Werkbeurten

De werkbeurten van 2021 vervallen in verband met corona.
In 2022 hopen we ze weer op te starten.
Tot die tijd het verzoek aan iedereen om ‘de boel een beetje bij te houden’.

Agenda 2021

Werkbeurten nieuwe stijl
16 juni 2020
Hierbij informatie over de voortgang van de werkbeurten in tuinseizoen 2020. Zoals inmiddels wel bekend hebben wij als bestuur de RIVM-regels gevolgd en is besloten de werkbeurten tijdelijk op te schorten. Het was immers verboden om met elkaar werkzaamheden uit te voeren. De eerste 2 groepen zijn als het ware al geweest en de andere groepen roepen we dit jaar niet meer op.

Nu langzaamaan er weer meer vrijheid is mogen we onder voorwaarden weer activiteiten op de tuin ontplooien. We gaan dit tuinjaar alleen nog op basis van projecten zaken aanpakken en geen werkbeurten organiseren.

Het kan zijn dat er leden vanwege ziekte of ander ongemak het onderhoud tijdelijk niet zelf kunnen uitvoeren. In zo’n geval kunt u zich melden bij het bestuur met verzoek om hulp. We vragen als bestuur dan onder de leden wie deze hulp kan en wil verlenen. Basis is burenhulp onder leiding van de aanvrager. Bijvoorbeeld bomen vellen, struiken snoeien en paden vrijmaken van onkruid.

Voor de komende jaren willen we de werkbeurten anders organiseren, daar de groep mensen die vanwege de leeftijdsgrens van 70+ inmiddels bijna 50% betreft. Het is niet eerlijk het werk over te laten aan de leden onder deze 70+ grens. We willen op basis van interesse en geschiktheid alle leden oproepen om jaarlijks zijn/haar kleine bijdrage aan en voor de vereniging te leveren. Het werk moet verdeeld worden en vele handen maken licht werk. Een oude uitdrukking die nog steeds geldt.

De volgende werkgroepen zijn benoemd:

Tuinwerkzaamheden: het schoffelen en schoonhouden van de tuinomgeving.
Deze werkzaamheden zullen op de gebruikelijke zaterdagen uitgevoerd worden.
Hiervoor zijn 5 momenten in het tuinseizoen en kunnen 6 tot 8 deelnemers per keer hebben.

Schoonmaakwerkzaamheden: kantine, keuken, ramen en vloer schoonhouden. Deze werkzaamheden zullen op de gebruikelijke zaterdagen uitgevoerd worden of als u liever een ander moment in de week kiest kan dat ook.
Hiervoor zijn 6 momenten in het seizoen. De groep kan bestaan uit 4 of 6 personen per keer.

Klus groep: werkt op afspraak met zijn teamleider en knapt samen met andere leden de kantine en gebouwtjes op. Deze werkzaamheden worden als kleine projecten uitgevoerd.

Toezichthouder: bij takken-dag en/of compost uitrijden en afrekenen.
Deze taken zien wij vooral voor de 70+ groep die fysiek minder in staat is om mee te klussen. Hiervoor zijn 6 plekken beschikbaar.

Kantinediensten: bij werkzaamheden en algemene ledenvergadering zorgen voor de koffie en thee etc. Het aantal momenten ALV-vergadering, Nieuwjaarsreceptie en voor eventuele nog af te roepen momenten, 2 personen per keer.

U kunt zich op basis van deze 5 groepen aanmelden en kan in overleg met uw teamleden besluiten wie wat doet en wanneer. Wij hopen dat op basis van eigen verantwoordelijkheid over het hele tuinseizoen het werk gedaan zal worden. Het werken met elkaar kan ook tot gemeenschapszin en voor integratie zorgen. Zoals elkaar leren kennen op een ongedwongen manier.

Op een later tijdstip in dit jaar gaan we u verder over dit onderwerp informeren.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur