Werkbeurten

Werkbeurten 2023

Laatste werkbeurten van 2022
28 augustus 2022
Zaterdag 3 september: groep 4, tuin 109 t.m.126.
Zaterdag 29 oktober: inhaalbeurt, voor wie eerder dit jaar niet kon komen.
We starten om 9.00 uur met koffie in de kantine.

Werkbeurten 2022
22 april 2022
Beste leden van ATV de Noord,
Hierbij willen wij u als bestuur informeren over de wijzigingen van de zelfwerkzaamheid beter bekend als “de werkbeurten”. Zoals jaren binnen de vereniging gebruikelijk werd er een één maal per jaar een oproep aan u gedaan om te verschijnen. Op aanwijzing van de werkmeester werden er tuin onderhoudsklussen uitgevoerd.
Ieder tuinlid diende voor 2 uurtjes per jaar mee te doen bij deze verenigingstaak. Werkzaamheden zoals schoonmaakwerk in de kantine, of het schoonhouden van de looppaden door te schoffelen en van onkruid ontdoen. Tevens kennen we de regel dat leden van 70+ vrijgesteld zijn van de verplichte werkzaamheden.
Wat verandert er?
Anno 2020 hebben we vastgesteld dat de groep 70+ steeds groter wordt en daarmee de groep beschikbare werkende leden kleiner wordt. Ook kunnen leden niet altijd door werkzaamheden op zaterdagen de genoemde klussen uitvoeren. De uitdaging voor ons leden is dat wij met zijn allen een vereniging vormen en samen verantwoordelijk zijn voor het wel en wee van onze tuinen en complex. Daarnaast moet de club ook nog gemanaged en georganiseerd worden wat in de regel een taak van het bestuur is maar wij kunnen het niet alleen.
Dit willen we anders gaan organiseren.
Wat is het idee, we zetten een aantal werkgroepen op waar u naar gelang uw interesses leeftijd en beschikbaarheid in plaats neemt. Ook de 70+ ers worden hiervoor uitgenodigd met de wetenschap dat er voor ieder wel een taak of taakje te vinden is.
Er is voor elk wat wils, daar de ene liever schoonmaakt en de ander lekker buiten met zijn handen in het groen wil wroeten zijn er ook taken die onder het kopje klussen thuishoren.
De kantine moet nodig opgeknapt worden om het geheel een wat moderner aanzicht te geven. Er zal geverfd moeten worden, er zijn wat lichte klussen en goed voor een handige klusser te doen. Dit alles onder de leiding van de werkmeester die voor de materialen en aansturing zorgt. Kortom wij hebben handen nodig om dit aan te pakken. U kunt dus kiezen in welke werkgroep u wilt meedoen.
Er is een plicht en die geldt voor ieder lid van onze vereniging!
Het Bestuur