Werkbeurten

Jaarkalender 2023-1

Soorten werkbeurten
1. Onderhoud groenvoorziening
Paden en naastgelegen groen, paden ontdoen van onkruid op het terrein van Houtwijk de Noord inclusief de brug en algemene toegang van het terrein.
Coördinator: Sander.
Data: 3 juni, 1 juli en 16 september.
2. Natuurlijk tuinieren
Onderhoud en aanleg van de natuurlijke tuin aan de bosrand.
Coördinator: Mildred.
Data: 13 mei, 10 juni en 8 juli.
3. Schoonmaken gebouw
Vloeren, toiletten, keuken.
Coördinator: Marion.
Data: 20 mei, 17 juni, 15 juli en 30 september.
4. Catering
Tijdens de ALV, jaarlijkse BBQ of bijzondere bijeenkomsten.
Coördinator: nader te bepalen.
5. Technisch onderhoud
Waterpomp, verlichting buiten/binnen plus onderhoud aan het gebouw (verven, schilderen, sloten etc.).
Coördinator: Andre.
Data: 22 juli, 23 september en 18 november.

Regels
– Als u zich na 10:00 uur aanmeldt en hierover geen bericht vooraf heeft gegeven aan de groepsbegeleider, zal u als niet verschenen worden geregistreerd.
– Als u zonder melding niet verschijnt op de werkbeurten, wordt hiervoor een boete (€ 50.-) opgelegd.
– Heeft u zwaarwegende redenen om niet te verschijnen, dan wordt dit ter beoordeling aan het bestuur voorgelegd.
– Het inhalen van werkbeurten is verplicht en mag door de weeks plaatsvinden.
– Afmeldingen dienen persoonlijk en voortijdig te worden gedaan bij de groepsbegeleider!
Werk en privé gaan natuurlijk altijd voor, maar communiceren is zeker zo belangrijk,
Neem gewoon contact op als u niet aan de vastgestelde dagen kan voldoen.