijkdenoord@gmail.com.

Van de Voorzitter: Beleids-/Toekomstnota 2024
5 mei 2017
Beste leden,
Zoals ik op de laatste algemene ledenvergadering (ALV) van onze vereniging heb aangegeven, is het bestuur bezig met onze toekomstvisie voor 2024, omdat de contracten met de tuinverenigingen en de Haagse bond dan aflopen. Op de laatste ALV van de Haagse bond is het punt contractverlenging 2024 voor volkstuinverenigingen  aan de orde gekomen, zo zijn de eerste besprekingen met de gemeente Den Haag gevoerd en zijn deze door beide partijen als positief ervaren.

De gemeente Den Haag gaf tijdens die vergadering een duidelijke boodschap af:
de tuincomplexen zullen de komende jaren getoetst worden op algemene staat.
De criteria hierbij zijn

  • de ligging van het complex,
  • de staat van onderhoud algemeen,
  • de openbaarheid,
  • veiligheid,
  • de staat waarin de leden hun tuin en de daarbij behorende opstallen onderhouden.

Met name over het laatste onderwerp maak ik me zorgen.
Ondanks het succes van de werkbeurten-nieuwe-stijl, waarbij de staat van onderhoud van de openbare delen van ons complex is verbeterd, is er nog veel werk te doen, en dan vooral door u, als individuele tuinier op uw eigen groene koninkrijkje.

Sommige tuinlieden nemen het onderhoud aan hun eigen tuin niet al te serieus, ik geef u het dringend advies dit wel te gaan doen! U zult ook gaan merken dat het tuintoezicht de komende maanden een prioriteit gaat worden, de tuin commissie zal hierbij een belangrijke rol gaan vervullen, en u hier nodig op aansporen of adviseren,

U vraagt zich wellicht af is dat niet een beetje vroeg, we hebben het toch over 2024?
Nou ik kan u verzekeren dat hieraan niet vroeg genoeg gewerkt kan worden.
De toekomst van ons complex hangt immers mede af van hoe wij als vereniging onze onderhoudszaken hebben geregeld.

Ik verzoek u om dit bericht serieus te nemen.
Andre Rietvelt

Interview van Mildred
24 april 2017
Ditmaal interviewde Mildred Petra van der Wiel.
Het interview vind je bij
https://atvhoutwijkdenoord.com/de-vereniging/leden/

Tijdelijke parkeerontheffing huren
19 april 2017
Tijdens de najaarsvergadering is de vraag gesteld:
Als ik snel een parkeer ontheffing nodig heb waar kan ik dan terecht?
De heer Koos van Rijsingen, tuin 125, heeft zich kandidaat gesteld voor het beheren van een spoedontheffing. Hij woont aan de Lozerlaan 1603, tel 06-50266695.
Geef wel even een telefoontje, ook Koos kan weleens weg zijn.
De kosten voor een ontheffing zijn € 1.00 per dag, wordt de ontheffing niet op tijd ingeleverd of bent u hem kwijt zijn de kosten voor uw rekening.
Het bestuur

Tuiniers met een AED certificaat
17 april 2017
De deelnemers aan de AED cursus van 15 april hebben de cursus met goed gevolg afgesloten. Je vindt hun namen, tuin- en telefoonnummers, en foto, hier.
Bel altijd eerst 112, en raadpleeg dan de lijst.
Het is een prettig gevoel dat een aantal mensen met het AED-apparaat in het clubhuis kan omgaan, dank daarvoor.

Mijn Moestuin en ik
7 april 2017
Mildred geniet van de lente.
Je vindt haar column bij
https://atvhoutwijkdenoord.com/moestuin-en-ik/

AED CursusAED-symbool
4 april 2017
Zaterdag 15 april om 10.30 uur verzorgen wij samen met ’t Is Altijd Wat een (herhalings)les AED in onze kantine.
De cursus wordt gegeven door BHV ZuidHolland.
Wij zijn opzoek naar gemotiveerde leden die in geval van nood de (reanimatie) via de Automatische Externe Defibrillator AED en beademing kunnen toepassen.
Wil je ingeval van nood, reanimatie kunnen geven meld je dan aan via onze email: atvhoutwijkdenoord@gmail.com of via onze bestuursleden.

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering
1 april 2017
Hierbij nodigt het bestuur de leden, ereleden, kandidaat-leden en donateurs uit voor het bijwonen van een Algemene Ledenvergadering.
Locatie: In ons verenigingsgebouw aan de Uithofslaan t/o nummer 32.
Datum: 08 april 2017.
Aanvang: 11.00 uur.
Agenda
1. Opening
2. Ingekomen brieven en mededelingen.
– Rooster werkbeurten
– Verslag kascontrole
– 40 jarig bestaan van de vereniging
– BBQ
– Offerte straatwerk zijpaden
3. Verslag van de Algemene Ledenvergadering d.d. 15 oktober 2016
4. Decharge penningmeester en bestuur
5. Jaarverslag van de penningmeester
– resultatenrekening
– balans 2016
– begroting 2017
6. Bestuur verkiezing.
– Aftredende bestuursleden: Peter van der Hoeven
– Secretaris – Marijke de Hooge – herkiesbaar
7. Rondvraag
8. Sluiting
Namens het bestuur,
De secretaris, Marijke de Hooge
NB Het jaarverslag wordt tijdens de vergadering uitgedeeld.

Gerard de Cock overleden
24 maart 2017
Diep geschokt zijn wij door het overlijden van Gerard de Cock.

Zeer vele jaren heeft Gerard zich ingezet voor onze vereniging, een mateloze inzet waarin hij zich zelf vaak wegcijferde en het belang van de vereniging voorop stelde. Gerard zorgde ervoor dat ieder lid over sproeiwater kon beschikken en dat de pomp werkte, en als er dan wat defect was ging hij onderdelen halen en zorgde zo dat alles weer werkte.
Zijn lidmaatschap vanaf 27 februari 1975, een van de oudste, kunnen we niet zo maar over het hoofd zien.

Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw Monique en familie die dit verlies zullen moeten dragen en wensen hen dan ook van uit onze vereniging alle sterkte en wijsheid toe.

Wij zullen Gerard erg gaan missen.
Namens het bestuur ATV Houtwijk de Noord,
Andre Rietvelt

Tuinfrees
Water aansluiten: 18 maart
26 februari 2017
Zaterdag 18 maart zal het drinkwater en pompwater weer worden aangesloten.
Uitgezonderd calamiteiten!
Let op staan uw afsluiters dicht?
Indien de vereniging uw waterleiding moet herstellen zijn hier kosten aan verbonden.
Bestuur ATV Houtwijk de noord

compost

Zaaigoed bestellen met korting
15 februari 2017
Achter http://www.tuindreef.nl treft u aanbiedingen aan voor het bestellen van zaden e.d.
Om de advertentie te mogen plaatsen is u als lid een korting van 20% toegezegd.
De actiecode is ‘volkstuin’.
Hierbij krijgen de leden 20 % korting bij een besteding vanaf €25,- op alle tuinzaden met uitzondering van de tuinzaden met korting (maximaal 1 kortingscode per bestelling) .
Bij grote bestellingen; neem gerust contact met me op voor een offerte op maat.
Met vriendelijke groet,
Andre Rietvelt

Mijn Moestuin en ik
3 februari 2017
Mildred heeft deze winter geruimd & -klust.
Je vindt haar column bij
https://atvhoutwijkdenoord.com/moestuin-en-ik/

Interview van Mildred
3 februari 2017
Ditmaal interviewde Mildred Huub Vonk, tuin 114.
Het interview vind je bij
https://atvhoutwijkdenoord.com/de-vereniging/leden/

Jaarplanning 2017
15 januari 2017
De nieuwe jaarplanning vind je hier
https://atvhoutwijkdenoord.com/de-vereniging/organisatie/

Van de voorzitter
15 januari 2017
Nieuwjaarstoespraak 2017

Werkbeurten 2017
15 januari 2017
Het nieuwe werkbeurtenschema is bekend.
Je vindt het hier
https://atvhoutwijkdenoord.com/werkbeurten/

nieuwjaarsborrel-2017

Kerstgroet
18 december 2016
De vereniging wenst je een Witte Kerst toe, mooie dagen en een goed begin.

Mijn Moestuin en ik
2 december 2016
Mildred geniet van de herfst.
Je vindt haar column bij
https://atvhoutwijkdenoord.com/moestuin-en-ik/

Interview van Mildred
2 december 2016
Ditmaal interviewde Mildred Johanna Groenveld.
Het interview vind je bij
https://atvhoutwijkdenoord.com/de-vereniging/leden/

Haagse Stadslandbouw Netwerkbijeenkomst
27 november 2016
Donderdag 1 december is er een netwerkwerkbijeenkomst Stadslandbouw.
Het programma vind je hier.

Van de voorzitter: Verslag ALV 15 oktober 2016
22 oktober 2016
Zaterdag 15 oktober was onze najaarsvergadering.
De opkomst viel ondanks het slechte weer bijzonder mee.
1. Om 11.00 uur opende ik de vergadering.
2. Ingekomen stukken, deze waren er niet.
3.1 Evaluatie werkbeurten
De werkbeurten lopen redelijk maar het afmelden van je vaste werkbeurt blijft ons zorgen maken. Als je niet bent afgemeld en je de inhaalbeurt niet doet is dat €50.00 sanctie. Theo en Huub zijn de beide begeleiders waarbij je de vragen kunt stellen.
3.2 Spreekuur bestuur
Vervalt wegens geringe belangstelling.
3.3 Activiteiten
Binnen de vergadering is besloten geen activiteiten zoals Kerst en Paas bingo e.d. door de vereniging financieel te ondersteunen. Iedereen mag wat organiseren waar we graag de kantine voor beschikbaar stellen, maar in en verkoop zijn volledig selfsupporting.
4. Verslag van de Algemene Leden vergadering  d.d. 9 april 2016, is goed gekeurd.
5. Nieuwe leden kascontrole. Hiervoor hebben twee leden zich kandidaat gesteld.
6. Begroting 2017. De Penningmeester heeft een nieuw ontwerp voor de begroting 2017 gemaakt, hierdoor is deze transparanter geworden.
7. Bestuur verkiezing, aan de leden is een oproep is gedaan om zich kandidaat te stellen voor een bestuursfunctie. Eén kandidaat heeft zich aan gemeld, wij zijn nog opzoek naar een tweede.
8. Rondvraag, tijdens de rondvraag is geïnformeerd hoe het zit met de huur en het contract van de Gemeente Den Haag. Er is op dit moment geen reden tot ongerustheid, wij hebben een contract tot 2025.

Waterseizoen sluit op 5 november
14 oktober 2016
Zaterdag 5 november zal het drinkwater/pompwater weer worden afgesloten.
Let op staan uw afsluiters dicht?
Vergeet niet af te tappen en de meterstand door te geven.

Mijn Moestuin en ik
9 oktober 2016
Mildred vond bij terugkeer van vakantie een rijkelijk begroeide tuin.
Je vindt haar column bij
https://atvhoutwijkdenoord.com/moestuin-en-ik/

Interview van Mildred
9 oktober 2016
Ditmaal interviewde Mildred Gerard Bakker.
Het interview vind je bij
https://atvhoutwijkdenoord.com/de-vereniging/leden/

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering
Hierbij nodigt het bestuur de leden, ereleden, kandidaat-leden en donateurs uit voor het bijwonen van een Algemene Ledenvergadering, in ons verenigingsgebouw aan de Uithofslaan t/o nummer 32 te Den Haag, op 15 oktober 2016, aanvang 11.00 uur.
Agenda
1. Opening
2. Ingekomen brieven en mededelingen.
– Evaluatie over de werkbeurten.
– Spreekuur bestuur.
– Activiteiten.
3. Verslag van de Algemene Ledenvergadering d.d. 9 april 2016.
4. Verslag kascontrole – nieuwe leden voor de kascontrole
5. Decharge penningmeester en bestuur
6. Jaarverslag van de penningmeester
– resultatenrekening
– balans 2016
– begroting 2017
7. Bestuur verkiezing.
– Verzoek voor 1 nieuwe bestuurslid.
– 2e secretaris – Theo Zuiderwijk nog niet aangenomen door de ALV.
8. Rondvraag
9. Sluiting
Namens het bestuur,
de secretaris,
Marijke de Hooge

Snoeidag 2016: zaterdag 12 november
2 oktober 2016
Zaterdag 12 november kun je weer  snoeiafval dumpen op de parkeerplaats.
Bedoeld voor takken, bomen en grof snoeiafval, niet voor mislukte compost of andere (tuin)resten.

Tuinschouw
5 september 2016
Op donderdag 1 september hebben onze tuincommissie leden een tuinschouw gehouden.
Het natte voorjaar en de warme dagen hebben er weer voor gezorgd dat bomen sbrandneteltuiken en planten en onkruid fors zijn gegroeid, dat viel dus ook de tuin commissie op.

Ik wil nog maar eens benadrukken dat snoei en het bijhouden van paden ook achter kasjes en huisjes noodzakelijk is, let wel op dat bomen boven de 350 cm gekort moeten worden en evenzo het vrij van groen houden van de looppaden (zie hiervoor ook onze reglementen is noodzakelijk.Zij die door de tuincommissie zijn beoordeeld en voor het noodzakelijke onderhoud moeten zorgen zullen een aanschrijving ontvangen om hieraan te voldoen.
Voorkom ruzie met je buren en hou onkruid weg.

Om u een helpende hand te bieden voor het verwijderen van grof snoeiafval zal er medio november weer voor gezorgd worden dat een afspraak met de Gemeente den Haag wordt gemaakt voor het ophalen. Dus geen snoei afval van planten en bloemen a.u.b.
Andre Rietvelt

Van de voorzitter: de BBQ & hoe verder
4 september 2016
Op zaterdag 3 september organiseren wij onze jaarlijkse BBQ. In het begin van de ochtend vulden wolken en een enkele spat regen de lucht om ons heen, naar mate de dag vorderde kwam het zonnetje lekker door en werden stoelen en tafels op het terras in gereedheid gebracht.
Twee schitterende salades  met verse producten uit de tuin gemaakt door Leni en Marijke.  Hierna kon ieder zijn vlees pakket ophalen en lekker zelf bereiden op de 3 BBQ’s die we ter beschikking hebben. Achtendertig personen hadden zich aangemeld, met een muziekje op de achtergrond ervoeren wij deze middag als zeer geslaagd.
Hoe verder
Maak wel de opmerking dat bestuursleden de volgende BBQ in 2017 niet meer zullen organiseren. Het is teveel bestuur en te weinig leden in het organiseren van de BBQ, wij roepen dan ook leden op om gezamenlijk deze actie op te pakken en volgend jaar met de leden deze dag te organiseren.

Met vriendelijke groet,
Andre Rietvelt

Beknopt verslag Bestuursvergadering d.d 27 augustus 2016
4 september 2016
Opening 10.05 uur
1. Mededeling: De verzekering opstal nota’s zullen worden verstuurd, deze dienen voor 30 september aan de vereniging te worden voldaan.
3. Verslag van de laatste vergadering wordt goedgekeurd.
4. Schouw tuinen start in week 35(aktie Tuincommissie).
5. Rondvraag
Sluiting
Inkomende post: Geen

Van de voorzitter: verenigingsvacatures
8 augustus 2016
De vereniging heeft een aantal vrijwilligersvacatures.
1. Lief en leed
Wist u dat er binnen onze vereniging er een persoon is die het lief en leed van onze leden deelt, er bij een ziekenhuis opname een bloemetje bezorgd wordt, bij andere waar heugelijke of soms minder heugelijke feiten er een kaartje verstuurd wordt. Het gaat hier altijd over een stukje verenigingsbeleving,
Jolanda Tork heeft aangegeven deze taak wegens omstandigheden niet meer te kunnen vervullen, Jolanda erg bedankt voor je inzet de afgelopen jaren en veel sterkte toegewenst.
Tijdelijk worden deze taken waargenomen door Emmy Versteegh, Emmy is geen onbekende binnen Lief en leed en heeft eerder deze taak uit gevoerd. Echter heeft ook Emmy aangegeven op basis van tijdelijk deze taak te zullen waarnemen.
De oproep van het bestuur is om een permanente invulling van deze taak door een van onze leden te laten vervullen, ik roep leden op om kandidaten voor deze taak zich aan te melden bij het bestuur. Het zou erg zonde zijn als Lief en leed ter ziele zal gaan omdat er geen kandidaten beschikbaar zijn voor deze vrijwillige sociale taak.
Geef je op, email: atvhoutwijkdenoord@gmail.com
2. Techneuten
Ook is binnen onze vereniging sterke behoefte aan 2 technische leden die ten tijde van calamiteiten de pompwater leidingen, eenvoudig elektra werk, enkele timmer werkzaamheden zou willen herstellen.
Geef je op, email: atvhoutwijkdenoord@gmail.com

Van de voorzitter
5 augustus 2016
Beste tuinvrienden,
Nu de vakantie in volle gang is en vele tuinleden mogelijk met vakantie zijn vraag ik jullie aandacht voor het volgende.

1. Geen bestuursvergadering
Wegens de vakanties is er de laatste zaterdag van deze maand geen bestuursvergadering geweest.
2. Hek dicht na vier uur
Na enige inbraken in huisjes en wat vandalisme aan het nieuwe hek en doe ik iedereen weer het verzoek  DOE NA 16.00 UUR HET HEK OP SLOT. Op 3 augustus j.l. heb ik zelf gepeild en kom tot mijn verbazing ’s avonds na 20.00 uur mensen tegen op ons complex, afgeladen met groente en fruit wellicht uit uw tuin gejat. En wat denk je: het hek gewoon geheel geopend. Deze mensen heb ik uiteraard aangesproken en kreeg prompt het verwijt, moet je het hek maar dicht doen!
Als we met ons allen niet alert blijven om zulke calamiteiten proberen te voorkomen, willen wij als bestuur niet worden aangesproken op het feit dat er uit je tuin gejat wordt. Wij zullen ook ’t Is Altijd Wat verzoeken om hun leden er nog maar eens op te wijzen dat de hekken dicht moeten.
3. Surinaamse middag
Voor de Surinaamse middag 13 augustus kunt u zich tot zaterdag 6 augustus opgeven, hierna nemen we geen inschrijvingen meer aan.

Voor hen die nog op vakantie gaan wenst het bestuur u een veilige en mooie vakantie
Alleen het weer zou wat mij betreft het beste rond de 24 graden mogen zijn☺
Met vriendelijke groet,
Andre Rietvelt

Surinaamse middag op 13 augustus
10 juli 2016
Zie
https://atvhoutwijkdenoord.com/activiteiten/

Van de voorzitter
6 juli 2016
Beste Tuinvrienden,
Het heeft een poosje geduurd maar door persoonlijke omstandigheden ben ik niet in staat geweest om de maandelijkse rubriek “van de voorzitter” te kunnen vullen.
Van de Bestuurstafel
Op 25 juni is het bestuur voor de maandelijkse vergadering bij elkaar geweest, wij hebben onderstaande besproken.
1. Opening
2. Mededeling: Theo Zuiderwijk heeft aangegeven om persoonlijke reden zijn taken binnen het bestuur tijdelijk op te schorten.
3. Er was geen inkomende en of uitgaande post.
4. Het verslag van de bestuursvergadering van 28 mei is goedgekeurd.
5. Actielijst
– Marijke zal met de wijkagent contact opnemen over zaken zoals het rijden door het park van onze leden (er schijnt hierover enige verwarring te zijn).
– De jaarlijkse barbecue zal worden gehouden op zaterdag 3 september. Let komende
tijd de website voor het aanmeldingsformulier. Voor hen die niet kunnen printen zal er een aanmeld flyer in de kantine liggen.
– Voorbereidingen voor een cultuurmiddag (Surinaamse middag) zijn in een vergevorderd stadium, ook hiervoor let op de website of flyers in de kantine.
6. Rondvraag
De werkbeurt is ondanks de regen op 18 juni gewoon doorgegaan, met dank aan Groep 2 De komende werkbeurt van groep 3 is op 16 juli.
7. Volgende vergadering 30 juli.
De voorzitter sluit de vergadering.

Hierna hebben beide verenigingen een afstemmingsoverleg gevoerd om te bespreken waar we nog meer kunnen samenwerken.
Ook wil ik u nog wel even melden dat er onder onze leden irritatie ontstaat over laag hangende en overhangende takken op de paden. Het kan niet zo zijn dat men zonder elkaar eerst te hebben aangesproken eigenhandig takken dan maar verwijdert.

Interview van Mildred
3 juli 2016
Ditmaal interviewde Mildred Wouter Roeleveld, van tuin 121.
Het interview vind je bij
https://atvhoutwijkdenoord.com/de-vereniging/leden/

Mijn Moestuin en ik
3 juli 2016
Mildreds speerpunt heeft zich, tegen wil en dank, verplaatst van zaaien naar bestrijden.
Je vindt haar column bij
https://atvhoutwijkdenoord.com/moestuin-en-ik/

facom-koevoet-met-spijkertrekker-tp_3228684872725835218f
Inbraak19 juni 2016
Het bestuur meldt u dat er in de nacht van 17 op 18 juni twee inbraken op ons tuincomplex hebben plaats gevonden.
Een huisje heeft veel braakschade en in de ander is men vermoedelijk via een klepraam naar binnen gegaan. Vooralsnog worden er enkel een paar blikken bier en een blik soep vermist.
Het bestuur vraagt elk lid om op te letten of men iets verdachts ziet, is dat zo bel 0900 8844, het niet-spoedeisende nummer van de politie.
Met vriendelijke groet,
Andre Rietvelt

Interview van Mildred
3 mei 2016
Ditmaal interviewde Mildred de secretaris van onze vereniging: Marijke de Hooge.
Het interview vind je bij
https://atvhoutwijkdenoord.com/de-vereniging/leden/

Mijn Moestuin en ik
3 mei 2016
Mildred heeft lentekriebels (wie niet?).
Je vindt haar column bij
https://atvhoutwijkdenoord.com/moestuin-en-ik/

Plantjesdag

Jan Scherpenzeel geridderd
27 april 2016
Na een lange voorbereiding is het er dan toch van gekomen, Jan Scherpenzeel is nu per 26 april 2016 Ridder in de orde van Oranje Nassau, vanwege zijn onvermoeibare inzet gedurende 36 jaar voor onze vereniging.
Op 17 augustus 2015 is er een begin gemaakt met de voorbereidingen van de aanvraag voor Jan om een koninklijke onderscheiding te verkrijgen, nou daar komt best wel wat voor kijken.
Een aanvraag wordt namelijk niet zomaar in behandeling genomen daar zit best wel veel werk aan. Samen met Wim Heijsteeg zijn we gaan kijken hoe we dit het beste konden aanpakken. Wim die als redacteur vaker leuke columns had gemaakt, heeft een mooie Nota van aanbeveling geschreven (deze moet namelijk bij de aanvraag worden ingediend), het is een prachtig stuk geworden.
Met de ambtenaar van de gemeente Voorburg Leidschendam heb ik enige malen een gesprek gevoerd, hij gaf aan om zijn uiterste best te doen om de aanvraag in behandeling te nemen.
Op 28 januari belde de ambtenaar van de gemeente mij met de mededeling dat Jan een koninklijke onderscheiding zal ontvangen.
Tja en dan, heb ik veel moeite gedaan om de dochter van Jan te informeren, want Jan wilde de adressen van zijn dochters maar niet geven. Uiteindelijk liet hij zich ontvallen waar zijn dochter woonde. Afgesproken was dat er geen bekendmakingen zouden worden gedaan en alles in een geheimzinnige sfeer is voorbereid. Hierna heb ik de familie van Jan benaderd en uiteengezet wat er stond te gebeuren, nou die waren echt verrast. Tot een week voor de plechtige datum hebben we met de dochters van Jan gesproken over hoe we deze dag zouden invullen. Twaalf personen mochten er aanwezig zijn per gedecoreerde.
Het was nog even een probleem om de zoon van Jan te vinden maar ook deze werd gevonden en uitgenodigd.
Al met al is Jan om ca 10.30 uur gedecoreerd en was hij zeer verrast,
Andre Rietvelt

Deze slideshow heeft JavaScript nodig.

Vijfentwintig jaar lidFoto 11 april 2016
11 april 2016
Tijdens de Voorjaarsvergadering op 9 april heeft uit handen van het bestuur J. de Vreeden, van tuin 84, een oorkonde ontvangen vanwege 25 jaar lidmaatschap.

Nieuw interview door Mildred
7 maart 2016
https://atvhoutwijkdenoord.com/leden/

Water aansluiten
4 maart 2016
Zaterdag 18 maart zal het drinkwater en pompwater weer worden aangesloten.
Uitgezonderd calamiteiten!!
Let op staan uw afsluiters dicht?
Indien de vereniging uw waterleiding moet herstellen zijn hier kosten aan verbonden.

Compost bestellen
3 maart 2016
Het is weer zo ver: we gaan weer compost bestellen!
Vooraf bestellen is verplicht, dat kan tot maandag 14 maart,
o.v.v. naam, tuinnummer en aantal kruiwagens.
Op zaterdag 19 maart vanaf 8 uur ’s morgens
kan de compost worden afgehaald op de parkeerplaats.
Kosten: 1 euro per standaard 60 liter kruiwagen.
Betalen: bij aanmelden voor het kruien.
Leden van Houtwijk De Noord: Bestellen bij Marijke de Hooge
E-mail: atvhoutwijkdenoord@gmail.com

Paasbingo
3 maart 2016
Nog een ATVHdN traditie: de Paasbingo.
https://atvhoutwijkdenoord.com/activiteiten/

Nieuwe aflevering Mijn moestuin en ik
2 maart 2016
https://atvhoutwijkdenoord.com/moestuin-en-ik/

Tuinen beschikbaar
9 februari 2016
Interesse in een volkstuin?
Binnen onze vereniging komen regelmatig diverse tuinen beschikbaar voor echte volkstuinders.
Tuinen met en zonder opstal.
Voor inschrijving: Inschrijfformulier.

Veilige verwarming: gasslang op tijd vervangen
Van de voorzitter, 19 januari 2016
Onlangs is ons tuin complex opgeschrikt door een mededeling dat een van onze tuinleden koolmonoxide had ingeademd en daardoor bewusteloos is geraakt.
Dit voorval zette mij direct aan het denken want het kan ons allemaal overkomen, ook met gaskacheltjes en kookplaten want hoe is het gesteld met uw gasslang. Draait u de gaskraan wel eens dicht? Of hoelang geleden heeft u de gasslang vervangen?
Jammer maar er is wettelijk niets over geregeld.
Het ANWB-advies is om oranje propaanslangen elke drie a vierjaar te vervangen en de zwarte butaanslangen elke twee jaar. Laat ook eens de drukregelaar op de gasfles eens keuren. De Braber gasflessen leverancier aan de Lekstraat 182 geeft u hierover goede adviezen.
Maar wat vindt de verzekeraar ervan, nou die neemt het advies van de ANWB over en stelt dat een gasslang ouder dan 2 of 3 jaar zoals hierboven aangegeven vervangen dient te worden. Als wordt aangetoond dat de datum overschreden is zou u dus wel eens niet verzekerd kunnen zijn, sterker nog kan u aansprakelijk gesteld worden.
Dus is ons advies wees niet zuinig op veiligheid en vervang de gasslang en of drukregelaar op tijd.

Persoon onwel door koolmonoxide op tuinhuiscomplexNieuwjaarstoespraak
11 januari 2016
Traditiegetrouw sprak de voorzitter tijdens de nieuwjaarsreceptie.
Zijn tekst vind je hier.
Bestuursleden kunnen niet alleen goed praten, zie onderstaande foto’s.

IMAG1921IMAG1922

De parkeer vergunningen 2016 zijn binnen
27 december 2015
Af te halen op dinsdag 29 december 2015 tussen 10 en 11 uur in de kantine.
Voor wie ook recht denkt te hebben op een parkeervergunning: na het indienen van een medische verklaring van huisarts of specialist, vraagt het secretariaat er een voor je aan.

Interview van Mildred
23 december 2015
Mildred in gesprek met haar tuinbuurvrouw Ineke Duijndam.
Ook vind je bij Mijn moestuin en ik een nieuwe aflevering.

Het bestuur wenst iedereen een Goede kerst en een prettig 2016.

Kerstbingo en afscheid van Jan Scherpenzeel
Van de voorzitter, 21 december 2015
Zondag 20 december was er weer een door Bianca en Wim georganiseerde kerstbingo. Nou voor hen die niet geweest zijn, jullie hebben echt wat gemist! Een volle kantine, ca 50 mensen waren aanwezig. Toppie hoor!
.facebook_1450645441959
Om 9.00 uur waren Bianca en Wim al in touw om alle prijzen in de kantine te krijgen, nou dat waren de prijzen wel zeg, van een simpele fles wijn tot een stofzuiger enz enz. Met dank aan de sponsors Albert Hein Loosduinen – Gall & Gall v Diepenbrockhof- BeautyBrouwn Totaal v Diepenbrockhof- Skills for Kids- Peugeot van Alfen en de vrienden en collega’s van Wim en Bianca. Zie hiervoor de lijst met namen: Sponsors Kerst bingo.

Om 12.45 opende Andre de traditionele Kerstbingo, erg blij met de grote opkomst. Onder de leiding van Gerard Vroomans en Jan Scherpenzeel begon om 13.00 uur de bingo. Ging echt goed met die twee, maar liefst vijf rondes werden er gedraaid en iedere keer weer fantastische prijzen.

In de pauzes heeft André een aantal bijzondere vrijwilligers bedankt voor hun inzet het afgelopen jaar, zij ontvingen uit handen van de voorzitter een cadeaubon, de namen van de ontvangers zijn Leen Grootveld, Aad Vrolijk, Mildred Stevenz. Hanne Giezeman en Gerard de Kock konden helaas niet aanwezig zijn, zij ontvangen later de cadeaubon.

Als allerlaatste was er de huldiging van Jan Scherpenzeel. Jan ontving uit handen van de voorzitter het erelidmaatschap met een daarbij behorende speld die door de AVVN beschikbaar is gesteld. Jan ontving tevens een schitterend door Wim Heijsteeg ontworpen herinneringsalbum. Zie http://onlinefotoalbum.hema.nl/onlinefotoalbum-bekijken/52c4400d-b698-4124-88eb-0e1317db6642.
Zelfs ATV ‘t Is Altijd Wat was ruim vertegenwoordigd. Jan ontving uit handen van Rob IJzerloo een envelop met inhoud.

Jan was zichtbaar aangedaan door alle cadeaus en geschenken en was eindelijk een keer sprakeloos. Jan je verdient je erelidmaatschap.

Na de ceremonie werd er nog een loterij gehouden met ook hele leuke prijzen. Om ca 16.30 uur was de zeer gezellige middag ten einde. Ik bedank iedereen die zijn of haar bijdrage aan deze bijzondere dag heeft gegeven, en ik hoop en wens volgend jaar weer zo ’n fantastische dag te kunnen organiseren. Rest mij u allen een fijne kerst en een voorspoedig 2016 toe te wensen.

Planning 2016
29 november 2015
Terwijl een aantal tuinders zo langzamerhand aan een winterslaap begint, is het bestuur al weer bezig met de planning van komend jaar.
Het nieuwe werkbeurtenschema vind je bij het tabblad Werkbeurten, de agenda van het bestuur bij Vereniging. Voor in je nieuwe agenda!

Onderlinge diefstaf bij wisselen van tuin
Van de voorzitter, 19 november 2015
Beste Leden,
Recent is het bestuur aangesproken over diefstal van leden onder elkaar, met name wanneer er een tuin leeg komt. Uit de getaxeerde tuinen en ook andere tuinen verdwijnen op dit moment goederen zoals zand en tegels gereedschap e.d. het bestuur wordt hierdoor ernstig in verlegenheid gebracht.
Dat ik dit absoluut niet normaal vind heeft mij doen besluiten om hier iets over te schrijven, want blijf met je poten van andermans eigendommen af. Ik zeg het heel cru maar het kan niet zo zijn dat men elkaars tuin gaat leeg roven.
Ik zeg jullie allen toe DIEFSTAL IS EXIT. Concreet betekent dit dat wanneer iemand wordt betrapt op het onrechtmatig toe-eigenen van een andermans goederen, er aangifte wordt gedaan en er onverbiddelijk een royement volgt.
Bovenstaande klinkt erg hard en dat realiseer ik me heel goed, maar geloof me, dat de daadkracht van het huidige bestuur in een dergelijke situatie impact zal hebben.

Wat doet de voorzitter nou eigenlijk?
Van de voorzitter, 19 november 2015
Maandag 16 november heb ik namens onze vereniging de algemene leden vergadering van de Haagse bond bijgewoond. Hierbij zijn de meeste bij de Haagse bond aangesloten vereniging vertegenwoordigd. Deze keer waren het ca tien verenigingen.
Er is besproken wat er in 2016 aan plannen wordt gepresenteerd. Er werden bestuursactiviteiten besproken en er werd over diverse onderwerpen gestemd. Ik zal u over de meest inhoudelijk zaken informeren als er nieuws is wat ons tuinencomplex aangaat.

Net zoals onze vereniging zit de Haagse bond dringend om bestuursleden verlegen, zo heeft de voorzitter Peter Pieters per 1 april aangegeven zijn voorzittershamer te willen overdragen, alleen zijn er geen kandidaten.

Elk jaar heeft de Haagse bond tot nu toe een fietstocht gehouden voor leden van volkstuin verenigingen, met als motto leer elkaars tuin complex kennen. Ook de jaarlijkse jeu de boules stond in 2016 ter discussie, gebrek aan deelnemers is van beide genoemde activiteiten de oorzaak.Als er onder onze leden wel interesse bestaat voor een van deze activiteiten horen wij dit graag.

Ook organiseert de Haagse bond 2 x per jaar voorzitters overleggen waarin voorzitters van diverse verenigingen bestuurlijke zaken bespreekbaar houden en uitwisselen. Uiteraard zal ik in deze overleggen mee participeren. Volgende overleg voorjaar 2016.

Mij is door de AVVN (de landelijke organisatie voor hobbytuinders) aangeboden
een cursus Thema bijeenkomst Toepassen van verenigingsregels te volgen, ik heb aangegeven hiervan gebruik te zullen maken.

Wel zo heeft u een beetje beeld van wat ik voor de vereniging zoal doe en bent u op de hoogte van de activiteiten.

Van de Voorzitter: Jan stopt
1 november 2015
Jan Scherpenzeel heeft besloten om per 1 december alle activiteiten, zowel eigen tuin alsmede voor ATV Houtwijk de Noord te stoppen. Jan geeft duidelijk aan dat het allemaal steeds moeilijker gaat en dat hij ’s nachts veel wakker ligt over de tuin.
Ik heb Jan wel tien keer gevraagd of hij zeker is van zijn beslissing, hij geeft aan achter deze beslissing te staan. Tevens heb ik aangegeven het jammer te vinden dat hij stopt, maar begrip voor zijn beslissing te hebben.

Wij willen Jan uiteraard niet zomaar laten gaan, daarom plaats ik op verzoek van enige leden en mijzelf een oproep om oude documenten of en foto’s beschikbaar te stellen om een mooi herinneringsboek te maken. Ook doe ik graag een oproep om Jan een mooi cadeau te overhandigen tijdens de kerstbingo. Vanaf zaterdag 7 november zal ik u hierover berichten.
Ook als jullie ideeën hebben laat ons het weten.
Wij willen na 36 jaar niet zomaar gedag tegen Jan zeggen. Ik reken op u allen.
Andre Rietvelt

Afscheid van de hoofdredacteur door zijn trouwe correspondent
25 oktober 2015
Mildred neemt afscheid van Wim Heijsteeg, waarmee ze samen jaren het verenigingsblad volschreef.

Tuinkrabbels direct online
24 oktober 2015
De stukken die Mildred schreef voor Tuinkrabbels verschijnen vanaf nu rechtstreeks op de site.
Bij Mijn moestuin & ik vind je haar tuindagboek en -recepten, bij Leden een nieuw interview met een tuinder.

Afsluiten (drink)water op 7 november
21 oktober 2015
Op 7 november wordt het water afgesloten tot het voorjaar. Wie weet krijgen we en strenge winter!

Van de nieuwe voorzitter
21 oktober 2015
Beste Leden,
Per 17 oktober heeft er een bestuurswijziging plaats gevonden.
Onze voorzitter Ruud Smid zijn voorzitters termijn zat er op en heeft zijn termijn niet willen verlengen. Tijdens de algemene najaarsvergadering heeft hij de voorzitters hamer, zonder bezwaar van de leden overgedragen aan Andre Rietvelt.

Ruud ontving uit handen van Andre bloemen, en werd bedankt voor zijn inzet voor de vereniging als zo ook voor het runnen van de kantine.

Zo ook heeft Wim Heijsteeg om gezondheidsreden besloten om niet meer als redacteur voor ons krantje op te treden, hiermee dreigt de tuinkrabbels stuurloos te zijn, besloten is om zoveel als mogelijk is jullie te informeren via de website.. Wim is door Andre bedankt voor zijn inzet voor ons contact blad, hij ontving voor zijn bijdrage een mooi boeket bloemen. Heeft u zelf iets te melden over uw tuinhobby geef het door en kijken we samen of het op de website kan.
De rubriek “Van de voorzitter” in de tuinkrabbels zal van af heden zij het in mindere mate ook op de site worden weergegeven.
Mildred 5
Tijdens de ledenvergadering is ook de prijsuitreiking van de foto wedstrijd bekend gemaakt. Uit handen van Andre heeft de winnares Mildred Steevensz tuin 89 een cadeaubon ontvangen. Andre sprak de wens uit om volgend jaar wederom een foto wedstrijd te organiseren met aub meer deelnemers.

Ook is de zwaarste pompoen uitslag (georganiseerd door beide verenigingen) bekend gemaakt Tuin 8 is met 23 kg de winnaar. Tuin 47 met 21 kg, tuin 110 met 17 kg, tuin 100 en 107 beide met 14 kg en tuin 5 met 12,5 kg. Jammer dat er niet meer deelnemers waren, maar we geven niet op volgend jaar gewoon weer opnieuw meedoen en dan met meerdere deelnemers.

Ook is er aan de leden een dringende oproep gedaan om nieuwe bestuursleden, wat heeft geleid dat Bianca van Vloten zich heeft gemeld als nieuw bestuurslid,
Bianca van harte welkom!
Ik hoop echter dat u allen ook een warm verenigingshart heeft voor het vervullen van een functie voor onze vereniging.
Voor verder inhoudelijke zaken betreffende de alg.najaarsvergadering verwijs ik jullie graag naar de website waar de verslagen op zullen worden gezet.
Ik sluit af met de hoop op een prettige samenwerking met u allen.
Andre Rietvelt

Snoeidag 2015
11 oktober 2015
Zaterdag 21 november kan het snoeihout weer op het parkeerterrein worden gedeponeerd.
Alleen voor takken, bomen en grof snoeiafval.

Nieuwe Tuinkrabbels
1 oktober 2015
Heden verschenen: de nieuwe Tuinkrabbels. In twee delen, wegens enorme omvang.
Veel leesplezier!
Deel 1 en Deel 2.

Kerstactiviteiten
25 september 2015
Ook dit jaar organiseren Wim en Bianca weer de bekende activiteiten rond Kerst, de Kerstcrea op zaterdagmiddag 21 november en de Kerstbingo op zondagmiddag 20 december.
Meld je aan en doe mee!

Algemene ledenvergadering op 17 oktober
9 september 2015
17 Oktober is er weer een ALV. De agenda vind je hier, het verslag van de vorige vergadering hier.

Briljante barbeque
30 augustus 2015
De BBQ 2015 was weer een gezellige aangelegenheid temperatuur was perfect, om 16.00 uur zouden we beginnen maar ruim voor die tijd waren er al vele leden aanwezig. 48 personen hadden zich via de email aangemeld en 43 zijn er werkelijk gekomen. Prima resultaat.
De gehele dag zijn beide besturen en vrijwilligers hard aan het werk geweest om de BBQ zo perfect mogelijk te laten verlopen.
Een enorme partytent hebben we gehuurd met een kraampje voor de salades en de sauzen en zgn houten bierbanken, werkelijk briljant. De blokhut was omgebouwd tot een ruimte waar de gekoelde drankjes konden worden besteld, en onze Ruud was de Castelijn. In de kantine hadden we de vlees pakketten in de koeling opgeslagen. Muziekje er bij en de sfeer was perfect. Om ca 20.00 uur werd het wat stiller en hadden de meesten de vlees pakketten zelf gaar gebakken.
Mijn dank gaat uit naar iedereen die op zijn manier een bijdrage heeft geleverd aan de BBQ 2015.Toppers zijn jullie, zonder jullie was deze dag niet geslaagd geweest.
Andre RietveltUitslag fotowedstrijd tijdens BBQ
23 augustus 2015
De redactie van Tuinkrabbels daagde u begin van het jaar, in Tuinkrabbels 1 jan.-feb, bladzij 15, uit mee te doen aan een fotowedstrijd. Het onderwerp diende ‘de amateurtuin’ te zijn in al zijn facetten.
Tijdens de barbecue (aanmelden tot woensdag 26 augustus) wordt de winnaar gekozen.
Inzenden kan nog tot donderdagavond 27 augustus, bij wim.heijsteeg@gmail.com.

BBQ samen met de buren
17 augustus 2015
Zaterdag 29 augustus is er een barbecue met ’t Is altijd wat.
Kosten vijf euro, graag uiterlijk een week van te voren aanmelden.
Zie https://atvhoutwijkdenoord.com/activiteiten/

uitritvrijlatenParkeren bij Uithofslaan 32: maximaal twee!
6 augustus 2015
Ton Knapen, bewoner van Uithofslaan 32, stelt als vriendendienst zijn voorerf deels ter beschikking aan parkeerders van onze vereniging.
Daar wordt zoveel gebruik van gemaakt dat zijn uitrit soms wordt geblokkeerd, en hij zelf niet meer in en uit kan rijden.
Dus: als er twee auto’s staan is de mogelijkheid van het parkeren op, en moet je even doorrijden naar de berm van de parallelweg.
Laten wij de tolerantie van Ton Knapen niet misbruiken en ons aan de afspraak houden.

Herentoilet op slot
6 augustus 2015
Zondag 2 augustus was het mannentoilet tweemaal verstopt door overmatig gebruik van toilet papier. Resultaat was een smeerboel, veroorzaakt door iemand die de deur gewoon achter zich dicht had getrokken.
Het toiletpapier moet momenteel ook twee tot drie keer per dag worden aangevuld, en dat is een een absurde hoeveelheid.

Het bestuur maakt zich zorgen om deze ontwikkeling.
Het oplossen van een verstopping zal dan ook niet meer door de technische leden van onze vereniging worden opgelost, de deur gaat als gevolg hiervan op slot, en de verstopping zal de eerst volgende werkdag worden aangemeld bij een ontstoppingsbedrijf, de kosten hier van zullen €259,00 per keer bedragen.

Spreek uw visite aan op het gebruik van de toiletten, thuis plas je ook vast niet naast de pot, en zorg je er voor dat de boel niet verstopt raakt.

Lezen in de zon
29 juni 2015
Nieuwe zomer, nieuwe Tuinkrabbels.

Gaaf groen
19 juni 2015
20 en 21 juni is in de Uithof de Gaaf Groen beurs.
Over biologisch tuinieren, vergeten groenten, kruiden, fruit & bloemen, oerkruiden, permacultuur, alternatieve energie, kleurrijke kleding, natuurlijke cadeautjes, puur natuur, duurzaam doe het zelf, groene kunst, (h)eerlijke proeverijen, fantastische boeken, zelfvoorzienend leven, boeiende bedrijven, lokaal voedsel, leuke beestjes, elfjes en kabouters, enthousiaste mensen & nog veel meer eigentijdse inspiratie.
Voor meer informatie http://www.gaafgroen.nl

De Eerste Verplichte Werkbeurt
9 juni 2015
De opkomst op 16 mei was groter dan verwacht. Tien stoere mannen en vrouwen waren ondanks het slechte weer gekomen. Acht tuinders hadden zich afgemeld, twee tuinders zijn vrij gesteld i.v.m. hoge leeftijd, en vijf tuinders hebben niets laten weten.

Een presentielijst wordt bijgehouden. Komende bestuursvergadering worden deze resultaten besproken en zullen we bepalen of er een sanctie wordt opgelegd

De werkzaamheden die zijn uitgevoerd volgens de To Do list betreffen
1. Kantplanken ter hoogte van de bestuurskamer ingraven.
2. Pad onkruid vrijmaken Fam. Grunwaldpad.
4. Jan Scherpenzeel plein onkruidvrij maken
5. Achter de blokhut onkruid vrij maken.

Punt 3, het afvoeren van snoeiresten aan het van Grunwaldpad (langs de Uithofslaan), is niet uitgevoerd vanwege de slechte weersomstandigheden. Wat begon als een houtwal, aangelegd door de gemeente, is nu een afvalberg van snoeiafval, ijzerdraad, hout en andere afvalstoffen. Daar kan geen hakselaar tegenop!
Voor de volgende werkbeurt, op 20 juni, wordt een vuilcontainer gehuurd, en wordt alsnog een begin gemaakt met deze klus.

Op bijna elke To Do List komt het verwijderen van onkruid op het J. Schepenzeelplein als mede achter de blokhut terug. Bij slecht weer kan als alternatief de schoonmaak van de kantine worden ingelast.

WP_20150509_004WP_20150509_007WP_20150509_005WP_20150509_008Plantjesdag: uitverkocht!
13 mei 2015
De Plantjesdag op zaterdag op 9 mei was een groot succes. Aanvankelijk dreigde de wind roet in het eten (planten) te gooien, omdat we van plan waren om buiten op het Jan Scherpenzeelplein de kraampjes op te bouwen. Gelukkig konden we gebruik maken van onze kantine, die we zo hadden ingericht dat hier de markt kon plaats vinden.
Nog maar net open en daar kwamen de eerste klanten al. Omdat we nog niet overal prijskaartjes hadden geplaatst gaf dat een beetje verwarring. Dit is een leermomentje.
Binnen een paar uur waren de planten de we hadden gekocht en die door schenkingen aan de verenigingen waren verworven, nagenoeg uitverkocht.
Een woord van dank gaat uit naar de schenkers van bloemen en planten. Leuk dat je op zo’n moment het verenigingsleven een warm hart toedraagt.
Ook bedankt het bestuur de dames Tork en Van der Hoeven voor het schoonmaken van onze kantine.
Wij, ATV ’t Is Altijd wat en Houtwijk de Noord, kijken terug naar een geslaagde
dag en zullen na onze evaluatie waarschijnlijk volgend voorjaar weer zo’n actie organiseren.

Gezocht: kaarter(s) met organisatietalent (of andersom)
9 mei 2015
De wedstrijdkaartmiddagen zijn altijd gezellig en goed voor de vereniging. Het bestuur zou er graag mee doorgaan, en is daarom op zoek naar nieuwe vrijwilligers om (een deel van) de organisatie op zich te nemen.
Lijkt ’t je wel wat, stuur dan een mailtje naar atvhoutwijkdenoord@gmail.com over je plannen en wensen.

Tuinkrabbels maart-april verschenen
20 april 2015
De nieuwe Tuinkrabbels vind je hier.

Verplichte werkbeurten aangenomen in ALV
11 april 2015
Tijdens een goed bezochte ledenvergadering is het voorstel van het bestuur om verplichte werkbeurten in te voeren, aangenomen.
Dit na het verlagen van het aantal werkbeurten per seizoen van zes naar drie.
tuinkrabbels-maart-april_7
Nieuw: Spreekuur bestuur
11 april 2015
Vanaf heden houdt het bestuur elke oneven zaterdag spreekuur van 11.00 tot 12.00 uur in de kantine, zodat ze de rest van de week lekker ongestoord kunnen tuinieren. Het is prettig als je je vragen van de voren inlevert, per mail of in het postbakje, zodat ze zich kunnen voorbereiden op een antwoord.
tuinkrabbels-maart-april_15
Houtwal langs Uithofslaan wordt opgeruimd
11 april 2015
Wat ooit begon als houtwal, aangelegd door de gemeente, heeft zich ontwikkeld tot een illegale groftuinvuilstort. Een van de eerste taken van de werkbeurt-nieuwe-stijl wordt dan ook het opruimen van deze doorn-in-het-oog van gemeente, bestuur en omwonenden. Wellicht wordt er een versnipperaar gehuurd. Ook worden de bomen en struiken in de strook tussen tuinen en sloot, het zg. Wilde Bos, gefatsoeneerd.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA
Paasbingo was supergezellig
30 maart 2015
Zondag 29 maart ondanks slechte weer, super gezellige Paas Bingo gehad met zeer mooie prijzen. Lekker muziekje op de achtergrond, (door Andre), van de Greatest Singer songwriters die de muziek gebundeld hebben en er een mooi populair album van hebben gemaakt, de sfeer was super. Wel jammer dat er zo weinig mensen waren, want dan had de kantine lekker vol geweest.
Dit jaar hebben Bianca en Wim het toch maar weer gedaan, de inkopen en organisatie. moet een zeer tijdrovende inspanning zijn geweest zijn, Bianca en Willem die beide niet geheel fit waren. Willem kon er zelfs niet bij zijn wegens een dubbele long ontsteking ( gezondheid Willem)!!
Ruud verzorgde ook dit keer weer iedereen van een natje en een droogje☺
En Jan en Geer draaide de Bingo, zoals we dat van hen gewend zijn lekker tempo!
Alle medewerkenden bedankt namens het bestuur.

Lief & Leed en onkruid wieden
28 maart 2015
Het bestuur hoort niet altijd of er ziek leden zijn en zou dat wel graag weten, zodat we een kaartje kunnen sturen.En, als de zieke dat op prijs stelt, zouden we tijdens de werkbeurten ook het onkruid kunnen wieden. Dat is wel zo prettig na herstel!
Dus als je hoort dat een lid van onze vereniging langdurig ziek is of opgenomen in het ziekenhuis, geef dit dan alsjeblieft door aan ons secretariaat, of stuur een mail naar houtwijkdenoord@gmail.com.

mrRJPTKWater weer aangesloten
15 maart 2015
Zaterdag 28 maart zal het drinkwater weer worden aangesloten.
Controleer dus voor die tijd of de afsluiter goed dicht is.
Uitgezonderd calamiteiten; indien de vereniging uw waterleiding moet herstellen zijn hier kosten aan verbonden.

22 maart nog géén werkbeurt
15 maart 2015
Eerder stond op deze site dat 22 maart de eerste werkbeurt van dit seizoen zou zijn. Die gaat echter niet door.
11 april wordt in de ALV een besluit genomen over Werkbeurten Nieuwe Stijl, en pas de week daarop worden de eerste tuinders verwacht voor een werkbeurt. Zie https://atvhoutwijkdenoord.com/werkbeurten/.

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering
11 maart 2015
Zaterdag 11 april om 11.00 uur is er weer een ALV.
Eén van de agendapunten is het nieuwe plan rond de werkbeurten: voortaan verplicht en met financiële sancties bij niet-verschijnen.
Als je hierover wilt meepraten is dit je kans.
Het verslag van de vorige ALV vind je hier, de agenda van 11 april hier.

Paasbingo
8 maart 2015
Zondag 29 maart, om 12.30 uur, is de Paasbingo in de kantine.
Je kunt al eerder terecht voor een hapje en een drankje.
Iedereen van harte welkom!

De eerste echte Tuinkrabbels van dit jaar
1 maart 2015
Het laatste nieuws en nieuwtjes over Houtwijk de Noord vind je hier.

Invoering verplichte tuinbeurten
22 januari 2015
Dit jaar worden verplichte werkbeurten ingevoerd, met financiële sancties en al.
Als het aan het bestuur ligt en de ledenraadpleging in april ermee instemt, dienen even daarna alle zevenenzeventig tuinbezitters – van nummer 49 tot en met 126 – zich op een nog te bepalen zaterdagmorgen in de kantine te melden om deel te nemen aan de eerste gezamenlijke tuinbeurt voor het gehele tuincomplex.
Mocht u zich aan deze verplichte werkzaamheden willen onttrekken met het excuus van ‘Ik wist nergens van’, en u zich op deze eerste gezamenlijke dag niet hebben gemeld en daarover geen absentiebericht aan het bestuur hebben gezonden, dan heeft u een probleem, want dan wordt u als niet verschenen beschouwd en daar staan – en dat is nieuw – financiële sancties op.
De volledige tekst leest u in de extra editie van Tuinkrabbels.

Bulkinkoop compost
21 januari 2015
A.T.V. Houtwijk de Noord en A.T.V.’t Is Altijd Wat’ gaan dit jaar compost bestellen voor alle tuinleden die dit willen hebben.
De kosten zijn € 1,25 per kruiwagen, 14 kruiwagens is 1 m³.
Graag voor 10 februari bij het secretariaat opgeven hoeveel je wilt hebben, zodat het op tijd besteld kan worden.
Mailadres: atv.houtwijkdenoord@gmail.com.

20150111- Nieuwjaarstoespraak opgemaakt_Image_4Geniet van gisteren, droom van morgen, maar leef vandaag
11 januari 2015
Tijdens de nieuwjaarsreceptie van 10 januari sprak Andre Rietvelt deze nieuwjaarsrede uit.

Nieuwe Tuinkrabbels
23 december 2014
Nummer zes van dit jaar is verschenen en vind je hier.
Lekker lezen bij de kerstboom, en plannen maken voor komend (tuin)jaar. Vul gelijk de Zadenbestellijst in van Jan!

Winter Water Afsluiting
20 oktober 2014
In de week van 3 november wordt het water afgesloten.
Om kapotvriezen van de leidingen te voorkomen is het belangrijk dat u uw kraan daarna leeg laat lopen.

Herhaalde oproep: laat geen etensresten achter
18 september 2014rat
Naar aanleiding van meldingen over het strooien van etensresten vraagt het bestuur u hier mee te stoppen. De gemeente doet er veel aan om rattenoverlast te stoppen. Erg belangrijk hierbij is om geen voedselresten in de tuinen achter te laten. “Waar eten is komt de rat ook”!
Bestrijden kan alleen als er geen eten gestrooid wordt!

Geslaagde verenigingsbarbecue begint met een bijzondere toespraak
14 september 2014
Tijdens de openingstoespraak door Andre Rietvelt op 13 september werd bekend gemaakt dat een aantal vrijwilligers die een grote bijdrage hebben geleverd aan de bloei van de vereniging, geëerd gaat worden met een eigen pad.
De toespraak vindt u hier en een verslag van feest & ceremonie, met foto’s hier.
Hierbij de namen:
Naambordjes
Proletarisch winkelen op de volkstuin: hekken op tijd dicht!
12 september 2014
De laatste tijd komen mensen ons terrein op om rijpe groenten en fruit te stelen. U las daarover al in Tuinkrabbels; Mildreds komkommers waren weg op het moment dat zij ze, na maanden verzorging, wilde oogsten. Wat een domper!

Daarom brengen de besturen van zowel ’t Is Altijd Wat als ATV Houtwijk de Noord graag weer eens de openingstijden & -regels onder uw aandacht.
Van 1 april t/m 30 september van 09.00 tot 20.00 uur.
Van 1 oktober t/m 31 maart van 11.00 tot 16.00 uur.
Verlaat u rond acht uur het terrein, doe het hek dan op slot, alstublieft.
En vanaf 1 oktober graag al om vier uur.

De besturen hebben ook besloten de draaiknop van het hek ingang noord (gezien vanaf de Lozerlaan) te verwijderen zo dat de sleutel dient te worden gebruikt om het complex te betreden.
We hopen met deze maatregelen ongewenste plukkers te kunnen weren.
Alvast dank voor uw medewerking.

Workshop Druiven Snoeien
31 augustus 2014
In het Themapark De Westland Druif in Monster worden in november twee snoeiworkshops verzorgd. Aan de hand van een PowerPointpresentatie en tijdens een praktijkgedeelte in de tuin leert u de fijne kneepjes van het druiven snoeien.
Data: 15 en 22 november, van 9.30 tot 12.00 uur.
Voor de workshops is geen voorkennis nodig.
Tevoren aanmelden per mail: receptie@westlandsedruif.nl.
Kosten € 15,00 per persoon (inclusief koffie/thee).
http://www.westlandsedruif.nl, tel. 0174 248 787.
Bron: De Tuinliefhebber

Tuinen beschikbaar
26 augustus 2014
Binnen onze vereniging zijn diverse tuinen beschikbaar voor echte volkstuinders.
Tuinen in diverse prijs klassen.
Inschrijving per inschrijfformulier of bij Jan Scherpenzeel.

Un grande successo
italie de koks2italie tafels
De Italiaanse dag van 2 augustus 2014.

De Haagse bond waarschuwt voor teken
http://www.verenigingen.sport.nl/knwu/teamxtreme/docs/1505.pdf

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s