Vereniging

Jaarkalender 2023-1

Reglementen
Huishoudelijk Reglement
Bouwreglement
Taxatie regelement 2014

>> Beschikbare tuinen https://atvhoutwijkdenoord.com/de-vereniging/tuin-te-huur/
>> Activiteiten https://atvhoutwijkdenoord.com/de-vereniging/activiteiten/
>> Interviews met leden https://atvhoutwijkdenoord.com/de-vereniging/leden/
>> Historie https://atvhoutwijkdenoord.com/de-vereniging/historie/
>> Archief https://atvhoutwijkdenoord.com/de-vereniging/tuinkrabbels-2-2/

Vragen voor het bestuur
Als je een vraag voor het bestuur hebt, is het handig om rekening te houden met de vergaderdata. Als je kort voor de vergadering je vraag (schriftelijk) indient, kun je wellicht tijdens de vergadering een toelichting geven, en kan er snel een besluit worden genomen. Dat is prettig voor alle partijen, het bestuur bestaat tenslotte uit vrijwilligers die lekker op hun tuin willen zijn, niet uit vergadertijgers.
Namen en contactgegevens vind je hier.

Commissies
De verenigingstaken zijn verdeeld over een aantal Commissies.

Bankrekening ABN
IBAN: NL43 ABNA 0974 2388 80
t.n.v. penningmeester
ATV Houtwijk de Noord te Delft

Nieuwjaarstoespraken, met foto’s
Nieuwjaarstoespraak 2012
Nieuwjaarstoespraak 2013
Nieuwjaarstoespraak 2014
Nieuwjaarstoespraak 2015
Nieuwjaarstoespraak 2016
Nieuwjaarstoespraak 2017