Nieuws

Wilde rozen en broodjes
14 mei 2023
Zaterdagochtend 13 mei om negen uur meldden zich vijf tuinleden voor de eerste werkbeurt nieuwe stijl. Het was gelijk gezellig, we hadden ons immers allemaal aangemeld om al natuurlijk tuinierend de prachtige tuinstrook langs het achterpad een beetje in het gareel te brengen, we hadden er zin in,
Het was wel even slikken, de groenstrook stond er zo prachtig bij, onder het wuivende fluitekruid, maar Mildred wist precies wat er moest gebeuren. Sommige planten waren net iets te goed aangeslagen, de brandnetels en het kleefkruid moesten sowieso weg, en hier en daar wilde ze wat ruimte gecreëerd voor nóg meer inheemse planten, waaronder vingerhoedskruid.
Irene, Yvonne en Hanne schoonden zorgvuldig de strook op. Verborgen planten kwamen weer tevoorschijn bij het wegtrekken van dekentjes van kleefkruid, fluitekruid dat de doorloop hinderde werd afgeknipt. De stapels groenafval op het pad groeiden, het was een dankbaar klusje.
Elise knipte enthousiast de te laag hangende en dode takken van de vlierbes om wat meer licht binnen te laten, en ontdekte een wilde roos.
Mildred groef en plantte, zette koffie.
Na afloop aten we lekker ouderwetse broodjes met ham en kaas, glaasje melk erbij.
Tien juni is de andere ploeg aan de beurt. Fijn dat de groenstrook weer goed onderhouden wordt. Goed voor jullie om te weten: die wilde roos, die is opgebonden aan de vlierbes, die mag blijven!
Hanne

Tuin

Werkbeurten Nieuwe Stijl
4 mei 2023
Met ingang van 13 mei starten we met werkbeurten nieuwe stijl voor alle leden.
De leeftijdsgrens is losgelaten en iedereen wordt meerdere keren per jaar verwacht.
Werkbeurten zijn altijd op zaterdag van 09.00 tot 11.30 uur.
Je hebt ook een mail ontvangen met deze informatie.
Schrijf je in voor een werkbeurt naar keuze alsjeblieft.
Je hoort dan van de coördinator wanneer je verwacht wordt, en hoe je je kunt afmelden enzo.

Soorten werkbeurten
1. Onderhoud groenvoorziening
Paden en naastgelegen groen, paden ontdoen van onkruid op het terrein van Houtwijk de Noord inclusief de brug en algemene toegang van het terrein.
Coördinator: Sander.
2. Natuurlijk tuinieren
Onderhoud en aanleg van de natuurlijke tuin aan de bosrand.
Coördinator: Mildred.
3. Schoonmaken gebouw
Vloeren, toiletten, keuken.
Coördinator: Marion.
Data: 20 mei, 17 juni, 15 juli en 30 september.
4. Catering
Tijdens de ALV, jaarlijkse BBQ of bijzondere bijeenkomsten.
Coördinator: nader te bepalen.
5. Technisch onderhoud
Waterpomp, verlichting buiten/binnen plus onderhoud aan het gebouw (verven, schilderen, sloten etc.).
Coördinator: Andre.

Regels
– Als u zich na 10:00 uur aanmeldt en hierover geen bericht vooraf heeft gegeven aan de groepsbegeleider, zal u als niet verschenen worden geregistreerd.
– Als u zonder melding niet verschijnt op de werkbeurten, wordt hiervoor een boete (€ 50.-) opgelegd.
– Heeft u zwaarwegende redenen om niet te verschijnen, dan wordt dit ter beoordeling aan het bestuur voorgelegd.
– Het inhalen van werkbeurten is verplicht en mag door de weeks plaatsvinden.
– Afmeldingen dienen persoonlijk en voortijdig te worden gedaan bij de groepsbegeleider!
Werk en privé gaan natuurlijk altijd voor, maar communiceren is zeker zo belangrijk,
Neem gewoon contact op als u niet aan de vastgestelde dagen kan voldoen.
De evaluatie van de werkbeurten vindt plaats tijdens de komende ALV.
Met vriendelijke groet, het Bestuur

Nieuwsbrief AVVN https://www.avvn.nl/nieuwsbrieven/2023/mei

Composteren
Drinkwater Gaat Aan op 25 maart
24 april 2023
Zaterdag 25 maart om ca 8.30 uur zal het drinkwater weer worden aangesloten.
Let op staan uw afsluiters dicht? Uitgezonderd calamiteiten!!
Indien de vereniging uw waterleiding moet herstellen zijn hier kosten aan verbonden.
Met vriendelijke groet, Bestuur ATV Houtwijk de Noord

Lentenieuws
8 maart 2023
Beste Tuinvrienden,
1 maart is de meteorologische lente begonnen, nou ja Lente! Het is nog erg koud, maar de krokussen bloeien en ook de narcissen stralen je tegemoet. Niets fijner als op een zonnige dag in een beschut hoekje van je tuin met een kop koffie of thee te genieten van het vooruitzicht van een nieuw tuinseizoen! Wij geven je graag tips om het voorjaar zonnig te starten!
Drinkwater aansluiten
Op zaterdag 25 maart zal het drinkwater weer worden aangesloten, mits er geen vorst meer is, om te voorkomen dat er lekkages ontstaan geven wij u aan, om ervoor te zorgen dat uw kranen afsluiters dicht staan. Het beste zou zijn om de afsluiter in de waterputten dicht te draaien, zo is dan goed waar te nemen of er lekkages zijn voor de meter, en wanneer u deze na dat de druk op de leiding staat deze opendraait na de meter.
Pomp installatie
Over de pomp waterleiding het volgende: Om dure energie te besparen zal deze op gezette tijden (te bepalen naar behoefte) in werking worden gesteld, in een regen periode kunt u zelf water opvangen en voor uw tuin gebruiken. In een droge periode kunt u frequenter gebruik maken van de pomp waterleiding.
Zaaigoed
Wilt u online zaden bestellen kunt gebruik maken van de apps op de website onder het kopje zaaikalender zal de catalogus en bestelformulier van Garant zaden worden geplaatst. Wij zijn in onderhandeling met Garant zaden om een kortingscode te verkrijgen, echter kan dit pas bij meer dan 10 bestellingen. Wellicht kunnen we dan volgend seizoen over de code beschikken.
Algemene voorjaarsvergadering
Wij brengen u in herinnering dat de ALV gehouden zal worden op zaterdag 8 april 2023 in onze kantine, om 11.00 uur. U komt toch ook?
Kijkt u wel een eens op onze website? https://atvhoutwijkdenoord.com/
Rest ons u een zonnige maar zeker gezonde lente toe te wensen.
Bestuur ATV Houtwijk de Noord

Bezoek van wethouder Martijn Balster
12 februari 2023
Beste tuinvrienden,
Tijdnes de door de Vrienden van de Uithof georganiseerde kennismaking/fietstocht is
onze vereniging bezocht door een delegatie van de Gemeente Den Haag Wethouder Balster, diens eerste secretaris, stadsdeel directeur Escamp Harm Benthem en andere belanghebbende.
11.00 u fietstocht vanaf ATV de Uithof door het Uithofsgebied naar onze vereniging, hier aangekomen onze bezorgdheid geuit over de trage contractverlenging. Wij als vereniging willen weten wat ons toekomst perspectief is. Het gezelschap laten zien waar wij als vereniging voor staan en mee bezig zijn. Sommige van de aanwezige wisten eigenlijk niets van onze vereniging af, wel dat is nu anders! Ook de bouwactiviteiten rondom onze vereniging laten zien. Het bezoek duurde ca 40 minuten, waarbij met volle aandacht werd geluisterd naar ons.
De hele delegatie was zichtbaar onder de indruk van onze vereniging, tevens hen gevraagd of ze in de zomer ook nog eens een kijkje komen nemen werd als zeer positief ontvangen.
Balster
Beste Martijn Balster Harm Benthem en andere aanwezigen,
Welkom bij ATV Houtwijk de Noord 76 tuinen en ’t Is Altijd Wat 52 tuinen.
Ons tuincomplex ligt in het Uithofsgebied achter de flats van de Lozerlaan.
Met het openbaar vervoer is het complex te bereiken (eindpunt tram 9 of voorlaatste halte bus 25). Het is vandaar ongeveer 10 minuten lopen door het park naar het complex.
Ons complex is rustig gelegen. Daar betalen wij wel een prijs voor, want u kunt niet met de auto tot bij ons complex komen. U kunt de auto parkeren op de Melis Stokelaan of op de parkeerplaats langs de Erasmusweg bij de kruising met de Poeldijkseweg.
Er is een kleine parkeerplaats bij de ingang van het complex, maar die is bedoeld voor degenen, die beschikken over een ontheffing (o.a. medische doktersverklaring) om door het park te rijden.
We hebben tuinen met en zonder een huisje of kasje. De oppervlakte van de tuinen is ca. 140m².
Bij ons vindt u moes- en siertuinen. Ons complex heeft een achteruitgang, welke via een bruggetje verbonden is naar de Uithofslaan, waardoor het complex bereikbaar is voor ambulance etc.
Het complex beschikt over riolering en drinkwater.
Electra kan men gebruiken vanaf diverse punten (werkzaamheden op de tuin, niet voor koelkasten en verlichting).
Er is een sproei-installatie aanwezig voor het besproeien van de tuinen met oppervlaktewater.
Ons complex is uitgerust met een AED (Automatische Externe Defibrillator).
Onze toekomst staat binnenkort ter discussie in de gemeenteraad, daarom zijn wij blij met uw bezoek, wij hopen hiermee u te overtuigen dat deze complexen nog jaren kunnen voortbestaan. Onze ligging zo u ziet is werkelijk fantastisch, rust, groen en vooral veel tuindersplezier
De urgentie voor contract verlenging stellen wij dit jaar als belangrijkste punt en hopen u en de leden van de gemeenteraad te overtuigen dat voortbestaan van onze verenigingen in het Uithofsgebied waarin Eigenaren van omliggende woningen en onze verenigingen een goede samenwerking hebben positief voor ons zal uitpakken.
Namens; Atv Houtwijk de Noord en ’t Is Altijd Wat bedankt voor uw interesse.

20230210_13003920230210_114014

Tellers op volkstuincomplexen gevraagd
12 februari 2023
Volkstuincomplexen zijn vaak verrassend rijk aan vogels. Dat komt omdat het oases van rust zijn waar maar weinig mensen komen. Tuinbezitters hebben oog voor de natuur. De grote verscheidenheid aan
bloemen en planten trekt insecten aan waar op hun beurt weer veel vogels op afkomen. Hagen, struiken, lage en hoge bomen geven tal van nestmogelijkheden. Heel wat tuinbezitters hangen nestkastjes op.
Kortom volkstuincomplexen zijn vaak een eldorado voor vogels.
De Haagse Vogelbescherming (HVB) wil ter gelegenheid van haar 100-jarig bestaan in 2025 een complete inventarisatie maken van alle broedvogels in Den Haag en de naburige gemeenten.
De HVB wil daarom ook een inventarisatie maken van de broedvogelstand op zo veel mogelijk volkstuincomplexen in Den Haag en de naburige gemeenten. Daarnaast zijn er natuurlijk ook andere
soorten dan broedvogels op het complex te zien, maar we richten ons bij dit onderzoek op broedvogels. Daarbij vraagt de Vereniging om uw hulp.
We hebben al een groot aantal complexen (15 stuks) geteld gekregen. Voor ATV Houtwijk de Noord zoeken we echter nog iemand die over voldoende vogelkennis beschikt om deze te inventariseren.
Er is vast wel een tuinbezitter die er aardigheid in heeft dit te doen. Het hoeft helemaal niet volgens strenge richtlijnen. Het is wel raadzaam om de vogeltellingen zo kort mogelijk na zonsopgang uit te voeren. Dan zijn, zoals bekend, de vogels het meest actief, vooral met zingen.
Tuinbezitters kunnen vast wel regelen dat zij al voor de officiële openingstijd het terrein op mogen. Door een keer of vier tijdens het broedseizoen (maart-juli) ogen en vooral oren goed open te houden op
zo’n ochtendwandeling door het complex, krijg je al snel een goede indruk van de aanwezige broedvogels. Het gaat daarbij om schattingen in de trend van 1-2 paar, 2-4 paar, 3-6 paar, enz. (nauwkeuriger mag natuurlijk ook). Dat is ruim voldoende voor het doel.
Iedereen die zich aanmeldt krijgt een Excel-lijstje toegestuurd waarop de geschatte (minimum en maximum) aantallen kunnen worden ingevuld en nog wat nadere informatie.
Nadere informatie en aanmelden bij Tom Loorij van de HVB via mail: tloorij@xs4all.nl

AVVN nieuwsbrief en mail over parkeervergunning
4 februari 2023
De eerste nieuwsbrief van 2023 vind je hier https://www.avvn.nl/nieuwsbrieven/2023/januari-2023
Voorts: Er is een mail verstuurd naar de leden met belangrijke informatie i.v.m. de (parkeer) ontheffingen. Lees die mail, en ga eventueel over tot actie!

Nieuwjaarsreceptie 2023
15 januari 2023
De speech van de voorzitter vind je hier.
20230114_13330520230114_13333320230114_13325420230114_135748IMG-20230114-WA0002IMG-20230114-WA0003
Jaarplanning Bestuur 2023Werkbeurten 2023
Winter Update
20 november 2022
Beste Tuinvrienden.
Na een prachtige zomer en najaar waarin hoge temperaturen ons allen een goed tuinseizoen brachten gaat het weer nu echt om 💥,
Wij hopen dat u het afgelopen zomerseizoen hebt kunnen genieten van groei en bloei.
De eerste vorst heeft zich al aangekondigd en betekent dit, winterklaar maken van de tuin en opstallen.
Water voorziening
Door een technisch probleem was het bestuur genoodzaakt om een week eerder dan gepland de drinkwatervoorziening af te sluiten!
Indien voor u van toepassing, enkele tips.
– Draai de hoofdafsluiter voor uw watervoorziening dicht.
– En wanneer aanwezig draai het aftapkraantje open.
– Tap het water af, en verwijder desgewenst uw watermeter, goed vorstvrij verpakken met isolatiemateriaal kan ook een oplossing zijn, maar hou er rekening mee dat het bestuur niet verantwoordelijk is voor bevroren of defecte watermeters.
– Laat vooral uw kranen openstaan. Dit voorkomt kapot vriezen van de kraan binnenwerken. De buitenkraan van de kantine zal zolang als het het weer het toelaat in werking blijven.
– En zeker zo belangrijk: geef de watermeterstand aan ons door, atvhoutwijkdenoord@gmail.com. Het bestuur gaat niet uw watermeterstand opnemen, dit is geheel in uw eigen belang.
Tip: In deze dure tijden is het raadzaam om zelf watervaten aan te schaffen om regenwater op te vangen.
Gasflessen
Draai afsluiters van gasflessen dicht, vervang indien de datum van de gasslang 5 jaar is overschreden deze in zijn geheel.
Takkenweek
Van 21 tot 27 november kunt u weer takken en bladafval op het parkeerterrein deponeren zoals gewoonlijk doen we dit gescheiden, volg hiervoor de aangegeven instructies op het terrein. Absoluut geen huishoudelijk of ander afval, verpest de aangeboden service door de gemeente Den Haag niet, alsjeblieft.
Met vriendelijke groet, Bestuur ATV Houtwijk de Noord

Energie besparen
9 november 2022
Zoals bekend zal de contributie helaas met €100,00 worden verhoogd in 2023 vanwege de gestegen energiekosten. Tijdens de laatste ledenvergadering in oktober 2022 en met instemming van de leden worden een aantal maatregelen genomen door het bestuur om de sterk verhoogde energieprijzen te verlagen of te drukken.
De maatregelen die het bestuur zal nemen zijn:
– CV temperatuur verlagen in het verenigingsgebouw zodat de leidingen niet bevriezen.
– Aanbrengen van LED-lampen in het verenigingsgebouw.
– LED verlichting aanbrengen in de algemene verlichting op de paden.
– De waterpomp wordt en maand eerder afgesloten (eind oktober).
Wat kunt u dan doen om de rekening beheersbaar te houden en zorgvuldiger om te gaan met de elektriciteit?
– De waterpomp voor het slootwater is de grootste postenkost. Dus niet onnodig de waterpomp aan zetten om stenen te reinigen met een hogedrukreiniger of sproeien terwijl er regen wordt verwacht of langdurig sproeien.
– Geen elektriciteit gebruiken voor het opladen van een e-bike, accu of andere apparaten. Dit kan u ook thuis doen.
– Geen elektriciteit gebruiken voor koelkasten/boxen, verwarming, koken of verlichting in uw tuinhuis. Dit is niet toegestaan.
Kortom wees zorgvuldig met het gebruik van de energie op de tuin.
Spreek elkaar aan op onnodig gebruik van elektriciteit zodat we de energierekening beheersbaar kunnen houden.
Bestuur Houtwijk de Noord

Water wordt afgesloten op 19 november
26 oktober 2022
Zaterdag 19 november zal het drinkwater en pompwater weer worden afgesloten.
Tenzij de vorst eerder intreedt.
Let op: staan uw afsluiters dicht?
Vergeet niet af te tappen.
Heb je een drinkwateraansluiting, geef dan de meterstand door aan  atvhoutwijkdenoord@gmail.com alsjeblieft.
Bestuur ATV. Houtwijk de Noord

Takkenweek 21-27 november
25 oktober 2022
Alleen takken en groenafval aanbieden op parkeerterrein!
Na het succes van de takken week van eerdere jaren organiseren beide verenigingen en de Gemeente Den Haag wederom een takkenweek. Bijgaand het dringende verzoek om takken en ander groenafval op aparte hopen te deponeren i.v.m. verschillende verwerkingskosten.
Indien de Gemeente den Haag restafval tussen de takken waarneemt gaan zij volgende keer niet meer ophalen.
Dus alleen takken en groenafval en geen restafval.
Besturen t’ is Altijd wat en Houtwijk de Noord

AVVN nieuwsbrief oktober 2022
24 oktober 2022
Je vind de maandelijkse nieuwsbrief hier:  https://www.avvn.nl/nieuwsbrieven/2022/oktober

Compostdag verplaatst naar 29 oktober
24 oktober 2022
Beste tuinvrienden,
Helaas lukte het niet om de compost afgelopen zaterdag te laten bezorgen.
Ergens is er iets niet goed gegaan en we hebben nu een nieuwe leverdatum.
Onze excuses daarvoor. Ook is de compost helaas duurder geworden vanwege hogere transportkosten.
Nieuwe leverdatum is zaterdag 29 oktober 2022 vanaf 9.00 uur
De prijs is: €2 per kruiwagen
Hoeveel kruiwagens? Geen maximum in tegenstelling tot eerder bericht.
Belangrijk: t/m zaterdag 22 oktober bestelling bevestigen via de e-mail
Let op: Indien je al besteld hebt, graag uiterlijk zaterdag bevestigen dat de eerdere bestelling blijft staan. Indien je nog niet besteld hebt, maar wel compost wil, uiterlijk zaterdag de hoeveelheid kruiwagens doorgeven.
Hartelijke groeten,
Het bestuur

Dia1

De BBQ was een succes
5 september 2022
Beste Tuinvienden,
Op 3 september heeft onze vereniging een BBQ georganiseerd voor 43 inschrijvingen.
Het weer zat enorm mee en heeft iedereen het geweldig naar de zin.
Volop salades, vleespaketten, vegetarisch eten , en drinken, kortom aan alles was gedacht. Over een succes volle dag hoeven we het niet te hebben, want dat was het!
Dit geeft ons een stimulans om volgend jaar ook weer een BBQ te organiseren, en heeft u ideeën laat het ons dan weten!
Met vriendelijke groeten
Het Bestuur

Deze slideshow vereist JavaScript.

Laatste werkbeurten van 2022
28 augustus 2022
Zaterdag 3 september: groep 4, tuin 109 t.m.126.
Zaterdag 29 oktober: inhaalbeurt, voor wie eerder dit jaar niet kon komen.

Uitnodiging barbecue zaterdag 3 september
22 augustus 2022
uitnodiging-BBQ
Graag aanmelden op atvhoutwijkdenoord@gmail.com.

Natuur schouwspel
17 mei 2022
De koningin van een bijenvolk landde op een boom in tuin 70, met als gevolg dat het gehele bijenvolk volgde.
De lucht was even zwart duizenden en bijen vormden zich hierbij.
Binnen 2 uren was de zwerm ook al weer verdwenen.
Andre
IMG-20220515-WA0000IMG-20220515-WA0002IMG-20220515-WA0004IMG-20220515-WA0006

Mildred geïnterviewd door het AD
24 april 2022
Jaren deelde Mildred haar ervaringen als beginnende moestuinier met ons, zie https://atvhoutwijkdenoord.com/moestuin-en-ik/
Ook interviewde ze (nieuwe) leden over hun dromen en worstelingen, hun strijd met slakken en onkruid, hun voldoening bij een geslaagde oogst. Over hun eigen paradijsje op Houtwijk de Noord. Met als slotvraag steevast: Wat denk jij dat je voor de vereniging kunt betekenen? Zie https://atvhoutwijkdenoord.com/de-vereniging/leden/
En nu is Mildred zelf geïnterviewd door het AD.
https://www.ad.nl/den-haag/mildred-ziet-tuinieren-als-levensbehoefte-het-zit-in-mijn-dna~a16755bd/
Leuk, die wisseling van rol. Aanbevolen!

Werkbeurten 2022
28 april 2022
Werkbeurten 2022Beste leden van ATV de Noord,
Hierbij willen wij u als bestuur informeren over de wijzigingen van de zelfwerkzaamheid beter bekend als “de werkbeurten”. Zoals jaren binnen de vereniging gebruikelijk werd er een één maal per jaar een oproep aan u gedaan om van 9.00-11.30 uur te verschijnen. Op aanwijzing van de werkmeester werden er tuin onderhoudsklussen uitgevoerd.
Ieder tuinlid diende voor 2 uurtjes per jaar mee te doen bij deze verenigingstaak. Werkzaamheden zoals schoonmaakwerk in de kantine, of het schoonhouden van de looppaden door te schoffelen en van onkruid ontdoen. Tevens kennen we de regel dat leden van 70+ vrijgesteld zijn van de verplichte werkzaamheden.
Wat verandert er?
Anno 2020 hebben we vastgesteld dat de groep 70+ steeds groter wordt en daarmee de groep beschikbare werkende leden kleiner wordt. Ook kunnen leden niet altijd door werkzaamheden op zaterdagen de genoemde klussen uitvoeren. De uitdaging voor ons leden is dat wij met zijn allen een vereniging vormen en samen verantwoordelijk zijn voor het wel en wee van onze tuinen en complex. Daarnaast moet de club ook nog gemanaged en georganiseerd worden wat in de regel een taak van het bestuur is maar wij kunnen het niet alleen.
Dit willen we anders gaan organiseren.
Wat is het idee, we zetten een aantal werkgroepen op waar u naar gelang uw interesses leeftijd en beschikbaarheid in plaats neemt. Ook de 70+ ers worden hiervoor uitgenodigd met de wetenschap dat er voor ieder wel een taak of taakje te vinden is.
Er is voor elk wat wils, daar de ene liever schoonmaakt en de ander lekker buiten met zijn handen in het groen wil wroeten zijn er ook taken die onder het kopje klussen thuishoren.
De kantine moet nodig opgeknapt worden om het geheel een wat moderner aanzicht te geven. Er zal geverfd moeten worden, er zijn wat lichte klussen en goed voor een handige klusser te doen. Dit alles onder de leiding van de werkmeester die voor de materialen en aansturing zorgt. Kortom wij hebben handen nodig om dit aan te pakken. U kunt dus kiezen in welke werkgroep u wilt meedoen.
Er is een plicht en die geldt voor ieder lid van onze vereniging!
Het Bestuur

KantineKanjers
3 april 2022
Beste Tuinvrienden,
Afgelopen 2 weken is er hard gewerkt om na 2 jaar Corona en waardoor geen activiteiten konden plaats vinden, onze kantine er weer fris en uitnodigend uit te laten zien. Zo zijn aan de buitenkant de dakranden vervangen en wordt er nog hard gewerkt om de binnenkant er fris en clean te krijgen.
Vandaag is er giga schoon gemaakt door vrijwilligers met een ambitie, super! Zo hopen wij dat u zaterdag aanstaande voor de voorjaars ALV in een kantine komt waarin u zich prettig zult voelen.
Wij danken allen die hebben bijgedragen om met enorme inzet dit resultaat te hebben gerealiseerd.
Jullie zijn kanjers!
Tot zaterdag,
Bestuur ATV Houtwijk de Noord
IMG-1447IMG-144667ed8c1f-bf78-47e7-b458-d1ae264af7aa12f5ee9f-98ce-4edc-b862-79b8356f2605

Traditionele ALV op 9 april
27 maart 2022
Hierbij nodigen we jullie uit voor de algemene ledenvergadering op 9 april 2022 om 10.30 uur, gewoon weer in ons verenigingsgebouw.
De agenda heb je per email ontvangen.

Voorjaarsschoonmaak kantine op 2 april
27 maart 2022
Wie komt ons helpen op zaterdag 2 april 2022 om onze kantine weer op te frissen?
De lente is begonnen en het is hoog tijd om onze kantine een oppepper te geven.
Vanwege corona is er lange tijd niets meer aan de kantine gedaan en we hebben voornamelijk hulp nodig bij het schoonmaken.
We starten om 10 uur en de koffie met wat lekkers staat klaar!
Heel graag aanmelden via de e-mail of mondeling bij een van de bestuursleden.
Veel handen maken licht en gezellig werk, hopelijk tot volgende week!
Hartelijke groeten van jullie bestuur

Voorjaars mededelingen
4 maart 2022
Beste Tuinvrienden,
Nu het voorjaar zijn intrede doet (nou ja voorjaar?) Op het moment dat ik dit begin te schrijven stormt het zeer hard windkracht 9 à 10 en is er redelijk veel glasschade op diverse tuinen en is van de verenigingsblokhut een grootdeel van de dakbedekking weggewaaid, maar dat komt wel weer in orde.
Nu maar hopen op een lekker warm voorjaar !
Onderstaand treft u enige mededelingen aan voor 2022, inmiddels hopen wij dat u allen Coronavrij bent gebleven!
1. Compost
Omdat ATV t is Altijd wat, zelf compost hebben geregeld voor alleen hun leden, proberen wij dit nu zo rond de landelijke compostdag op 26 maart te organiseren, maar dan via de Uithoflaan, echter zijn wij nu aan het bezien of dit voor u allen per kruiwagen betaalbaar blijft, een offerte voor de compost is reeds aangevraagd. U wordt hierover later nog geïnformeerd.
2. Water aansluiten
Als de weersomstandigheden het toelaten is het de bedoeling om zaterdag 19 maart het water weer aan te sluiten.
3. Voorjaarsvergadering ALV
Wij hopen op 9 april 2022 eindelijk weer eens een fysieke algemene ledenvergadering te organiseren. Hiervoor ontvangt u nog een uitnodiging.
4. Werkbeurten
Op 7 mei 2022 zal de eerste werkbeurt weer plaats vinden, Houd uw e-mail in de gaten. Bedoeling is om onze kantine een grote onderhoudsbeurt te kunnen geven zowel binnen als buiten.
5. Verzoek
Wij doen een dringende oproep om geen glas of ander materiaal achter of naast de blokhut te deponeren, om al het glas wat inmiddels is stuk gewaaid af te voeren zullen we tegen kostprijs een container moeten laten komen.
Ik sluit af met een vriendelijke groet en hopelijk nu maar eens een mooi voorjaar.
Bestuur

Beste Tuinvrienden,
30 december 2021
Het zijn rare tijden!
Ook voor het komend jaar 2022 zijn we als bestuur genoodzaakt om de richtlijnen van het RIVM te volgen.
Dit betekent dus dat onze vereniging ook voor het nieuwe jaar (geplande datum 15 januari 2022) geen nieuwjaarsreceptie kan en mogen organiseren, dat spijt ons bijzonder!
Neemt niet weg dat wij optimistisch zijn voor 2022 en streven er na om een receptie ergens in de zomer te laten plaatsvinden, in welke vorm laten we u nog weten.
Rest ons om jullie allemaal een bijzonder nieuw en mooi zonnig jaar toe te wensen.
Met vriendelijke groet,
Bestuur ATV Houtwijk de Noord
Kerstgroet 2022

Jaaragenda 2022
9 december 2022
De nieuwe jaaragenda vind je https://atvhoutwijkdenoord.com/de-vereniging/

Wij zijn vrienden van de Uithof
9 december 2021
Wist u dat onze vereniging ook lid is van de “Vrienden van de Uithof”. Gezamenlijk promoten wij het recreatief en sportief gebruik van dit stadspark en beheren daarom de website http://www.recreatiegebieddeuithof.nl Hierop is behalve allerlei bezoekersinformatie onder andere ook een overzicht te vinden van de aangesloten “vrienden” en staan er een aantal leuke video’s.
Recreatiegebied De Uithof heeft veel te bieden; Natuur, recreatie, sport en evenementen. Op avontuur in het doolhof, appels plukken in de boomgaard, ravotten met de hond, roeien, fietsen, wandelen, schapen en runderen bezoeken. In recreatiegebied de Uithof kan het allemaal: Wandelgebied • Boomgaard • Doolhof • Notenveld• Sportlocaties • Maneges • Restaurants & Events • Orchideeën eiland • Kanoën • Mountainbiken • Racefietsen • Paardrijden • Tuinieren • Schaatsen • Skiën • Klimmen • Karten • Fitnessen • Vissen • en nog veel meer!
https://www.facebook.com/vriendenvandeuithof

AED cursisten enthousiast
5 november 2021
Beste Tuinvrienden,
Ook dit jaar hebben we dankzij de Haagse bond wederom een AED cursus, kort gezegd (het geven van hartmassage), in onze kantine kunnen organiseren. Twaalf leden hebben hieraan deel genomen, de deelnemers waren zeer enthousiast en zullen binnenkort hun certificaat toegestuurd krijgen.
Onze vereniging hecht veel waarde aan een veilige vereniging en leiden elk jaar ook weer nieuwe deelnemers op voor deze hulpverlening. Super blij mee!
Het Bestuur

975c7bd3-e614-42c8-b9d5-d689ce79e6e5IMG-1203IMG-1204IMG-1205IMG-1206IMG-1207IMG-1208

Winter update
25 oktober 2021
Beste Tuinvrienden,
In deze sombere maanden proberen we toch allen actief te blijven op ons tuinpark, zo kunt u o.a. gebruik maken van de service die de gemeente Den Haag ons aanbiedt.
1. Takkenweek
In verband met Corona-maatregelen is besloten om net als vorig jaar de takkendag naar een takkenweek om te zetten. Van 15 tot 21 november 2021 kunt u takken snoeiafval aanbieden op het parkeerterrein. Volgt u wel de stort instructies?
2. Water afsluiten
Op 15 november zal het drinkwater alsmede pompwater worden afgesloten voor hen die deze maatregel nog niet wisten of onduidelijkheden bevatten. Enkele leden vragen wel eens, waarom afsluiten? Heeft te maken met de vorstperiode in de winter. Eerdere ervaringen hebben ons geleerd dat wanneer de leidingen geen water bevatten zij ook niet kunnen bevriezen. Dit geldt ook voor de aansluitingen naar uw tuinhuisjes.
Daarom draai de stopkraan in de watermeterput dicht, tap uw leidingen af.
Voor de sproei waterleiding is het net andersom als de pomp is uitgeschakeld op 15 november zet dan alle afsluiters open!
En ook nu weer niet onbelangrijk Geef uw meterstand door !! Kan zowel digitaal en ook met een briefje, doe deze dan wel in de brievenbus in de kantine.
3. Najaarsvergadering
U ontvangt zeer binnenkort een uitnodiging om de najaarsvergadering te kunnen bijwonen, als bestuur hebben wij er voor gekozen om deze vergadering fysiek door te laten gaan.
Maar ook hier geldt: Hoest u of bent u verkouden, blijf dan thuis!!
4. Beschermheer
Burgemeester Jan van Zanen heeft zich opgeworpen als beschermheer van alle bij de Haagse Bond aangesloten volkstuinverenigingen, op zich is dit geen verkeerd nieuws!
Zijn brief vind je hier
Maar we zullen de Haagse Gemeentepolitiek blijven bestoken met info over het belang van volkstuinverenigingen. Zie hiervoor de website.
Samen met de Haagse bond gaan we komende periode de politieke partijen binnen de gemeente Den Haag (want ja 2022 zijn er gemeenteraadsverkiezingen) proberen hen enthousiast te maken om hun beleid pro volkstuinverenigingen en groen in Den Haag op de politieke agenda te zetten.
5. Werkbeurten 2022
Binnen het bestuur zijn wij bezig om (als de Corona maatregelen het toelaten) in 2022 de werkbeurten weer op te pakken, Kijk daarom veelvuldig op onze website, hier zal de jaaragenda staan, en ook zal u een uitnodiging ontvangen via uw e mailadres.
Tot zover voor nu,
met een hartelijke groet van het bestuur

Takken- en Groenophaalweek 15 t/m 20 november 2021
19 oktober 2021
Na het succes van de takken week in augustus organiseren beide verenigingen en de Gemeente Den Haag wederom een Takkenweek. Bijgaand het dringende verzoek om takken en ander groenafval op aparte hopen te deponeren i.v.m. verschillende verwerkingskosten.
Indien de Gemeente den Haag restafval tussen de takken waarneemt gaan zij volgende keer niet meer ophalen. Dus écht alleen takken en groenafval aanbieden op parkeer terrein, geen afgedankte koelkasten/tuinslangen/bouwmateriaal en wat je allemaal nog meer wilt opruimen voor de winter.
De Besturen van ‘t is Altijd wat en Houtwijk de Noord

Veiligheid op ons complex
1 oktober 2021
Felle brand
https://www.omroepwest.nl/nieuws/4463803/explosie-maakt-tuinhuisje-van-dini-85-met-de-grond-gelijk-verdrietig-en-machteloos

Vermoedelijk is er bij het bovenstaande sprake van een oude verteerde gasslang.
Maar wat vindt de verzekeraar ervan, nou die neemt het advies van de ANWB over en stelt dat een gasslang ouder dan 2 of 3 jaar zoals hierboven aangegeven vervangen dient te worden. Als wordt aangetoond dat de datum overschreden is zou u dus wel eens niet verzekerd kunnen zijn, sterker nog kan u aansprakelijk gesteld worden.
Dus is ons advies wees niet zuinig op veiligheid en vervang de gasslang en of drukregelaar op tijd.
Dezelfde verzekeringsnorm wordt ook gehanteerd indien u open vuur op ons complex aangelegt.
Daarom benadrukken wij nog maar eens.
In verband met de brandveiligheid is het niet toegestaan om op het tuincomplex open vuur te stoken, geen afval te verbranden en evenzo geen houtkachels, vuurkorven potten en of schalen op open vuren te stoken
De verzekering dekt in de bovenstaande gevallen niet de brandschade aan eigen of andermans goederen. Sterker nog u kunt volledig aansprakelijk worden gesteld.
Het Bestuur
Ruïne

Takkendag was top!
23 augustus 2021
Beste Tuinvrienden,
De takken dag is dit jaar super verlopen, gemeente Den Haag is echt tevreden en over de wijze van verzamelen en gescheiden aanbieden van groen en bladafval. Het is telkens weer een gok want vragen wij als bestuur ons af of iedereen zich houdt aan de aanwijzingen van deze door de Gemeente gratis geleverde dienst.
Het is dan ook op zijn plaats om een compliment aan u allen te geven, Chapo!
We gaan met deze opsteker vol vertrouwen naar de takkendag in november,
de datum zal dan ook in overleg met de gemeente plaatsvinden.
Met vriendelijke groet,
Bestuur ATV Houtwijk de Noord.
Takkendag
Extra takken/groen-ophaaldagen op 14 en 15 augustus 2021
2 augustus 2021
Alleen takken en groenafval aanbieden op parkeerterrein!!
Plus het dringende verzoek om takken en ander groenafval op aparte hopen te deponeren i.v.m. verschillende verwerkingskosten.
Let op: alleen takken en groenafval en geen restafval.
Als de Gemeente den Haag restafval tussen de takken vindt stoppen ze met deze superservice.
Snoeien maarrrrrr!

Zomer-update van het bestuur
8 augustus 2021
Beste Tuinvrienden.
Deze zomer is niet de zomer die wij allen zouden verwachten, het voorjaar veel te koud, toen weer te heet, en toen weer veel regen, en het gaat maar door!
Voordat we er erg in hebben zal de herfst zijn intrede doen, maar misschien brengt half augustus-september ons nog iets positiefs.
BBQ
Binnen het bestuur hebben wij gemeend om dit jaar een BBQ te willen organiseren, echter is Corona nog steeds dwarsligger, wij durven het op dit moment niet aan om de geplande BBQ voor zaterdag 4 september te organiseren, alle bestuursleden waren het erover eens dat we dit jaar iets moois zouden moeten plannen, maar helaas!
Werkbeurten
Ook de werkbeurten zijn dit jaar door Corona niet uit te voeren, binnen het bestuur hebben we een besluit genomen deze werkbeurten naar 2022 te verplaatsen, wij hopen echter wel dat u zelf de moeite neemt om de paden, slootkanten (30 cm) vrij van onkruid te houden. willen er naar streven om volgend jaar de werkbeurten weer op te pakken!
Knotwilgen
Zo is met de gemeente de Haag afgesproken dat de knotwilgen langs de slootkant (westelijke richting van ons complex), niet meer vervangen gaan worden. Zij gaan deze verwijderen en hier voor in de plaats wordt een bloemenmengsel ingezaaid!
Tweede secretaris gezocht
Ons bestuur is op zoek naar een 2e secretaris, mocht dit iets voor u zijn laat het ons weten, als deze functie is ingevuld zij we weer compleet, en krijgt Silvija het mogelijk iets makkelijker.

Voor nu wens ik u nog een fijne nazomer, de volgende update komt in oktober.
Bestuur ATV Houtwijk de Noord

Project ecologische strook “De Bosrand”, een verslag
9 juli 2021
Op 5 juni is het zo ver, de eerste samenkomst van de projectgroep.
Na een lange periode waarin uit veiligheidsoverwegingen steeds een paar mensen aan de strook konden werken leek het mogelijk om weer als gehele groep aan de slag te gaan.
Dit werd feestelijk ingeluid met koffie en wat lekkers in de kantine en konden de oude en nieuwe leden kennismaken met elkaar.
De samenstelling van de projectgroep is veranderd. Johanna en Pieter zitten niet meer in de projectgroep, omdat zij hun tuinen hebben opgegeven om elders iets nieuws te beginnen. Wij missen hun enthousiaste deelname, maar hopen natuurlijk dat het nieuwe avontuur hen veel plezier zal verschaffen. Carla, Leny, Leo, Rob en ik hebben Sander en Krisztian als nieuwe projectleden mogen verwelkomen. We vinden het erg leuk dat Krisztian en Sander zich hebben aangesloten.
Na de kennismaking en het bijpraten was het tijd om de armen uit de mouwen te steken.
Vanwege de nog altijd geldende corona maatregelen nam, om de onderlinge afstand te kunnen bewaren, ieder een stuk van de strook voor zijn rekening, een aanpak die goed werkt, ook in de toekomst. Afgestorven beplanting, iets te enthousiast groeiend gewas en ongewenst kruid werden verwijderd en overhangende takken gesnoeid.
Dit leverde een enorme hoop groenafval op, teveel voor de kliko. De rest werd daarom voorlopig in een hoek gegooid. Dit bleek niet handig en verstandig te zijn, want de put met de meter voor elektra was daardoor moeilijk toegankelijk. Dat moeten we de volgende keer dus niet meer doen.
Het insectenhotel blijkt te functioneren. Talloze gaatjes zaten dicht. Het broed van wilde bijen zit er veilig en wacht tot het kan uitvliegen.
Al met al was het een gezellige en arbeidzame ochtend die werd afgesloten met nog een keer koffie en lekkers.
Mildred, juli 2021

1 Eerst koffie en kennismaking

Eerst koffie en kennismaking

2 Sander en Krisztian nieuwe projectleden

Sander en Krisztian nieuwe projectleden

3 Carla en Leo weten van aanpakken

Carla en Leo weten van aanpakken

4 Voor de foto onderbrak Leny even het wieden

Voor de foto onderbrak Leny even het wieden

5 Bij Rob is de snoeischaar in goede handen

Bij Rob is de snoeischaar in goede handen

Waterballet
3 juli 2021
Normaal gesproken is een waterballet op een warme lentedag een plezierige bezigheid.
Maar nu was dit absoluut niet het geval.
Woensdag twee juni was het weer zo ver. Voor de derde keer kwam een tuin onder water
te staan, doordat de pakking van de hoofdleiding van het sproeiwater op het verdeelpunt
het had begeven. Een heel vervelende situatie voor Tineke en Johan, want om hun tuin
ging het.
De situatie werd nog vervelender, omdat er door omstandigheden en misverstanden
helaas niet meteen werd ingegrepen. Hierdoor werd de overlast groter dan nodig was
geweest.
André, die daarvoor van elders moest komen, schoot donderdagochtend te hulp
door de pomp stil te leggen.
Twee tuinleden, Csaba en Krisztian, waren bereid vrijdagavond direct na werktijd de
lekkage te verhelpen. Csaba, die in Duitsland werkt, had net een lange rit achter de rug!
Deze kanjers wisten van doorpakken. Onder leiding van Peter groeven zij in no time een
gat en legden de pakking bloot. Een en ander werd gerepareerd, het gat kon na enige tijd
weer worden gedicht en de volgende dag was er weer sproeiwater.
Petje af voor en veel dank aan deze mannen die de klus hebben geklaard en hun vrije tijd
ten dienste van de vereniging stelden.
Gelukkig hebben de meeste planten op de tuin van Johan en Tineke het waterballet
overleeft.
Voor het bestuur ligt de opdracht om te bezien hoe dit probleem het hoofd kan worden
geboden, zodat de overlast tot een minimum wordt beperkt en mogelijk kan worden
voorkomen.
Hieronder een fotoreportage van de klus, die we de leden niet willen onthouden.
Pomp 2Pomp 3

Buxusmot bedreigt buxushagenbuxusmot
29 juni 2021
Beste Tuinvrienden,
Ook op ons tuincomplex is de Buxusmot aangetroffen.
Deze mot zorgt ervoor dat de buxushagen binnen de kortste keren bruin worden en dood gaan.
Wij raden de leden ook aan indien de buxusmot in de hagen zit deze radicaal aan te pakken en te verwijderen. Bestrijden is een erg moeilijke zaak omdat deze beestjes vrijwel immuun zijn voor bestrijdingsmiddelen.
Meer informatie vind je op https://www.vlinderstichting.nl/buxusmot/

André terug als voorzitter
25 juni 2021
Na goed overleg met overige bestuursleden heeft André Rietvelt besloten om het voorzitterschap weer op zich te nemen. Onkruid vergaat niet! Maar in dit geval: welkom terug!
Andre gaat zeker niet terug naar het oude normaal, er gaat gezocht worden naar een goede balans tussen zijn eigen tuinplezier en de eindverantwoordelijkheid van de vereniging.
Komende tijd gaat het bestuur de taakverdeling te bespreken. Onderdeel hiervan is dat klachten, vragen, mededelingen, via de email atvhoutwijkdenoord@gmail.com dienen te worden ingediend en dus niet meer mondeling in behandeling zullen worden genomen. Meer informatie volgt.

Overlast door rattenrat
2 mei 2021
De laatste tijd signaleren leden regelmatig een rat.
Het tuincomplex wordt omringd door sloten, een leefgebied voor ratten.
Om te voorkomen dat zij op ons complex een plaag worden, is het belangrijk om in onze tuinen en de algemene ruimte geen voedselresten achter te laten of te gooien. Etensresten trekken ongedierte aan. Laten we daar met zijn allen op letten.
Het bestuur gaat contact opnemen met de Dienst Ongediertebestrijding.

Kunstwerk aan de poort
22 april 2021
Beste tuinleden van ATV Houtwijk de Noord en ATV ’t Is Altijd Wat en bezoekers en gebruikers van het Uithofpark,
U  heeft ongetwijfeld opgemerkt dat de poort een gedaanteverandering heeft ondergaan..
Voorheen was de poort voorzien van twee gele halve cirkels, zonnig en opvallend.
Bij de besturen van beide tuinverenigingen ontstond echter de behoefte om de poort nog meer te verfraaien door de twee halve gele manen te laten beschilderen.
Het idee was om deze te voorzien van informatie over het complex achter de poort.
Eerst was de gedachte om op de vlakken de ‘spelregels’ te vermelden van wat wel en niet toegestaan is op ons park.
Maar bij nader inzien waren de besturen het erover eens dat het wat uitdagender kon zijn. De poort moest zowel een boodschap uitdragen, alsook de aandacht en nieuwsgierigheid van gebruikers en bezoekers kunnen trekken.
Een van onze leden, Joke Brummelkamp, heeft die uitdaging opgepakt.
Zij heeft in de afgelopen winter haar uiterste best gedaan om een beeld te schilderen wat recht doet aan onze tuinhobby en de plek waar wij deze uitoefenen.
Joke is erin geslaagd om de kernactiviteit van het tuincomplex weer te geven.
Het kunstwerk is in sprekende en vrolijke kleuren uitgevoerd en is begin april geplaatst.
Ieder die nu de poort passeert weet wat hij of zij achter de poort kan verwachten.
Het bestuur van ATV Houtwijk de Noord

20210423_102532IMG-20210331-WA0002IMG-20210331-WA0005

Bericht van de voorzitter
31 maart 2021
Beste Tuinvrienden,
Ik laat u weten per 1 april geen voorzitter meer te zijn van ATV Houtwijk de Noord.
Recentelijke geschillen van mening liggen aan de basis van mijn vertrek.
Tevens heeft Marijke de Hooge aangegeven om ook haar secretariaatswerkzaamheden om gezondheidsredenen te beëindigen.
Hiermede is het voor u zo vertrouwde secretariaatsadres komen te vervallen.
Wij nemen aan dat het nieuwe bestuur u zal informeren over een nieuw postadres.
Ik dank u voor de prettige samenwerking van de afgelopen jaren.
Met vriendelijke groet,
André Rietvelt
Marijke de Hooge

Onderwerp: Water aansluiten!
13 maart 2021
Zaterdag 20 maart om ca 12.00 uur zal het drinkwater weer worden aangesloten.
Let op staan uw afsluiters dicht?
Uitgezonderd calamiteiten!!
Indien de vereniging uw waterleiding moet herstellen zijn hier kosten aan verbonden.
Bestuur ATV Houtwijk de Noord

Winter!
12 februari 2021
Andre Rietvelt maakte de foto’s.
IMG-0899IMG-0900IMG-0901IMG-0902

Onderhoud door de gemeente geeft hoop voor de toekomst
7 januari 2021
Beste Tuinvrienden.
Allereerst wil het bestuur u het allerbeste wensen voor het nieuwe jaar. Laten we hopen op een gezond en mooi tuinjaar.
Afgelopen periode is er hard gewerkt om verbeteringen en onderhoud te plegen aan ons tuincomplex.
Zo zijn in opdracht van het bestuur de afsluiters van de pomp watervoorziening vervangen (u zult ze herkennen aan de rode kranen), wel dit was wel even nodig want in een aantal gevallen konden de oude afsluiters niet meer dienen waar ze voor zijn bedoeld en moest vaak de pomp worden afgesloten om lekkages e.d. te kunnen verhelpen.
Ook is door de gemeente Den Haag fors geïnvesteerd aan de algemene voorzieningen van ons complex, de rioolpomp onder het hoofdpad is na vele verstoppingen vervangen, de oude pomp dateerde uit 1991 en kon vanwege vastlopen het rioolwater niet meer naar het hoofdriool pompen. Ook zijn de elektrische schakelkasten van deze pomp gemoderniseerd en vervangen.
Uiteraard zijn wij zeer blij dat de Gemeente Den Haag wil investeren in ons complex, dit geeft ons nog meer hoop voor de toekomst.
Wij kijken voor 2021 naar een corona vrije mooie zomer en wensen u alle tuinplezier.
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur Andre Rietvelt

IMG-0791IMG-0795IMG-0823IMG-0824

Agenda 2021Kerstgroet

Illegale bouwsels
24 december 2020
Beste Tuinvrienden,
De laatste tijd valt het ons op dat op dat er illegaal gebouwd wordt binnen onze vereniging. Het gaat dan bijvoorbeeld om hoge schuttingen en andere bouwobjecten waarvoor geen toestemming aan het bestuur is gevraagd.
Daarom vragen we uw aandacht voor een gedeelte uit onze regelementen:
ARTIKEL 9 Tuin Reglement
Afscheidingen tussen de tuinen onderling mogen niet hoger zijn dan 60 cm en dienen te bestaan uit palen met draad of al dan niet geplastificeerd gaas.
De afscheiding van de tuin langs het pad of de paden mag niet hoger zijn dan 80 cm.
Artikel 2 Bouw Reglement
Opstallen welke op een tuin worden opgericht zonder de van het bestuur vereiste goedkeuring, zullen in opdracht van het bestuur, zonodig door derden, voor rekening van het betrokken lid worden afgebroken.
Wij wijzen u er op dat bouwen zonder toestemming niet is toegestaan en dat er regels gelden wat en op welke manier mag worden gebouwd.
Lees hiervoor ook het Bouw- en Huishoudelijk Reglement van onze vereniging via de volgende link: https://atvhoutwijkdenoord.files.wordpress.com/2014/06/bouwreglement.pdf
Als er vragen zijn, dan horen we dat graag.
Met vriendelijke groet, het Besstuur

De ecologische strook de ‘Bosrand’ in ontwikkeling: Insectenhotel
4 november 2020
De projectgroep is sinds twee jaar bezig met de beplanting van de strook grond aan de kant van de Uithofslaan. Deze strook is nog steeds in ontwikkeling. De variatie in de beplanting is erop gericht om de strook aantrekkelijk te maken voor dieren, vogels en insecten.
Om de aantrekkingskracht voor insecten, vogels en kleine dieren extra te bevorderen is het plan bedacht een insectenhotel te plaatsen, gemaakt van een deel van een oude boekenkast.
Echtgenoot Fred heeft er thuis aan het eind van tuinseizoen 2019 zijn creativiteit op losgelaten en het bouwwerk in elkaar gezet. Vervolgens heeft Leo Palstra het insectenhotel vlakbij de achteringang van ons complex met palen in de grond gezet. Daarna hebben wij er dakpannen op gelegd als bescherming tegen regen en het opgevuld met boomstammen met gaatjes, dennenkegels, stro, plantenstengels, dakpannen en stenen.
Het insectenhotel was erg in trek bij allerlei insecten.
Dit seizoen laten dichtgemetselde gaten in de boomstammen en plantenstengels zien dat wilde bijen en andere insecten een bezoek hebben gebracht en er hun broed hebben gelegd.
Nu is het afwachten of behalve insecten ook andere dieren de weg naar het hotel weten te vinden.
In oktober van dit jaar is er een bord bij gezet met achtergrondinformatie.
Peter van der Hoeven heeft de layout van het informatiebord ontworpen. Hij heeft ervoor gezorgd dat tekst en bord de weersomstandigheden kunnen doorstaan.
Graag wil ik Leo Palstra, Peter van de Hoeven en manlief Fred bedanken voor hun bijdrage in het uitvoeren van het plan.
Afbeelding1

Eerst de paaltjes de grond in.
Afbeelding2 Insectenhotel staat, nu het dak erop.
Afbeelding3 De eerste gasten kunnen komen.
Afbeelding4 Zo, het informatiebord staat als een huis.
Afbeelding5 Zo’n mooi bord maakt nieuwsgierig.
Afbeelding6 Het eindresultaat mag gezien worden.

Mildred, november 2020

Waterafsluiting op 14 november 2020
30 oktober 2020
Beste Tuinvrienden,
Na een mooie zomer zal de winter snel zijn intrede doen.
Het is dan ook goed om de mooie zomer en het najaar te koesteren en na te denken over hoe u de tuin door de winter heen loodst.
Bent u al voorbereid op vorst?
Op basis van de voorspellingen dat de vorst mogelijk eerder zal intreden dan gedacht, zal de waterlevering eerder dan aangegeven afgesloten worden.
Op zaterdag 14 november 2020 zal het water afgesloten worden.
Wij geven u graag de volgende tips die uw waterleidingen en -meter vorstvrij kunnen houden:
– Sluit uw hoofdkraan.
– Tap uw leidingen af.
– Laat de kranen en afsluiters open staan.
– Blaas de leidingen leeg.
– Als de meter niet ondergronds ligt, verwijder deze dan.
– Is uw meter ondergronds, dek deze dan af met een isolatie deken.
– Zet de sproeipomp afsluiters open.
Wij denken er goed aan gedaan te hebben deze tips met u te delen.
Met vriendelijke groet,
Het Bestuur

Takkendag wordt Takkenweek: 9 t/m 15 november
19 oktober 2020
Beste Tuinvrienden,
Zoals bekend heerst het Corona virus in alle hevigheid. Binnen onze vereniging en ATW is het voorstel gedaan om de takkendag van 14 november uit te breiden naar takkenweek t/m zondag 15 november . Zodoende geven we een ieder de gelegenheid om op een veilige 1.5 meter en verantwoorde manier zijn of haar takken e.d. op het parkeerterrein te deponeren.
Alleen voor takken, bomen en grof snoeiafval.
Graag  gescheiden deponeren op het parkeerterrein!
Wij rekenen op uw medewerking en verzoeken u om de instructies aangegeven op het parkeerterrein te volgen.
Algemene voorwaarden Gemeente den Haag worden gehandhaafd, overtreders worden verbaliseert.

Hoop en optimisme voor de toekomst
16 oktober 2020
Beste Tuinvrienden,
Onderstaand treft u een verslag van een gesprek tussen de Haagse Bond en Wethouder Hilbert Bredemeijer van Onderwijs, Sport, Buitenruimte en 4e locoburgemeester.
Dit geeft ons allen enige hoop en optimisme!!

Het bestuur van de Haagse Bond heeft op 9 oktober jl. een onderhoud gehad met wethouder Bredemeijer. De wethouder is verantwoordelijk voor de buitenruimte van de gemeente den Haag en de amateurtuinen vallen onder hem. Bij het gesprek was Wim Duijs aanwezig. Hij is afdelingshoofd bij de Dienst Stadsbeheer en is een trouwe supporter van de Haagse Bond.

Het gesprek is in een goede en constructieve atmosfeer verlopen. De wethouder is overtuigd van het belang van de tuincomplexen voor de stad Den Haag en hij is niet voornemens het huidige aantal te verminderen. Het gesprek heeft zich daarom gericht op een eventuele uitbreiding van het areaal, mede gelet op de enorme aanwas van het aantal kandidaat-leden. De contractverlenging lijkt de wethouder geen enkel probleem. Alleen vindt hij het nu nog te vroeg om de procedure voor de verlenging op te starten. Het contract loopt namelijk pas in december 2025 af.

Afgesproken is om de contacten warm te houden en voor hem een bezoek te plannen aan een van de tuinverenigingen, zodra de coronacrisis achter de rug is. Tijdens dat bezoek zullen we opnieuw spreken over de contractverlenging en eventuele andere actuele zaken. Samen met u zullen we bezien of de Haagse Bond concrete voorstellen kan ontwikkelen voor een extra amateurtuinencomplex in Den Haag of voor uitbreiding van de huidige locaties. De uitbreiding van Houtwijk de Noord/’t Is altijd wat is daarbij een van de eerste opties.

De conclusie is dat er op dit moment geen reden is tot zorg over de verlenging van het huurcontract.
Met vriendelijke groet, het bestuur van de Haagse Bond

Desinfectiepalen
11 oktober 2020
Beste Tuinvrienden.
Nu Corona in alle hevigheid heerst hebben wij als bestuur gemeend om zorg te dragen hygiëne.
Bij de ingangen van zowel de Uithofslaan als het Abraham Orteliuspad alsmede de toiletten in de kantine zijn ontsmettingsdispensers geplaatst (zie foto). De vloeistof is Natriumhypochloriet. Dit is veilig, maar kan een beetje naar chloor ruiken.
De werking van deze dispensers is elektrisch en u hoeft alleen uw hand er maar onder te houden.
Met vriendelijke groet, het bestuur

Desinfectiepaal

Geen herfst ALV
4 oktober 2020
Beste tuinvrienden,
Helaas zal de Algemene Ledenvergadering op 17 oktober 2020 niet plaatsvinden vanwege de aangescherpte coronamaatregelen.
Wij zullen jullie voor het einde van het jaar middels een brief informeren over de gang van zaken binnen de vereniging.
In deze informatiebrief zullen jullie in ieder geval het financiële verslag vinden.  Daarnaast zal er ook informatie zijn over de werkbeurten en andere belangrijke zaken.

Verder willen wij jullie erop wijzen dat alle aangescherpte coronamaatregelen uiteraard ook binnen onze tuinvereniging gelden.
Hoewel het vrij vanzelfsprekend is, toch graag jullie aandacht voor de volgende punten:
-Zo min mogelijk bezoekers in de tuin, maar in ieder geval niet meer dan drie personen
-Houd 1,5 meter afstand.
-Blijf bij klachten thuis.
-Desinfecteer je handen regelmatig.
Let op elkaar en blijf gezond!
Met vriendelijke groet,
Het Bestuur

Geen BBQ dit najaar
30 augustus 2020
Omdat het niet mogelijk lijkt de gepaste afstand te bewaren met veel mensen tezamen, zal de jaarlijkse BBQ in september geen doorgang vinden.

Wisseling in bestuur
30 augustus 2020
Silvija Andric van tuin 101 neemt twee stokjes over van Carla van Rijsbergen: als 2e secrtaris en als voorzitter van de tuinschouw.
Carla bedankt voor je zorgvuldige aandacht!
En Silvija veel succes!

AVVN nieuwsbrief augustus 2020
6 augustus 2020
https://mailchi.mp/avvn/nieuwsbrief-augustus2020?e=9df67559a2

De takkenwal is geen dump:
de gemeente dreigt met een sanctie

31 juli 2020
Beste tuinvrienden,
In samenspraak met de gemeente Den Haag is afgesproken dat de takkenwal aan de slootkant Uithofslaan vol is.
Ook is opgemerkt dat leden van onze vereniging, aarde en alles wat niet met genoemde takkenwal te maken heeft, hebben gedumpt.
De gemeente is het zat en roept het bestuur op om te zorgen dat er geen takken en vuil meer wordt gestort.
Over een maand zal de opzichter van de gemeente Den Haag wederom een controle uitvoeren. Indien blijkt dat er nog steeds wordt gestort, is er een sanctie van de gemeente in het vooruitzicht gesteld.
Wij hopen op uw medewerking!
Met vriendelijke groet,
Het bestuur
takkenril

Maak je eigen takkenril
31 juli 2020
Als je niet wilt slepen met je snoeihout: maak je eigen takkenwal.

Takken en groen ophaaldag 1 en 2 augustus
8 juli 2020
Alleen takken en groenafval aanbieden op parkeerterrein!!
Wel het dringende verzoek om takken en ander groenafval op aparte hopen te deponeren i.v.m. verschillende verwerkingskosten.
Indien de Gemeente den Haag restafval tussen de takken waarneemt gaan zij volgende keer niet meer ophalen.
Dus alleen takken en groenafval en geen restafval.
Verpest deze service niet.
De besturen van ’t Is Altijd Wat en Houtwijk de Noord

Posthoorn 8-7-2020

Zomernieuwsbrief AVVN
5 juli 2020
https://mailchi.mp/avvn/nieuwsbrief-juli-2020?e=9df67559a2

Even geen doorgang met de auto
25 juni 2020
Gemeente Den Haag heeft ons laten weten dat wegens asfaltering en herstel het Abraham Orteliuspad (het pad naar onze verenigingen) afgesloten zal zijn voor autoverkeer.Deze werkzaamheden zullen plaatsvinden in de week van maandag 29 juni tot en met vrijdag 3 juli.

Werkbeurten nieuwe stijl
16 juni 2020
Met het stijgen van de leeftijd van veel tuinders boven de zeventig kwamen de werkbeurten op steeds minder schouders terecht. Het bestuur heeft daar een oplossing voor gevonden. Zie
https://atvhoutwijkdenoord.com/werkbeurten/

Toiletten weer open
6 juni 2020
Onze vereniging is er in geslaagd om de toiletschoonmaak weer te laten uitvoeren.
Wij zijn erg blij dat de familie Bakker dit wil oppakken.
Vanaf heden zijn de toiletten weer geopend, let wel op de RIVM maatregel, is de toilet bezet wacht dan even buiten, en houd afstand van 150 cm.

Onze voorzitter heeft ook recht op rust op de tuin
1 juni 2020
Beste tuinvrienden,
Velen van u zijn gewend om storingsmeldingen/aanvragen direct aan de voorzitter te melden. Vanaf heden neem ik geen meldingen meer aan, u dient deze alleen nog via e-mail atvhoutwijkdenoord@gmail.com aan te melden.
De reden hiervoor is dat men te pas en on te pas mijn tuin betreedt en allerhande verzoek aan mij richt, en er discussies ontstaan die het bestuur dient te beantwoorden en niet ik.
Ik hoop dat u begrip heeft voor mijn verzoek, en hieraan gehoor zult geven.
André Rietvelt

Teken
29 mei 2020
Een informatieve flyer over die vermaledijde teken die je zomaar vanuit je appelboom kunnen belagen vind je hier.

Versoepeling
22 mei 202
Beste tuinleden,
We gaan voorzichtig naar het nieuwe ‘normaal’.
Dat wil zeggen, dat we enkele maatregelen in acht nemen waarmee leden en bezoekers samen de risico’s op besmetting met en verspreiding van het virus, zoveel mogelijk kunnen beperken.
 Het hek mag weer open blijven.
 We nemen de basis- en hygiëneregels opgesteld door de Rijksoverheid in
acht. Zie ook de posters op het toegangshek en het clubgebouw.
 Geef elkaar de ruimte, voorkom en vermijd drukte.
 Ga naar en van de tuin volgens de kortste en snelste route. Paden zijn alleen
bedoeld om je te verplaatsen, niet om te verpozen.
Gebruik toiletten
Open indien er een vrijwilliger voor de schoonmaak zich heeft aangemeld, hierna toilet bezet, blijf dan buiten even wachten. Probeer besmetting via contactpunten zoveel mogelijk te vermijden, door de aangeboden schoonmaak- en ontsmettingsmiddelen te gebruiken.
Met uw medewerking kan ons tuincomplex geopend blijven.
Indien het ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch te druk wordt, geen 1,5 meter afstand van elkaar wordt gehouden of andere veiligheidsmaatregelen niet goed worden nageleefd kan zowel de gemeente als ons bestuur besluiten het tuinpark tijdelijk te sluiten.
Het bestuur

Complimenten en vrijwilliger gezocht
14 mei 2020
Beste tuinvrienden,
Nu het coronavirus hopelijk op z’n retour is, komt er weer kijk op zaken die we door deze crisistijd noodgedwongen hebben moeten afsluiten en uitstellen.
Helaas zijn we door deze omstandigheden genoodzaakt ons aan opgelegde regelgeving te houden. Ik kan u zeggen dat de leden van onze vereniging zich voorbeeldig hebben gedragen. Mijn complimenten voor u allen.
Maar laten we ons ook de komende tijd niet verrassen door dit virus en op onze hoede blijven.
Of de geplande activiteiten zoals werkbeurten en BBQ nog doorgang kunnen vinden, hangt ervan af of het virus opnieuw de kop opsteekt of niet.
Ook voor de Algemene Ledenvergadering, welke niet kon doorgaan in het voorjaar, zoeken we nog een nieuwe datum. U wordt hierover nog geïnformeerd.
Belangrijke oproep
Leen Grootveld heeft aangegeven niet langer de sanitaire voorzieningen te kunnen onderhouden. Als vereniging zijn wij met spoed op zoek naar een vrijwillige interieurverzorg(st)er die gemiddeld 1 à 2 keer per week, afhankelijk van het seizoen, de sanitaire voorzieningen wil reinigen. Het is van belang dat deze voorzieningen weer zo snel mogelijk in gebruik kunnen worden genomen en hierbij willen wij de hygiëne voor de leden zeker stellen. De vereniging zal hiervoor de benodigde middelen ter beschikking stellen. Het bestuur doet u deze oproep, opdat de toiletten niet langer dan noodzakelijk dicht blijven. Bij het uitblijven van een vrijwilliger, zal het bestuur een professionele kracht aantrekken met zeer waarschijnlijke gevolgen voor de jaarlijkse contributie.
Wij bedanken Leen Grootveld voor zijn jarenlange inzet voor het reinigen en onderhouden van de sanitaire voorzieningen.
Met vriendelijke groet, André Rietvelt

Update van AVVN Aanpak maatregelen inzake coronavirus
10 mei 2020
Op 6 mei is het kabinet gekomen met een update van de maatregelen in de aanpak van de coronacrisis.  We werken nu uit wat dit in detail betekent voor tuinverenigingen en hun tuinders. We verwachten rond 18 mei in de Kennistuin een document met adviezen, tips en suggesties te publiceren.
Naar je tuin toe?
Wat we al wel kunnen vermelden is het volgende: Is tot 11 mei het advies om zoveel mogelijk thuis te blijven en daarmee een bezoek aan je tuin te beperken, ná die datum is het advies om drukte te vermijden en elkaar de ruimte te geven. Dus doe dat als je naar je tuin gaat. Neem de kortste en snelste route over het tuinpark naar je tuin en hou daarbij altijd minimaal 1,5 meter afstand van anderen die niet tot je huishouden behoren. Bezoek op de tuin ontvangen kan, maar net als bij je thuis maximaal 3 mensen. En ook op de tuin moet iedereen die niet tot hetzelfde huishouden behoort minimaal 1,5 meter afstand houden.
Als we ons allemaal aan de voorschriften houden om drukte te voorkomen en te vermijden, ondervangen we het risico dat de burgemeester besluit om het tuinpark te sluiten.

Om te kunnen blijven tuinieren: hekken dicht en geen bezoek
11 april 2020
Beste tuinleden,
Op last van de Haagse Bond moeten wij ons tuinencomplex gesloten houden voor buitenstaanders en alle bezoekers van tuinleden!
Hier vloeit uit voort dat beide toegangshekken naar ons tuinencomplex afgesloten moeten worden. Wij verzoeken dan ook uw medewerking om het hek, na doorgang, direct weer af te sluiten.
Het spreekt voor zich dat u geen bezoek uitnodigt op uw tuin.
De overheid handhaaft ook op tuincomplexen en bij niet naleven riskeert u een flinke boete. In enkele grote steden zijn om deze reden al diverse tuincomplexen geheel gesloten.
Wij proberen algehele afsluiting van ons tuinencomplex te voorkomen, maar daar is uw medewerking voor nodig!
Alleen als we allemaal meewerken, gaat het lukken.
Het bestuur wenst u een fijn paasweekend en een mooi tuinseizoen en met u hopen wij dat deze corona-periode weer snel voorbij gaat.
Bestuur ATV Houtwijk de Noord
Corona 8 april
Corona update
28 maart 2020
Beste Tuinvrienden,
De hele wereld is zwaar getroffen door het Corona virus. De gevolgen zijn zeer ingrijpend voor iedereen in de maatschappij, niemand uitgezonderd. Er wordt keihard gewerkt om de vele zieken goed te verzorgen en om dit virus de baas te worden via allerlei maatregelen.
Wij worden hierover van uur tot uur door de Overheid op de hoogte gehouden over de stand van zaken en waar wij ons strikt aan moeten houden. Ouderen en de wat zwakkere onder ons wordt aangeraden om vooral thuis te blijven.
Ben je verkouden, heb je verhoging of ben niet zo lekker blijf dan weg uit de openbare ruimte en kom dan zeker niet naar de vereniging. Vermijd contact met anderen en blijf thuis. Neem contact met je huisarts op.

Ter aanvulling sturen wij jullie hierbij de Preventie actie brief van de Algemene Vereniging van Volkstuinders AVVN toe, welke aan alle tuinverenigingen is verstuurd.
Hierin staan nuttige adviezen welke ook voor ons complex bestemd zijn.
Lees deze goed en laten wij ons houden aan de advies items die op onze vereniging van toepassing zijn.
* Hou de hygiëne van handen en bijvoorbeeld hand contactpunten zoals deurknoppen, handgrepen, kranen ect. hoog in het vaandel.
* Maak geen gebruik meer van ons VG verenigingsgebouw en de toiletten aldaar.
Het is nog afwachten wat de toekomst brengt.
Jullie worden op de hoogte gehouden.
Met solidariteit, samenwerking en elkaar helpen moeten wij als mensenmaatschappij deze moeilijke tijden door zien te komen.
Wij wensen iedereen heel veel sterkte toe de komende tijd.

Aangescherpte maatregelen inzake coronavirus
De regering heeft op 23 maart 2020 nieuwe, verscherpte maatregelen afgekondigd in de aanpak van de coronacrisis. Wat dit betekent voor tuinverenigingen en hun tuinders en voor AVVN als organisatie tot in ieder geval 1 juni a.s. tref je hieronder aan. Houden we ons niet aan de voorschriften dan bestaat de kans dat de burgemeester het park sluit.
Naar je tuin toe?
Uitgangspunt voor iedereen, dus ook voor tuinders, is: blijf zoveel mogelijk thuis.
Een frisse neus mag je halen als jij en je huisgenoten gezond zijn. Die frisse neus kún je op de tuin halen. Wil je ondanks het advies om vooral thuis te blijven toch naar de tuin, doe dit dan bij voorkeur alleen of met één huisgenoot. Hou altijd, dus ook op het tuinpark en op de tuin, minimaal 1,5 meter afstand van anderen. Ontvang geen andere mensen op je tuin.
Geen bijeenkomsten meer
Bijeenkomsten, samenkomsten, evenementen zijn verboden, ongeacht het aantal deelnemers. Dat betekent dat er geen activiteiten voor en door leden mogen plaatsvinden en ook geen activiteiten met bezoekers, ook niet in de buitenlucht. Dus: geen algemene vergadering, bestuurs- of commissievergadering, werkbeurten, werkgroep-activiteiten, rondleidingen, ontvangsten en noem maar op. Overleg en vergaderingen kunnen zo nodig en indien mogelijk plaatsvinden via e-mail, whatsapp, de telefoon (conference call) of videobellen.
Gebouwen dicht
Verenigingsgebouwen met horecafunctie moeten al van overheidswege tot 6 april de deur sluiten. Wij verwachten dat dit binnenkort verlengd wordt tot 1 juni.
We adviseren om verder ook verenigingsgebouwen zonder horecafunctie, alle andere gemeenschappelijke gebouwen te sluiten, waaronder tuinwinkel, gereedschapsschuur en toiletten.
Ten aanzien van de geadviseerde sluiting van toiletten menen wij dat zich hier zoveel potentiële contactpunten voor besmetting zijn dat het onverstandig is deze open te houden. Van besturen of andere vrijwilligers mag niet verwacht worden dat ze deze preventief gaan schoonhouden. Sluiting van toiletten is een offer dat in de strijd tegen het coronavirus gebracht mag worden.
Communiceer maatregelen en spelregels
Op de verenigings- en tuinparkbesturen rust een grote verantwoordelijkheid. Ons advies is om duidelijk naar de leden en bezoekers van het tuinpark te communiceren wat naast de verplichte maatregelen de specifieke spelregels zijn ten aanzien van gezondheid en veiligheid. Naar de leden in ieder geval via de reguliere communicatiekanalen en voor bezoekers en leden door een duidelijke en niet te missen aankondiging bij de ingang.
De spelregels en voorlichting omvatten in ieder geval de verplichte maatregelen van de overheid. Daarnaast kunnen specifieke spelregels voor het tuinpark worden opgesteld. Wij adviseren daarin op te nemen waar punten voor contactbesmetting zijn (bijvoorbeeld kranen, pompen, handvatten van kruiwagens) en mensen op te roepen die na gebruik schoon te maken/ontsmetten met zelf meegebrachte middelen. Wij geven ook in overweging om de (loop)poort open te houden. Minder handen aan de poort geeft minder kans op besmetting.
Insteek: tuinpark openhouden
Insteek is om het tuinpark open te houden, opdat gezonde tuinders -indien zij dit nodig achten- naar hun tuin kunnen gaan. Insteek is ook om het tuinpark voor bezoekers open te houden.
Opening is wel aan voorwaarden gebonden:
Tuinders en bezoek dienen zich te houden aan de verplichte maatregelen van de overheid en aan de specifieke extra spelregels van de vereniging. Voorkomen moet worden dat de gemeente overgaat tot sluiting van het tuinpark.
Dat neemt niet weg dat het bestuur ook de verantwoordelijkheid kan nemen om het tuinpark voor bezoek maar ook voor leden te sluiten als het te druk wordt (groepsvorming ontstaat) of mensen niet 1,5 meter afstand van elkaar houden of kunnen houden. Foto’s kunnen als bewijslast dienen.
‘Let een beetje op elkaar, we rekenen op u’
Het bestuur
Atv Houtwijk de Noord

Toiletten gesloten
27 maart 2020
Beste tuinvrienden,
Vanaf heden is het ook niet meer mogelijk om de toiletten te gebruiken, i.v.m. Corona.
Onze vereniging is momenteel niet in staat om de hygiëne en onderhoud te waarborgen.
Deze maatregel is ons opgedragen i.v.m. RIVM-maatregelen.

Post van de AVVN
17 maart 2020
We zitten met onze vereniging op de goede lijn.
Zie https://mailchi.mp/655b35ddbfea/coronavirus-preventie-in-de-vereniging-en-op-het-tuinpark?e=9df67559a2

Water aansluiten!
17 maart 2020
Zaterdag 21 maart zal het drinkwater weer worden aangesloten.
Let op staan uw afsluiters dicht?
Uitgezonderd calamiteiten!!
Indien de vereniging uw waterleiding moet herstellen zijn hier kosten aan verbonden.

Corona besluiten
17 maart 2020
Beste Tuinvrienden,
in verband met de Corona-crisis
is de compostdag komen te vervallen,
en wordt de Algemene Ledenvergadering van 4 april uitgesteld.
Uiteraard begrijpen wij dat u teleurgesteld bent maar op dit moment volgen wij het RIVM waarin samenkomsten wordt ontraden.
Wij willen niet dat kwetsbaren kans lopen om besmet te raken.
Met vriendelijke groet,
Het Bestuur

Bezoek wethouder verplaatst naar 17 april
11 maart 2020
Wethouder Martijn Balster bezoekt ons lappie groen niet vrijdag 20 maart, maar 17 april.
Wij tuinders snappen dat, nu is het nog kaal en leeg, tegen die tijd staat er van alles in bloei, en wordt er in meer tuinen lekker gewerkt en gerelaxed.
Veel gezelliger!

Compost bestellen
7 maart 2020
Het is weer zo ver, we gaan weer compost bestellen!
Op zaterdag 21 maart vanaf 10.00 uur ’s morgens kan de compost worden afgehaald op de parkeerplaats. Het is Keurcompost, toegestaan in de biologische landbouw.
Belangrijk: vooraf bestellen is verplicht, laatste besteldag is dinsdag 17 maart.
Let op: niet besteld betekent géén compost!
Opgeven: naam, tuinnummer en aantal kruiwagens (max. 15)
Wie meer wil, kan dit opgeven voor als er compost over blijft.
Kosten 1 euro per standaard 60 liter kruiwagen.
Let op: grote kruiwagens worden niet toegestaan!
Betalen bij aanmelden vóór het kruien, alleen contant, liefst gepast.
Bestellen
Leden van ‘t Is Altijd Wat: bij Peter Buijinck,
e-mail: pl.buijinck@ziggo.nl of Whatsapp of sms: 06 – 2486 3710
Leden van Houtwijk De Noord: bij Marijke de Hooge,
e-mail: atvhoutwijkdenoord@gmail.com

Mildred in gesprek met Krisztian
24 februari 2020
Het interview lees je hier.

Wethouder op bezoekwethouder
15 februari 2020
Beste Tuinvrienden,
Op vrijdag 20 maart zal wethouder Martijn Balster (PvdA) ons tuincomplex bezoeken. Bedoeling is dat hij deze ochtend benut om alle verenigingen en bedrijven in en om de Uithof te bezoeken.
Martijn Balster is 37 jaar en hij houdt zich o.a. bezig met de gebiedsontwikkeling in Zuid-West Den Haag. Een belangrijk thema voor de PvdA is het oplossen van de woningnood in de stad.
Ons inziens kan het niet zo zijn dat groen hierin geen rol zal spelen. Wij gaan er dan ook voor om ons complex als groene zone te behouden.
De PvdA maakt deel uit van het college met drie zetels. Erg dominant zullen ze daarmee niet kunnen zijn.

Wat willen we weten?
1. Hoe staat de PvdA tegenover de VTV’s in het gebied van de Uithof? Zijn er plannen?
2. Zijn er plannen voor de weilanden van boer Hofstede?
3. Hoe staat het college tegenover het natuurgebied van de Uithofpolder?
4. Hoe staat het college tegenover de vele verenigingen die het gebied van de Uithof haar speciale karakter geven.
5. Heeft de partij of het college directe contacten met de Haagse Bond?
6. Zijn er adviezen die de gemeentepolitiek kan geven met betrekking tot de ontwikkelrichting van een volkstuinvereniging?
Met vriendelijke groet,
Het Bestuur
https://www.denhaag.nl/nl/bestuur-en-organisatie/college-van-burgemeester-en-wethouders/wethouder-martijn-balster.htm

Compostdag (onder voorbehoud) op zaterdag 21 maart
5 februari 2020
Onder voorbehoud omdat de compost niet op het parkeerterrein Poeldijkseweg gestort kan worden, deze is namelijk tot oktober afgesloten.
Gevraagd wordt of de compost bij boer Hofstede op zijn terrein gestort kan worden en hij dit vervolgens naar het parkeerterrein voor onze vereniging transporteert. Als dat niet mogelijk is zal dit jaar geen compost worden aangeschaft, dus hopen op de bereidheid van Boer Hofstede.
Als wij verdere informatie hebben wordt dit bekend gemaakt.

De nieuwe pomp is geplaatst
5 februari 2020
Na veel passen en meten is het dan eindelijk zover, de nieuwe pomp is geplaatst, en getest, en alles werkt prima. Dit geeft hoop voor het nieuwe tuin jaar, nu maar hopen op mooi weer.
Pomp 1Pomp 2
Na vele jaren van trouwe dienst hebben we afscheid genomen van de oude pomp.
Pomp 3

Hoop voor de toekomst
24 januari 2020
Beste Tuinvrienden,
De Gemeente Den Haag heeft op verzoek van bestuur van onze vereniging een nette beschoeiing aangebracht ter hoogte van het hek aan het Abraham Orteliuspad.
Voor onze vereniging is dit een signaal dat de Gemeente Den Haag wil blijven investeren in ons complex wat ons hoop geeft voor de toekomst.
Wij zijn hiermee uiteraard erg blij mee.
Daarom doe ik ook een beroep op u allen om te blijven investeren in onderhoud van uw tuin en opstallen, immers een nette verzorgde indruk kan leiden tot verlenging contract.
Met vriendelijke groet.
Het bestuur
beschoeiing
Vrijwilliger(s) gezocht
22 januari 2020
We zijn op zoek naar een vrijwilliger voor het onderhoud aan de toiletten van onze kantine.
De taken zijn één keer per week
* toiletten schoonmaken;
* nat reinigen van de vloer van toiletten en hal;
* aanvullen en bijhouden toiletpapier en sanitaire voorzieningen.
Sanitaire middelen worden in overleg door de vereniging aangeschaft.
Vrijwilligers graag melden bij het bestuur.

Nieuwe pomp
22 januari 2020
Beste Tuinvrienden,
Het jaar begint goed, de voorbereidingen voor de nieuwe pompinstallatie zijn begonnen!
De nieuwe filterbak is al geplaatst.
Naar verwachting zal de nieuwe pomp in week 6 geplaatst gaan worden.
Het bestuur.
60131044308__7D801068-C3F5-4A65-A861-0F3F36221545
IMG_0344
IMG_0345
2020
atvkerst

Jaarplanning 2020
5 december 2019
De planning van het bestuur voor het nieuwe jaar vind je op https://atvhoutwijkdenoord.com/de-vereniging/organisatie/

AED (opfris)cursusAED-symbool
23 oktober 2019
Beste tuinvrienden,
19 oktober was er wederom een AED (opfris) cursus voor het geven van hartmassage. Deze keer waren de cursisten bijeen in de kantine van ’t Is Altijd wat, maar liefst veertien tuinvrienden namen er aan deel.
Zoals de meeste van jullie weten is er in onze kantine een AED aanwezig, en om een dergelijk apparaat te bedienen moet je natuurlijk wel weten hoe je moet handelen. Daarom organiseerden wij gezamenlijk met de Haagse Bond deze cursus.

Hierbij nog enkele tips in geval dit nodig mocht zijn:
1. Blijf kalm
2. Bel 112 en meld onze postcode 2544 PA en huisnummer 20-A.
3. Zorg dat er mede-tuinleden aanwezig zijn voor het opvangen van GGD en Politie.
De opgeleide AED leden weten wat ze moeten doen om een reanimatie te starten.
Met vriendelijke groet, Andre Rietvelt

Enthousiaste helpers voor Natuurlijk Tuinieren
22 oktober 2019
De laatste werkbeurt van dit seizoen werd besteed aan het ‘winterklaar maken’ van de groenstrook van Natuurlijk Tuinieren.
Mildreds verslag vind je hier.

Water afsluiten 2019: zaterdag 16 november
9 oktober 2019
Zaterdag 16 november zal het drinkwater/pompwater weer worden afgesloten. Tenzij de vorst eerder intreedt. Dat is een week later dan tijdens de ALV werd aangekondigd.
Let op: staan uw afsluiters dicht?
Vergeet niet af te tappen en de meterstand door te geven.

Takkendag 2019: zaterdag 16 november
9 oktober 2019
Alleen voor takken, bomen en grof snoeiafval.
Graag deponeren op het parkeerterrein!
Algemene voorwaarden Gemeente den Haag worden gehandhaafd, overtreders worden verbaliseert.

BBQ was weer gezellig
8 september 2019
Beste tuinvrienden,
7 september 2019 hebben we weer met succes een BBQ georganiseerd.
Voor alle zekerheid is er toch maar een grote tent op gezet omdat de weersverwachting nou niet erg gunstig was, deze tent is ons geschonken door Fam. van der Spek, het bestuur is hier zeer dankbaar voor.
Carla, Huub en Marian zorgden voor de salades en bediening, top gedaan! En zeer bedankt.
Ook nu werden kant-en-klare vleespakketten aan de deelnemers uitgereikt, wat er zeer verzorgd uitzag en bovendien lekker was.
Tijdens de BBQ bleef het weer ons redelijk gunstig en was er zelfs zon, maar na de BBQ barstte de regen los en hebben we in onze kantine tijdens het eten van een ijsje lekker bijgekletst.
Met vriendelijke groet,
Andre Rietvelt

Deze slideshow vereist JavaScript.

Houtwal groenstrook Natuurlijk Tuinieren is geen dump
26 augustus 2019
Beste tuinleden,
Graag jullie aandacht voor het volgende.
Er is meerdere malen geconstateerd dat er allerlei snoeiafval op de takkenwal wordt gedumpt. Ook nu weer.
Het meest recente wapenfeit is dat er coniferentakken en -knipsels, buxusstruiken en lathyrus liggen. Dit is niet goed voor de ontwikkeling van de structuur en opbouw van de wal.
Twee struiken in de wal worden in het wilde weg gesnoeid en het snoeisel wordt vervolgens op de grond op de beplanting gegooid. Bij al deze (oneigenlijke) acties worden de planten dan ook nog eens vertrapt.
De strook is in ontwikkeling en stapsgewijs gaat er nog veel gebeuren door de projectgroep, bestaande uit vrijwilligers. Deze vrijwilligers zien nu hun inspanningen teniet gedaan worden en hebben hier vanzelfsprekend moeite mee.
Een verzoek aan alle leden om met bovenstaande rekening te houden en niet ongevraagd in de strook aan de gang te gaan.
Het Bestuur

Op zaterdag 7 september houden we de
Betaling voor de BBQ kan ook via penningmeester Houtwijk de Noord te Delft, via de bekende rekening.
Graag met tuinnummer en het aantal muntjes.

Meer informatie over Proef Duurzaam afvalbeheer
31 juli 2019
Zoals al eerder aangekondigd, plaatsen we in het weekend van 9 – 12 augustus een afsluitbare afvalcontainer op de parkeerplaats.
Deze is bedoeld voor de afvoer van groenafval: afval van klein snoeiwerk en van wieden en oogsten. Dit groenafval gaat naar een composteerbedrijf.
Tijdens dit weekend kan iedereen groenafval dat hij/zij niet zelf composteerd in de container gooien. Dit gebeurt onder begeleiding/ toezicht van het bestuur. De tijden worden nog nader bepaald en bekend gemaakt.
Het gaat om een proef!
Belangrijk voor het slagen van de proef is dat er geen troep naast de container wordt gestort en dat er alleen groenafval in de container wordt gegooid.
Dus: Wat wel en wat niet!
Toegestane groenafvalstoffen:
Takken
Snoeiafval
Tuinafval
Moestuin afval
Struiken
Gras/maaisel
Riet
Bamboe
Bladeren
Maximaal 25% grond van de totale inhoud.
Alles ‘kaal inleveren’ zonder vuilniszak aub.
Niet- toegestane afvalstoffen:
Niet of moeilijk composteerbare materiaal zoals:
Graszoden
Boomstronken
Hout
Papier/karton
Plastic (verpakkingen)
Vervuilde grond/zand
Vervuild plantsoenafval
Organisch afval (gekookt)
Gevaarlijk afval

containerProef met duurzaam afvalbeheer
22 juli 2019
Het tuincomplex waarop onze beide verenigingen zijn gevestigd is door de ligging in De Uithof niet vrij bereikbaar per auto. Dit heeft als gevolg dat het voor leden lastig is om materialen aan te voeren en afval af te voeren. Dit leidt tot ophoping van afval op de tuinen en soms tot illegale dumping in het bos. Het uitlenen van een dagvergunning om te mogen parkeren bij het complex biedt in de praktijk geen afdoende oplossing.
We gaan daarom, beide verenigingen samen, een proef doen met het faciliteren van de leden bij de afvoer van afval.
Het afval kan worden onderscheiden in:
1. Grof snoeiafval
2. Fijn snoeiafval en afval van oogsten en wieden,
3. Puin, 4. Grof vuil (oude tuinmeubelen, tuinhout, etc.)
5. Huishoudelijk afval.

Ad 1: Grof snoeiafval: wordt jaarlijks in november opgehaald door de gemeente na het ‘Takkenweekend’ rond 20 november
Ad 2: Fijn snoeiafval enz.: gaan we faciliteren
Ad 3: Puin: gaan we faciliteren
Ad 4: Grof vuil: afvoeren naar milieustraat met aanhangwagen, individueel of via bestuur
Ad 5: Huishoudelijk afval: kleine hoeveelheden, ieder lid neemt dit zelf mee naar huis

De eerste stap is dat we in het weekend van 9 – 12 augustus een afsluitbare groencontainer gaan plaatsen op het parkeerterrein. Het is de bedoeling dat niemand meer afval van klein snoeiwerk en van wieden en oogsten mee naar huis hoeft te nemen. Dit groenafval kun je opsparen in een bak of op een hoopje in een hoekje van de tuin. Tijdens het weekend van 9 -12 augustus kan men dan tijdens vooraf bekende uren groenafval in de container storten. Verloopt deze proef goed, dan kunnen we dit naar behoefte herhalen. De proef zal na de eerste keer worden geëvalueerd. Belangrijk voor het slagen van de proef is dat er geen troep naast de container wordt gestort en dat er alleen groenafval in de container wordt gegooid.
Let op nadere aankondiging! (En vanaf nu dus niet meer sjouwen met groenafval).

Wethouder komt in november
18 juli 2019
Beste tuinvrienden,
Wegens een druk programma van wethouder Richard de Mos is zijn gepland bezoek aan onze tuinvereniging uitgesteld van juli naar 6 november.
Uiteraard vinden wij het jammer dat het bezoek niet door is gegaan, maar zijn wel blij dat de Wethouder niet geheel heeft afgezegd.
Namens het bestuur, Andre Rietvelt

Haringhappen gaat niet doorHaringhappen
Vrijdag 28 juni 2019
Te weinig mensen hebben aangegeven dat ze zaterdagmiddag een harinkje kwamen happen.

Een groot compliment
12 juni 2019112
Op 11 juni 2019 is er hulp verleend aan een van onze leden, een onwel wording werd geconstateerd.
Snel handelen van hulpverleners op de tuin zorgden er voor dat ambulance zeer snel ter plaatse was.
Een groot compliment naar onze hulpverleners op de tuin, echt super gehandeld.
Inmiddels is de betrokkene al weer thuis.

Ik geef het nog maar eens door:
Lees instructie bij de alarm knop
Blijf kalm
Bel 112
Onze AED hangt bij de toiletten in de kantine.

Met vriendelijke groet,
Andre Rietvelt

Wethouder Richard de Mos op bezoek
2 juni 2019
PHOTO-2019-03-15-19-22-00Woensdag 17 juli zal Richard de Mos, wethouder Economie, Sport, Buitenruimte (ESB) en 1e loco burgemeester van Den Haag, ons tuincomplex bezoeken.
Hierbij zal met de heer De Mos onze toekomst van onze vereniging besproken worden.
Wij zijn zeer blij dat hij geïnteresseerd is in onze vereniging.
Het bestuur hoopt dat u allen er voor zorgt dat ons complex er tiptop bij zal staan.
Zie ook het bericht van 15 maart.

Voor in je agenda: de BBQ
2 juni 2019
Onze jaarlijkse BBQ zal worden gehouden op zaterdag 7 september, nadere informatie hierover ontvangt u binnenkort.

Italiaanse avond was delizioso
20 mei 2019

Beste Tuinvrienden,
Zaterdag 18 mei was de Italiaanse avond waarin door di Angelo op geweldige wijze een compleet Italiaans diner werd geserveerd. Vierentwintig leden waren aanwezig.
Als vooraf werd een heerlijke carpaccio geserveerd, waarna de door Guiseppe di Angelo de lassagna werd opgediend, ook werden op de bbq speciale Italiaanse worsten bereid. Tussendoor ook nog een tiramisu en ter afsluiting een door hem zelf bereide ijscocktail.
Kortom wederom een zeer geslaagde middag/avond die tot ca 22.00 uur duurde.
Wij bedanken dhr en mevrouw di Angelo voor het vele werk om er een geslaagd diner van te maken.
Ook Peter en Silvia vd Hoeven hebben een zeer grote bijdrage geleverd.
Allen ontzettend bedankt.
Andre Rietveld

Mildred in gesprek
19 mei 2019
Ditmaal sprak Mildred met Daniëla en Andre.
Het interview vind je
https://atvhoutwijkdenoord.com/de-vereniging/leden/

Water aansluiten: 23 maart
17 maart 2019
Zaterdag 23 maart zal het drinkwater en pompwater weer worden aangesloten.
Uitgezonderd calamiteiten!
Let op staan uw afsluiters dicht?
Indien de vereniging uw waterleiding moet herstellen zijn hier kosten aan verbonden.
Bestuur ATV Houtwijk de Noord

De voorzitter sprak de wethouder
15 maart 2019
Beste allemaal, vanmiddag op de receptie van 50 Atv de Uithof ben ik in discussie geraakt met Richard de Mos, wethouder ESB. Heel kort omdat Richard een druk schema had heb ik een punt kunnen maken over de onrust binnen onze vereniging over onze toekomst.
Richard is het met mij eens dat een tuinvereniging binnen de huidige woonwijk zoals ons complex ligt behouden moet kunnen worden.
Richard gaf aan graag een uitnodiging van onze vereniging te ontvangen om ons complex te bezoeken en over de toekomst te discussiëren.
Uiteraard zal ik Richard een uitnodiging sturen om ons complex te bezoeken en met het bestuur de discussie aangaan over onze toekomst.
Andre Rietveld
PHOTO-2019-03-15-19-22-00

Compost bestellen
14 maart 2019
Het is weer zo ver: We gaan weer compost bestellen!
Op zaterdag 23 maart vanaf 8.00 uur ’s morgens kan de compost worden afgehaald op de parkeerplaats. Het is Keurcompost, toegestaan in de biologische landbouw.
Belangrijk: vooraf bestellen is verplicht, laatste besteldag dinsdag 19 maart;
Opgeven: naam, tuinnummer en aantal kruiwagens (max. 15)
(Wie meer wil, kan dit opgeven voor als er compost over blijft)
Kosten: 1 euro per standaard 60 liter kruiwagen
Betalen: bij aanmelden vóór het kruien, alleen contant, liefst gepast
Leden van ’t Is Altijd Wat: bestellen bij Peter Buijinck
E-mail: pl.buijinck@ziggo.nl of Whatsapp of sms: 06 – 2486 3710
Leden van Houtwijk De Noord: bestellen bij Marijke de Hooge
E-mail: atvhoutwijkdenoord@gmail.com

Bijenfitnezzzzzz
8 maart 2019
Bij

Natuurlijk tuinieren, terug- en vooruitblik
18 januari 2019
Mildred houdt het groene vuur brandend!
Haar verslag vind je hier.

Nieuwjaarsreceptie op 12 januari
11 januari 2019
Het bestuur wil iedereen graag uitnodigen om op 12 januari om 13.00 uur in de kantine tijdens een gezellige en informele nieuwjaarsborrel een glas te heffen op het nieuwe tuinjaar 2019.
2019
Mildred in gesprek
29 november 2018
Ditmaal sprak Mildred met Robert van tuin 78,
Het interview vind je
https://atvhoutwijkdenoord.com/de-vereniging/leden/

henk wildschut
Foto van Henk Wildschut, Tent in Calais, 2011

Wist u dat….
28 november 2018
– het bestuur met de Gemeente, Handhaving en Politie afspraken heeft gemaakt om de bosjes op het parkeerterrein te snoeien.
– er een tent van een zwerver is aangetroffen, en deze verwijderd is.
– wij met de gemeente hebben afgesproken om de illegale stort van vuil in de stuiken hard aan te pakken. Illegale stort van vuil in de stuiken van het Abraham Orteliuspas wordt bestraft met een aangifte bij de politie en het beëindigen van de tuin overeenkomst. Om onze afspraken met de gemeente kracht bij te zetten zal er een camera worden gemonteerd die vlekkeloos handelingen die niet mogen vastlegt.
– er strenger gecontroleerd gaat worden op overtreders die parkeren zonder de juiste ontheffing.
– een een aanvraag in behandeling is voor verlichting op het parkeerterrein en het hoofdpad van onze vereniging.
– de voorzitter zitting heeft genomen in de werkgroep vrienden van de Uithof. Deze werkgroep bestaat uit manege Barn en Berestein, ATV De Uithof, sportcentrum De Uithof. En de Gemeente Den Haag, en nog enkele belanghebbenden, deze werkgroep met name veiligheid, toekomst van het Uithofsgebied met de gemeente bespreken en hierover afspraken maken.
– er in april 2019 een open dag wordt georganiseerd door de werkgroep Vrienden van de Uithof, details volgen nog.
twaalf leden van onze en onze buur vereniging met succes de herhaal cursus AED (hartmassage) hebben gevolgd. Het bestuur is hier bijzonder blij mee.
– de Haagse bond van volkstuinverenigingen en de bij hen aangesloten volkstuinverenigingen oriënterende overleggen met de Gemeente Den Haag plaatsvinden over de toekomst van oa ons verblijf op het huidige complex.

Wel nu wij hopen dat u met het bovenstaande rekening houdt en we hierdoor een positief signaal afgeven naar de Gemeente Den Haag.

Het bestuur wenst u fijne feestdagen toe.
Met vriendelijke groet,
Andre Rietvelt

Werkbeurten 2019 bekend
26 november 2018
Het werkbeurtenrooster van 2019 is bekend. Je vindt het hier
https://atvhoutwijkdenoord.com/werkbeurten/

Lezing Eetbare bloemen
18 november 2018
Mildreds verslag van de lezing over Eetbare bloemen vind je hier.

Water wordt 17 november al afgesloten
15 november 2018
radar
Na een fantastische zomer en najaar zal de winter snel zijn intrede doen.
Het is dan ook goed om de mooie zomer en najaar te koesteren en na te denken over hoe uw de tuin door de winter heen loodst.
Bent u al voorbereid op vorst?
Nu de voorspelling aanduiden dat de vorst mogelijk eerder zal intreden dan gedacht, zal de waterlevering eerder dan aangegeven afgesloten worden.
Zaterdag 17 november zal i.p.v. 24 november het water afgesloten worden.
Wij geven u graag enige tips die uw leidingen en meter vorstvrij kunnen houden.
1. Sluit uw hoofdkraan
2. Tap uw leidingen af
3. Laat de kranen en afsluiters open staan
4. Blaas de leidingen leeg
5. Ingeval de meter niet ondergronds ligt verwijder deze dan, is uw meter ondergronds dek deze dan af met een isolatie deken.
6. Ook de sproeipomp afsluiters graag open zetten.
Wij denken er goed aan gedaan te hebben deze tips met u te delen.
Het Bestuur

Natuurlijk schoffelen
6 november 2018
Mildreds verslag van de werkbeurt & plannen van de Projectgroep Natuurlijk Tuinieren vind je hier.

Lezing Eetbare bloemen in je tuin op 10 novemberBloemen eten
21 oktober 2018
Wat? Gaan we bloemen eten?
Bij deze lezing krijg je achtergrond-informatie waarom je wel of juist geen bloemen zou gaan eten. Hebben bloemen voedingswaarde, zo ja welke? Welke bloemen zijn eetbaar en wat kun je je nog meer doen met bloemen voor je gezondheid.
Sommige van deze bloemen heb je al in je tuin staan, andere kun je misschien volgend jaar speciaal zaaien om te gebruiken.
Je krijgt een praktisch bloemenplan voor de lente, zomer en herfst.
Onverbloemd gaan we in op de kringloop van zaaien tot oogsten: wanneer zaaien, wanneer oogsten, hoe oogsten.
In het kort krijg je enkele bereidingsprocessen te horen.
We drinken een bloemendrank en je krijgt een aantal recepten mee.
Ondanks dat er in november weinig bloeiers zijn, wordt het hopelijk toch een vruchtbare ochtend.
De lezing wordt gegeven door Marja de Munk in de kantine van ATV Houtwijk de Noord.
Graag aanmelden bij Velt Den Haag, email: velthaaglanden@kpnmail.nl
of bij Mildred, email msteevensz@live.nl
Tot ziens op zaterdag 10 november om 10.00 uur (tot ongeveer 12.00 uur).
Velt leden en leden ATV Houtwijk de Noord betalen € 7,50, overige cursisten € 10.

Jaarlijkse Takkendag op 17 november
10 oktober 2018
Zaterdag 17 november, kun je je takken, bomen en grof snoeiafval weer dumpen op het parkeerterrein. Elk jaar ontstaat er in één weekend een verbluffende berg overtollig hout & groen.
Het is nadrukkelijk niet de bedoeling om aarde, bladeren, bloempotten en ander los spul te dumpen. Daarvoor is de compostbak of de vuilniszak.
De Algemene voorwaarden van de Gemeente den Haag worden gehandhaafd, overtreders worden verbaliseert.
ars-lp-40-professionele-takkenschaar-tot-5-cm-diam
Najaars ALV op 13 oktober
8 oktober 2018
De halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering is op zaterdag 13 oktober, om 11 uur in de kantine. De agenda is rondgemaild.

AED: wat iedereen moet weten
7 oktober 2018
Op zaterdag 6 oktober hebben wij samen met ‘t Is Altijd wat een AED cursus gehouden in onze kantine.
Wat doet een AED?IMG-0441
Bij een hartstilstand staat het hart meestal niet helemaal stil. Dat lijkt alleen zo. De hartkamers worden heel snel en chaotisch geprikkeld, waardoor ze niet meer samentrekken. Dit heet ventrikelfibrilleren. Een AED is dan nodig om het hart te resetten en weer normaal te laten kloppen. Dit resetten noemen we defibrilleren.
Weet u waar de AED hangt?
De AED hangt bij de toiletten in onze kantine.
Weet u waar de alarm knop zit?
Deze is aan de wand gemonteerd bij de toiletten (zie foto met de rode knop)
Weet u wat u moet doen als hulpverlening nodig is?
. Bel 112
. Geef onze postcode door 2544 PA nummer 20-A
. Druk op de alarm knop.
Wij hopen zo dat een bijdrage aan uw welzijn kan worden geleverd.
Met vriendelijke groet, Het Bestuur

Deze slideshow vereist JavaScript.

AED cursus op 6 oktoberAED-symbool
17 september 2018
Het redden van levens is een vaak terugkerend issue, zo ook op onze tuin.
Stel je voor je buurman of je partner krijgt een hartstilstand, weet je dan wat je moet doen?
Onze vereniging organiseert in samenwerking met de Haagse Bond van Volkstuinverenigingen een Basis en Herhaalcursus AED (Automatise externe defibrillator). Dit apparaat zorgt ervoor dat u, indien u weet hiermee om te gaan, u levens kunt redden.
Wij hechten veel waarde aan levensreddende handelingen, en geven u de gelegenheid om gratis deze eenmalige Basiscursus te laten volgen.
Een keer per jaar is er daarna een Herhaalcursus.
Geeft u om het redden van levens, meldt u zich dan aan voor deze cursus.
De cursus is op 6 oktober 2018 om 9.00 uur in onze kantine.
Het bestuur

De BBQ was weer top!
17 september 2018
8 september 2018 organiseerde het bestuur van onze vereniging de jaarlijkse BBQ.
Bijna vijftig tuinlieden genoten dit jaar mee, en het bleek dat de reacties zeer lovend waren.
Het bestuur had complete pakketten weten samen te stellen bij onze bekende slagerij Het Zuiderpark aan de van Zeggelenlaan. Met alles kon dit jaar rekening worden gehouden, ook halal en ongemarineerde pakketten werden door deze slagerij verzorgd. Keurig verpakt in pakketten die per deelnemer konden worden uitgereikt, het leuke hiervan is dat iedere deelnemer zelf zijn pakket kon BBQ-en.
De sfeer was werkelijk zeer goed, door Silvia en Peter vd Hoeven is een zeer geslaagde salade keurig verzorgd in bakjes aan een ieder uitgereikt, waarna het werkelijke BBQ-en kon beginnen.
Onder een lekker muziekje was er een perfecte sfeer gecreëerd.
Als verassing werd na de BBQ een heerlijk Italiaans schepijsje verzorgd door firma Dolomiti, die met een ijskar op de Uithofslaan aanwezig was.
Het bestuur is van mening dat gezien de reacties deze formule de beste is geweest, en zeer zeker voor herhaling in aanmerking komt.
Wij willen nog wel benadrukken dat deze BBQ voor elk tuinlid is bedoeld, elke cultuur is bij ons welkom.
Graag organiseren wij volgend jaar wederom een vergelijkbaar evenement, ideeën zijn hierbij van harte welkom.
Met vriendelijke groet, Het bestuur
IMG_0401IMG_0402 (1)IMG_0404

De herfst is schitterend
15 september 2018
Een enthousiasmerende recensie van een boek over de moestuin van Jan Wolkers vind je op https://www.nrc.nl/nieuws/2018/09/13/de-herfst-is-schitterend-althans-volgens-jan-wolkers-a1616427

Het bestuur praat je bij
1 september 2018
Gemeentelijke bestrating
Onlangs zijn in opdracht van de gemeente Den Haag de paden grenzend aan de westkant van ons tuin complex opnieuw bestraat en is er een tegelpad aangelegd naar het bruggetje van de Uithofslaan.
Een en ander betekent wel dat vanaf nu de tuinen gelegen aan het pad, de groenstrook en het tegelpad, onkruidvrij zullen moeten blijven. Hierop zullen wij toezien.
Voor 2019 zullen we bij de gemeente weer onderhouds-opgaven inbrengen.
Wij zijn blij dat de gemeente Den Haag in ons tuin complex wil investeren, dit geeft ons hoop voor de toekomst.
De burgemeester
Sowieso zijn de contacten met de gemeente Den Haag goed te noemen, zo is er tijdens de receptie i.v.m. het 80 jarig bestaan van de Haagse bond waar voor onze burgemeester aanwezig was een positief beeld ontstaan over tuin verenigingen algemeen, de burgemeester was dan ook zeer enthousiast. Zij ontving uit handen van de voorzitter van de Haagse bond het thema: Tuinparken in de wereldstad aan zee, waar de diverse verenigingen de laatste maanden studies van hebben gemaakt. Dit thema in boekvorm ligt ter inzage in de kantine.
Illegale dump
Het bestuur deelt u verder mede dat het illegaal storten van afval op het parkeer terrein buitengewone proporties heeft waargenomen. DIT KAN NIET DOORGAAN ZO. Wij zijn als besturen van beide verenigingen van mening dat wie betrapt wordt op het storten op illegale wijze van afval in welke vorm dan ook, bestraft zal worden met aangifte bij de politie.
Hiernaast zal door het bestuur de tuin overeenkomst van de vervuiler worden beëindigd.
Helaas is dit noodzaak omdat er individuen zijn die letterlijk maling aan alles hebben. Zij beïnvloeden op negatieve wijze de besluitvorming over onze toekomst.
Laten we hopen dat we elkaar blijven aanspreken op daden zoals hierboven omschreven.
Met vriendelijke groet, het bestuur

Deze slideshow vereist JavaScript.

Mildred ervaart de eigenwijze natuur
15 augustus 2018
Het feuilleton Mijn moestuin en ik vervolgt op
https://atvhoutwijkdenoord.com/moestuin-en-ik/

Zomer BBQ
15 augustus 2018
De traditionele BBQ is zaterdag 8 september,
meer info vind je hier.

Auberginecurry van Mildred
15 augustus 2018
Het recept vind je bij
https://atvhoutwijkdenoord.com/moestuin-en-ik

Interview van Mildred
11 augustus 2018
Ditmaal interviewde Mildred Sharda en Glenn.
Het interview vind je bij
https://atvhoutwijkdenoord.com/de-vereniging/leden/

Illegaal parkeren loopt uit de hand
16 juli 2018
8878804303902-424-424
Uithofslaan
Bewoners van de Uithofslaan zijn bij ons geweest met de mededeling dat leden van onze tuinvereniging op hun privé opritten parkeerden. Toen ze hen hierop aanspraken kregen ze op zeer asociale wijze te horen niets met hen te maken te hebben.
DIT KAN NIET.
Het bestuur heeft met de bewoners afgesproken om ons kentekens door te geven, zodat wij maatregelen kunnen nemen.
Twee keer waarschuwen is einde tuin overeenkomst.
Wie niet het respect heeft de afspraken met de bewoners na te komen, brengt het laden en lossen in gevaar. En dan zullen de bewoners zelf maatregelen nemen.
Abraham Orteliuspad
Kennelijk heeft een aantal leden maling aan regels en legale ontheffingshouders, hierop zal opgetreden gaan worden. Het handhavingsteam en politie zijn op de hoogte gesteld van het forse aantal overtreders in zowel de weekends als op werkdagen.
Het bestuur heeft hen gevraagd om verbaliserend op te treden.
Het bestuur

Projectgroep Natuurlijk tuinieren & De Bosrand
11 juli 2018
De strook grond tussen achterpad en houtwal is sinds kort het inspirerende werkterrein van de Projectgroep Natuurlijk tuinieren.
Het eerste verslag vind je hier.

Zevenblad pesto
11 juli 2018
De pest aan zevenblad? Eet het op!
Een recept vind je hier.

Verbrand geen afval
4 juli 2018
Let op! Het is verboden om snoeihout of (tuin)afval te verbranden.
Ook geverfd of bewerkt hout mag nooit in een vuurkorf of (terras)haard.
Bij de verbranding van deze materialen komen heel veel giftige stoffen vrij.
Wanneer u dit toch doet, riskeert u een boete.
Bron: https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/natuur-en-milieu/duurzaamheid/tips-voor-barbecueen-en-hout-stoken-in-de-zomer.htm

Pompperikelen
4 juni 2018
Beste Tuinvrienden,
U zult het ongetwijfeld hebben gemerkt, er zijn de afgelopen weken problemen geweest met de sproeiwaterpomp. Na eerst enkele lekkages in de transportleiding te hebben opgelost, had de pomp de neiging niet meer de nodige druk te kunnen opbouwen.
Diverse zaken zijn hiervan de oorzaak.
pompEen membraan van de drukvaten bleek defect. Nadat deze is vervangen bleek de pomp nog steeds de zelfde problemen te hebben. Uiteindelijk hebben we in gezamenlijk overleg met ATV ’t is Altijd Wat besloten om Fa. Brinkman in te schakelen en de installatie te herstellen.
De beide verenigingen hebben hiervoor flink in de buidel moeten tasten, de installatie is oud. Geen onderdelen voorradig. De installatie dient aangepast te worden, zo luide het advies van Fa. Brinkman.

U zult zich ongetwijfeld afvragen Waarom vervangen jullie de installatie niet?. Welnu, ons toekomst beeld is niet geheel duidelijk, 2025 komt dichtbij. Om zo’n forse investering te doen willen we graag eerst weten wat ons te wachten staat.
Hierop hebben wij het besluit genomen om de installatie aan te passen, na de offerte is meteen besloten om tot uitvoering over te gaan, we konden echter niet voorkomen dat de ingreep ca vier weken duurde. Materiaal diende op maat te worden gemaakt en besteld te worden.

4 Juni draaide de pomp weer zoals vanouds. Omdat de pomp een behoorlijke leeftijd heeft kan het voorkomen dat er storingen kunnen optreden. Met Fa. Brinkman zal een overeenkomst worden aangegaan om storingen direct binnen 24 uur te verhelpen.

Met vriendelijke groet, Andre Rietvelt

Workshop op 30 mei – Composteren; hoe doe je dat goed?
12 mei 2018
Verbeter je bodem en maak je eigen compost van je tuin- en keukenafval
Wat is het nut van composteren. Kringlooptuinieren.
Hoe maak je gezonde compost en waarvan.
Compostvat, compostbak, composthoop, wormencompostbak, balkonton of Bokashi-emmer?
Wat is handig en makkelijk in een volkstuin, een kleine stadstuin of op balkon.
Wat mag er wel op de composthoop en wat beslist niet.
We bespreken de meest voorkomende problemen en oplossingen.
Wanneer: 30/05/2018 van 19.00 tot 21.00 uur
Plaats: ATV ’t is altijd wat
(Leden)prijs: € 10 voor Velt leden, niet leden € 15.
Lesgever: Winkler Anouk.
Opgeven voor deze workshop kan bij Helma: h.vandecoevering@ziggo.nl of als ik in de tuin ben: tuin 36

Interviews van Mildred
23 april 2018
Ditmaal interviewde Mildred Leen en Marjo van tuin 103 en imker Leo Palstra.
De interviews vind je bij
https://atvhoutwijkdenoord.com/de-vereniging/leden/

Tuin 106 op de schop
20 april 2018
Een helse klus zoveel puin, wortels en ander ongemak, maar het is gelukt, deze tuin kan straks weer verhuurd worden.
Peter vd Hoeven, Hans Sies, Dirk Tork, Jack Hofstede en Andre Rietvelt,
bedankt namens het bestuur!

Deze slideshow vereist JavaScript.

Workshop Bijenherkenning zaterdag 14 april
10 april 2018
Aanstaande zaterdag organiseert Naturalis een bijenworkshop.
Meer informatie vind je hier.

Brug weg
4 april 2018
Onaangekondigd heeft de aannemer die betrokken is bij de rioleringswerkzaamheden aan de Uithoflaan, de noodbrug tegenover nr. 32 verwijderd.
Ik heb inmiddels de gemeente Den Haag om opheldering gevraagd en hen gewezen op de huidige gevaarlijke situatie, deze brug is er om hulpdiensten snel ter plaatse te laten zijn. Deze mogelijkheid is ons nu onaangekondigd ontnomen.
Hopelijk krijg ik nog deze week een antwoord.
Andre Rietvelt

Is er genoeg bestuivingskracht in Haagse Volkstuinen?
14 maart 2018
Dat is de onderzoeksvraag van Bryan van Woensel, onderzoeker bij NaturalisBiodiversity Center. Hij merkt dat het aantal wilde bijen drastisch vermindert; in de laatste 30 jaar is dat aantal met 75 procent gedaald. Zijn er op dit moment dan nog wel genoeg wilde bijen? Onder de vlag van het landelijke project Nederland Zoemt doet hij hier in Den Haag onderzoek naar, ook in onze volkstuin.
Je leest er hier meer over.

Waarschuwing van het bestuur: Inbrekers actiefboef
12 februari 2018
Beste Tuinvrienden,
Momenteel wordt er veel ingebroken in tuinhuisjes.
Als het u overkomt vinden wij dit erg vervelend.
Doe altijd aangifte.
Inbrekers slapen nooit!

Interview van Mildred
4 februari 2018
Ditmaal interviewde Mildred Silvija Andric van tuin 101.
Het interview vind je bij
https://atvhoutwijkdenoord.com/de-vereniging/leden/

Mijn Moestuin en ik
4 februari 2018
Mildred heeft zin in zaaien.
Je vindt haar column bij
https://atvhoutwijkdenoord.com/moestuin-en-ik/

Schade na de storm
19 januari 2018
De Code Rood Storm raasde ook over ons tuincomplex.
Een voorlopige balans van de schade: hier en daar zijn er wat dak- en glasschades. Eén kas is totaal vernield. Vandaag gaat de inspectie verder.

De vereniging heeft een collectieve opstalverzekering.
Indien u via onze vereniging een opstalverzekering heeft afgesloten en schade heeft, kunt u dit melden aan het secretariaat.
Er is eigen risico van €225.00, houd daar rekening mee.

Jaarplanning 2018 bekend
5 januari 2018
De nieuwe jaarplanning van het bestuur vind je op
https://atvhoutwijkdenoord.com/de-vereniging/organisatie/

Nieuwjaarsreceptie zaterdag 13 januari
4 januari 2018
Het bestuur wil jullie graag allemaal uitnodigen op 13 januari om 13.00 uur in de kantine.
Voor een gezellige en informele nieuwjaarsborrel,
om een glas te heffen op het nieuwe tuinjaar 2018.

2018
Beste Tuinvrienden,
26 december 2017
we nemen afscheid van 2017 en bereiden ons voor op 2018.
Als wij terug kijken naar 2017 denken wij aan hen die mooie momenten heeft gehad, maar er zijn er ook een minder leuk jaar hebben gehad.
Wij staan stil bij de leden Gerard de Cock, Bertus Kooiman, en Stefan Stojanovski zij mochten 2017 niet afmaken.
Wij willen toch graag onze blik in de toekomst richten en vooruitzien naar wat 2018 zal brengen, naar wij hopen veel zon en heerlijke temperaturen zodat de gewassen hopelijk ook ecologisch kunnen groeien en bloeien.
Het bestuur wenst u allen zeer fijne dagen en een voorspoedig 2018
Met vriendelijke groet,
Het bestuur

Werkbeurtenschema 2018
17 december 2017
Het werkbeurtenschema voor 2018 is bekend. Je vindt het op https://atvhoutwijkdenoord.com/werkbeurten/

Kerst- en nieuwjaarsgroet van het Bestuur
13 december 2017
Kerstspecial

Tuingenoot overleden
4 december 2017
Op maandag 16 oktober ging hoorde ik via via dat Stefan Stojanovski van tuin 69 op zondag 15 oktober was overleden. Omdat het bestuur pas op 18 november met Stefan Stojanovski junior heeft gesproken plaatsen wij nu pas deze reactie.

Omdat er geen officiële melding via een rouwkaart bij het bestuur is binnen gekomen, hebben wij van hem begrepen dat de plechtigheden in besloten kring in Macedonië hebben plaats gevonden. Uiteraard hebben wij daar alle respect voor. Stefan is slechts 67 jaar geworden.

Wist u dat
– Stefan vanaf het ontstaan van onze vereniging lid was.
– je hem altijd over aluminium en glas om raad kon vragen.
– hij bijna elke dag op de tuin te vinden was.
– terwijl hij zijn super paprika’s aan het kweken was,
– je altijd een gesprekje met hem kon voeren.
– hij altijd tips voor je had.
Wij wensen de familie van Stefan alle sterkte toe.

De zoon van Stefan heeft het bestuur een verzoek gedaan om de tuin van zijn vader te mogen overnemen. Het bestuur heeft gemeend conform de reglementen aan dit verzoek te voldoen. Op 18 november hebben wij de tuin van Stefan aan zijn zoon overgedragen.
Wij heten Stefan jr van harte welkom op het tuincomplex.
Andre Rietvelt

Mijn Moestuin en ik
4 december 2017
Mildred heeft de tuinblues. Of toch niet?
Je vindt haar column bij
https://atvhoutwijkdenoord.com/moestuin-en-ik/

Bezoek aan Eetbare Tuin
4 december 2017
Op 14 oktober brachten twaalf leden van onze vereniging een bezoek aan de ‘Eetbare tuin’, gelegen op het terrein van ATV Nut en Genoegen.
Een uitgebreid verslag van de middag lees je hier.

Interview van Mildred
4 december 2017
Ditmaal interviewde Mildred Paula van der Pas van tuin 77.
Het interview vind je bij
https://atvhoutwijkdenoord.com/de-vereniging/leden/

Wangedrag op Takkendag
21 november 2017
Het aanbieden van takken en snoeiafval is redelijk verlopen, echter is tijdens een inspectie op zondag ochtend ontdekt dat een tuinlid/-leden ook ander vuil achter de hoop heeft gedeponeerd.
De waarschuwingsbrief van het bestuur lees je hier.

Stoer gereedschap te huur bij het bestuur
14 november 2017
Zoals in de afgelopen ALV besloten, biedt het bestuur voortaan de mogelijkheid om onder toezicht gebruik te maken van het zware gereedschap dat in bezit is van de vereniging. Meer informatie vind je hier.

Cursus Ecologisch moestuinieren in de kantine
4 november 2017
Samen met anderen organiseert Mildred een cursus van vier zaterdagmiddagen.
Meer informatie vind je hier.

Zaterdag 21 oktober inhaalwerkbeurt
19 oktober 2017
Als je je eigen werkbeurt 2017 gemist hebt, heb je nog de kans om ‘m in te halen op 21 oktober. We hopen je te zien!

Water afsluiten: zaterdag 18 november
10 oktober 2017
De achttiende november zal het drinkwater/pompwater weer worden afgesloten.
Let op staan uw afsluiters dicht?
Vergeet niet af te tappen en de meterstand door te geven aan atvhoutwijkdenoord@gmail.com

Snoeidag Takkendag 2017: zaterdag 18 november
10 oktober 2017
Alleen voor takken, bomen en grof snoeiafval.
Graag deponeren op het parkeerterrein!
Algemene voorwaarden Gemeente den Haag worden gehandhaafd, overtreders worden verbaliseert.

Interview van Mildred
1 oktober 2017
Ditmaal interviewde Mildred Karin en Marcel.
Het interview vind je bij
https://atvhoutwijkdenoord.com/de-vereniging/leden/

In de herkansing (in de hoop dat het dit keer wel mooi weer is):
Excursie Eetbare Tuin
1 oktober 2017
Op zaterdag 14 oktober is er een excursie naar de Eetbare Tuin op het terrein van ATV Nut en Genoegen aan de Meppelweg.
Tom Pitstra zal ons rondleiden op en vertellen over de Eetbare Tuin die aangelegd is volgens de uitgangspunten van Permacultuur.
Het belooft een interessante en leerzame middag te worden.
Adres: Meppelweg 882
Aanvang: 14.00 uur
Plaats van verzamelen: de kantine van ATV Nut en Genoegen
Er kunnen maximaal 12 personen aan de rondleiding deelnemen.
U kunt zich voor deze excursie opgeven bij Mildred Steevensz,
e-mail: msteevensz@live.nl
Eetbare tuin

Deze slideshow vereist JavaScript.

Jubileum BBQ in de zon
12 september 2017
Na aanvankelijk gedacht te hebben dat de BBQ 2017 zou verregenen (zie https://www.omroepwest.nl/nieuws/3516629/Veel-overlast-in-Den-Haag-vanwege-extreme-regenval) is deze bijzonder goed verlopen en konden we zelfs buiten zitten. Zestig deelnemers waren aanwezig.
De sfeer was goed en we konden zowel binnen als buiten van de BBQ genieten.
Met een muziekje op de achtergrond was deze dag een succes.
Ik hoop dat ons 50-jarig jubileum over tien jaar ook op deze locatie gehouden zal kunnen worden.
Andre Rietvelt

Interview van Mildred
3 augustus 2017
Ditmaal interviewde Mildred Pieter Lieffering.
Het interview vind je bij
https://atvhoutwijkdenoord.com/de-vereniging/leden/

Houd de paden vrij!
3 augustus 2017
We zijn aangesproken over het overhangend groen door stratenmaker, hij heeft hier veel last van met het aanleggen van de nieuwe paden. Ook verschillende tuinleden hebben last van dit groen dus graag, als dit het geval is, verwijderen.

Mijn Moestuin en ik
1 augustus 2017
Mildred worstelt met wisselteelt en verdiept zich in Natuurlijk Tuinieren.
Je vindt haar column bij
https://atvhoutwijkdenoord.com/moestuin-en-ik/

jubileum
Automaten
29 juli 2017
Na een periode van testen en storingen werken onze beide automaten (frisdranken en koffie) naar behoren, voor koffie kunt u en bij het bestuur munten aanschaffen, voor frisdranken kunt u 1 € inwerpen.

Toiletten
Om vrijwilliger Leen Grootveld zorgt voor het reinigen van de toiletten, wanneer u een briefje ziet hangen (toile tijdelijk buiten werking) betekent dit dat Leen met de toiletten bezig is, maak dan er dan even geen gebruik van. Het is geen pretje als er wordt schoon gemaakt en er een grote boodschap wordt neer gelegen.
De verlichtingen in de heren toilet zijn voorzien van een drukschakelaar die na het indrukken zelf weer uitschakelde.

Jubileumfeestje: 40 jaar Houtwijk de Noord
29 juli 2017
Onze vereniging bestaat dit jaar 40 jaar.
Het bestuur wil u daarom een BBQ aanbieden, deze zal worden gehouden op
9 september, u wordt via het secretariaat hierover nader geïnformeerd.

Bertus Kooijman, oud bestuurslid en erelid overleden
24 juni 2017
Rouwkaart
Geschokt zijn wij binnen onze volkstuinvereniging door het overlijden van Bertus Kooijman, oud lid en bestuurslid en erelid. Zeer vele jaren heeft Bertus zich ingezet voor onze vereniging, met een mateloze inzet, waarin hij vaak het belang van de vereniging vooropstelde.

Discussies ging Bertus niet uit de weg. Hij zorgde als bestuurslid veelal voor levendige vergaderingen, waarbij er soms pittige wendingen ontstonden. We waren het niet altijd met elkaar eens, maar we kwamen er altijd uit, we toonden respect voor elkaar, daarin was Bertus sterk. Hij sprak duidelijke taal, waarin Bertus standpunten had waar je het mee kon doen.

Bouw en taxaties waren o.a. zijn ding. Was je het niet met hem eens over een taxatie of een bouw aanvraag had je pech. Zo is het en niet anders, recht door zee. Hij heeft ervoor gezorgd dat de vereniging een uitstraling kreeg en niet om hem heen kon, Hij bezocht de bondsvergaderingen waarbij hij ook duidelijk liet horen hoe hij dacht over de verenigingsbeleving die hij had.

Bertus beëindigde lidmaatschap na 25 jaar in 2015 en gaf aan dat gezondheids-problemen hieraan ten grondslag lagen.

Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw Martha en familie die dit verlies moeten dragen en wensen hen dan ook van uit onze vereniging alle sterkte en wijsheid toe.

ATV Houtwijk de Noord,
Andre Rietvelt

Dia1
Voortgang herbestrating zijpaden
23 juni 2017
Een overzicht van het herstel straatwerk zijpaden van ons complex.
Na aanvankelijk vertraagde start wegens weersomstandigheden is men nu volop bezig met herstel. De mannen doen hun uiterste best om de soms erg scheef liggende paden weer veilig toegankelijk te maken.
Een voortgangsfoto van het straatwerk op ons complex.
Foto 1 oude situatie – foto 2 en 3 herstelde situatie
Dia1

De buizerds vliegen uit
21 juni 2017
Beste Tuinvrienden, onderstaande is zo mooi dat ik het met jullie allen wil delen.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOp 21 juni tijdens een zeer mooie zomeravond heb ik een bijzonder schouwspel gezien op het land van boer Hofstede. Vier jonge buizerds kregen onder toezicht van moeders vliegles en dat was zeer bijzonder, geprobeerd om er een foto van te maken, maar helaas te ver weg.
De rijkelijk aanwezige kraaien hadden hier wel moeite mee, terwijl zij dachten dat het land van hun was waren het de buizerds die met moeder samen de lucht en de weide domineerden.
Dit schouwspel duurde ca twee uur, de buizerds die leerden om duikvluchten te maken om hun prooi te pakken, aangezien de buizerds alle vier afzonderlijk van elkaar de les van moeder buizerd volgden was dit zeer bijzonder om mee te maken.
Met vriendelijke groet, Andre Rietvelt

Maand 06 – juni: de rozenmaand
8 juni 2017
Tips voor beginnende en ervaren amateurtuinders.
Nu de zomermaanden naderen kan u mogelijk onderstaande adviezen gebruiken.
Het bestuur wenst u allen veel tuinplezier en een goede oogst.

Mijn Moestuin en ik
5 juni 2017
Mildred schuilt voor de hitte in haar achtertuin.
Je vindt haar column bij
https://atvhoutwijkdenoord.com/moestuin-en-ik/

Interview van Mildred
5 juni 2017
Ditmaal interviewde Mildred Leni Rolff.
Het interview vind je bij
https://atvhoutwijkdenoord.com/de-vereniging/leden/

Zijpaden opnieuw bestraat
16 mei 2017
Tijdens de laatste leden ledenvergadering is er afgesproken om opdracht te verstrekken aan
Firma Wijsman voor het herstel straatwerk aan de zijpaden van ons tuincomplex.
Met de Firma Wijsman zijn onderstaande afspraken gemaakt.
• Start werkzaamheden 5 juni 2017
• Zand en opslag zal op het Jan Scherpenzeelplein en de J. Heupinklaan worden opgeslagen.
• Vanaf de Uithofslaan wordt er zo naar het midden van ons tuincomplex het straatwerk hersteld.
• Duur van de werkzaamheden nemen behoudens weersomstandigheden 1 maand in beslag.
Wij streven erna dat de overlast tot een minimum beperkt zal worden.
Mocht u nog vragen hebben stuur dan een email naar atvhoutwijkdenoord@gmail.com.

Van de Voorzitter: Beleids-/Toekomstnota 2024
5 mei 2017
Beste leden,
Zoals ik op de laatste algemene ledenvergadering (ALV) van onze vereniging heb aangegeven, is het bestuur bezig met onze toekomstvisie voor 2024, omdat de contracten met de tuinverenigingen en de Haagse bond dan aflopen. Op de laatste ALV van de Haagse bond is het punt contractverlenging 2024 voor volkstuinverenigingen  aan de orde gekomen, zo zijn de eerste besprekingen met de gemeente Den Haag gevoerd en zijn deze door beide partijen als positief ervaren.

De gemeente Den Haag gaf tijdens die vergadering een duidelijke boodschap af:
de tuincomplexen zullen de komende jaren getoetst worden op algemene staat.
De criteria hierbij zijn

  • de ligging van het complex,
  • de staat van onderhoud algemeen,
  • de openbaarheid,
  • veiligheid,
  • de staat waarin de leden hun tuin en de daarbij behorende opstallen onderhouden.

Met name over het laatste onderwerp maak ik me zorgen.
Ondanks het succes van de werkbeurten-nieuwe-stijl, waarbij de staat van onderhoud van de openbare delen van ons complex is verbeterd, is er nog veel werk te doen, en dan vooral door u, als individuele tuinier op uw eigen groene koninkrijkje.

Sommige tuinlieden nemen het onderhoud aan hun eigen tuin niet al te serieus, ik geef u het dringend advies dit wel te gaan doen! U zult ook gaan merken dat het tuintoezicht de komende maanden een prioriteit gaat worden, de tuin commissie zal hierbij een belangrijke rol gaan vervullen, en u hier nodig op aansporen of adviseren,

U vraagt zich wellicht af is dat niet een beetje vroeg, we hebben het toch over 2024?
Nou ik kan u verzekeren dat hieraan niet vroeg genoeg gewerkt kan worden.
De toekomst van ons complex hangt immers mede af van hoe wij als vereniging onze onderhoudszaken hebben geregeld.

Ik verzoek u om dit bericht serieus te nemen.
Andre Rietvelt

Interview van Mildred
24 april 2017
Ditmaal interviewde Mildred Petra van der Wiel.
Het interview vind je bij
https://atvhoutwijkdenoord.com/de-vereniging/leden/

Tijdelijke parkeerontheffing huren
19 april 2017
Tijdens de najaarsvergadering is de vraag gesteld:
Als ik snel een parkeer ontheffing nodig heb waar kan ik dan terecht?
De heer Koos van Rijsingen, tuin 125, heeft zich kandidaat gesteld voor het beheren van een spoedontheffing. Hij woont aan de Lozerlaan 1603, tel 06-50266695.
Geef wel even een telefoontje, ook Koos kan weleens weg zijn.
De kosten voor een ontheffing zijn € 1.00 per dag, wordt de ontheffing niet op tijd ingeleverd of bent u hem kwijt zijn de kosten voor uw rekening.
Het bestuur

Tuiniers met een AED certificaat
17 april 2017
De deelnemers aan de AED cursus van 15 april hebben de cursus met goed gevolg afgesloten. Je vindt hun namen, tuin- en telefoonnummers, en foto, hier.
Bel altijd eerst 112, en raadpleeg dan de lijst.
Het is een prettig gevoel dat een aantal mensen met het AED-apparaat in het clubhuis kan omgaan, dank daarvoor.

Mijn Moestuin en ik
7 april 2017
Mildred geniet van de lente.
Je vindt haar column bij
https://atvhoutwijkdenoord.com/moestuin-en-ik/

AED CursusAED-symbool
4 april 2017
Zaterdag 15 april om 10.30 uur verzorgen wij samen met ’t Is Altijd Wat een (herhalings)les AED in onze kantine.
De cursus wordt gegeven door BHV ZuidHolland.
Wij zijn opzoek naar gemotiveerde leden die in geval van nood de (reanimatie) via de Automatische Externe Defibrillator AED en beademing kunnen toepassen.
Wil je ingeval van nood, reanimatie kunnen geven meld je dan aan via onze email: atvhoutwijkdenoord@gmail.com of via onze bestuursleden.

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering
1 april 2017
Hierbij nodigt het bestuur de leden, ereleden, kandidaat-leden en donateurs uit voor het bijwonen van een Algemene Ledenvergadering.
Locatie: In ons verenigingsgebouw aan de Uithofslaan t/o nummer 32.
Datum: 08 april 2017.
Aanvang: 11.00 uur.
Agenda
1. Opening
2. Ingekomen brieven en mededelingen.
– Rooster werkbeurten
– Verslag kascontrole
– 40 jarig bestaan van de vereniging
– BBQ
– Offerte straatwerk zijpaden
3. Verslag van de Algemene Ledenvergadering d.d. 15 oktober 2016
4. Decharge penningmeester en bestuur
5. Jaarverslag van de penningmeester
– resultatenrekening
– balans 2016
– begroting 2017
6. Bestuur verkiezing.
– Aftredende bestuursleden: Peter van der Hoeven
– Secretaris – Marijke de Hooge – herkiesbaar
7. Rondvraag
8. Sluiting
Namens het bestuur,
De secretaris, Marijke de Hooge
NB Het jaarverslag wordt tijdens de vergadering uitgedeeld.

Gerard de Cock overleden
24 maart 2017
Diep geschokt zijn wij door het overlijden van Gerard de Cock.

Zeer vele jaren heeft Gerard zich ingezet voor onze vereniging, een mateloze inzet waarin hij zich zelf vaak wegcijferde en het belang van de vereniging voorop stelde. Gerard zorgde ervoor dat ieder lid over sproeiwater kon beschikken en dat de pomp werkte, en als er dan wat defect was ging hij onderdelen halen en zorgde zo dat alles weer werkte.
Zijn lidmaatschap vanaf 27 februari 1975, een van de oudste, kunnen we niet zo maar over het hoofd zien.

Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw Monique en familie die dit verlies zullen moeten dragen en wensen hen dan ook van uit onze vereniging alle sterkte en wijsheid toe.

Wij zullen Gerard erg gaan missen.
Namens het bestuur ATV Houtwijk de Noord,
Andre Rietvelt

Tuinfrees
Water aansluiten: 18 maart
26 februari 2017
Zaterdag 18 maart zal het drinkwater en pompwater weer worden aangesloten.
Uitgezonderd calamiteiten!
Let op staan uw afsluiters dicht?
Indien de vereniging uw waterleiding moet herstellen zijn hier kosten aan verbonden.
Bestuur ATV Houtwijk de noord

compost

Zaaigoed bestellen met korting
15 februari 2017
Achter http://www.tuindreef.nl treft u aanbiedingen aan voor het bestellen van zaden e.d.
Om de advertentie te mogen plaatsen is u als lid een korting van 20% toegezegd.
De actiecode is ‘volkstuin’.
Hierbij krijgen de leden 20 % korting bij een besteding vanaf €25,- op alle tuinzaden met uitzondering van de tuinzaden met korting (maximaal 1 kortingscode per bestelling) .
Bij grote bestellingen; neem gerust contact met me op voor een offerte op maat.
Met vriendelijke groet,
Andre Rietvelt

Mijn Moestuin en ik
3 februari 2017
Mildred heeft deze winter geruimd & -klust.
Je vindt haar column bij
https://atvhoutwijkdenoord.com/moestuin-en-ik/

Interview van Mildred
3 februari 2017
Ditmaal interviewde Mildred Huub Vonk, tuin 114.
Het interview vind je bij
https://atvhoutwijkdenoord.com/de-vereniging/leden/

Jaarplanning 2017
15 januari 2017
De nieuwe jaarplanning vind je hier
https://atvhoutwijkdenoord.com/de-vereniging/organisatie/

Van de voorzitter
15 januari 2017
Nieuwjaarstoespraak 2017

Werkbeurten 2017
15 januari 2017
Het nieuwe werkbeurtenschema is bekend.
Je vindt het hier
https://atvhoutwijkdenoord.com/werkbeurten/

nieuwjaarsborrel-2017

Kerstgroet
18 december 2016
De vereniging wenst je een Witte Kerst toe, mooie dagen en een goed begin.

Mijn Moestuin en ik
2 december 2016
Mildred geniet van de herfst.
Je vindt haar column bij
https://atvhoutwijkdenoord.com/moestuin-en-ik/

Interview van Mildred
2 december 2016
Ditmaal interviewde Mildred Johanna Groenveld.
Het interview vind je bij
https://atvhoutwijkdenoord.com/de-vereniging/leden/

Haagse Stadslandbouw Netwerkbijeenkomst
27 november 2016
Donderdag 1 december is er een netwerkwerkbijeenkomst Stadslandbouw.
Het programma vind je hier.

Van de voorzitter: Verslag ALV 15 oktober 2016
22 oktober 2016
Zaterdag 15 oktober was onze najaarsvergadering.
De opkomst viel ondanks het slechte weer bijzonder mee.
1. Om 11.00 uur opende ik de vergadering.
2. Ingekomen stukken, deze waren er niet.
3.1 Evaluatie werkbeurten
De werkbeurten lopen redelijk maar het afmelden van je vaste werkbeurt blijft ons zorgen maken. Als je niet bent afgemeld en je de inhaalbeurt niet doet is dat €50.00 sanctie. Theo en Huub zijn de beide begeleiders waarbij je de vragen kunt stellen.
3.2 Spreekuur bestuur
Vervalt wegens geringe belangstelling.
3.3 Activiteiten
Binnen de vergadering is besloten geen activiteiten zoals Kerst en Paas bingo e.d. door de vereniging financieel te ondersteunen. Iedereen mag wat organiseren waar we graag de kantine voor beschikbaar stellen, maar in en verkoop zijn volledig selfsupporting.
4. Verslag van de Algemene Leden vergadering  d.d. 9 april 2016, is goed gekeurd.
5. Nieuwe leden kascontrole. Hiervoor hebben twee leden zich kandidaat gesteld.
6. Begroting 2017. De Penningmeester heeft een nieuw ontwerp voor de begroting 2017 gemaakt, hierdoor is deze transparanter geworden.
7. Bestuur verkiezing, aan de leden is een oproep is gedaan om zich kandidaat te stellen voor een bestuursfunctie. Eén kandidaat heeft zich aan gemeld, wij zijn nog opzoek naar een tweede.
8. Rondvraag, tijdens de rondvraag is geïnformeerd hoe het zit met de huur en het contract van de Gemeente Den Haag. Er is op dit moment geen reden tot ongerustheid, wij hebben een contract tot 2025.

Waterseizoen sluit op 5 november
14 oktober 2016
Zaterdag 5 november zal het drinkwater/pompwater weer worden afgesloten.
Let op staan uw afsluiters dicht?
Vergeet niet af te tappen en de meterstand door te geven.

Mijn Moestuin en ik
9 oktober 2016
Mildred vond bij terugkeer van vakantie een rijkelijk begroeide tuin.
Je vindt haar column bij
https://atvhoutwijkdenoord.com/moestuin-en-ik/

Interview van Mildred
9 oktober 2016
Ditmaal interviewde Mildred Gerard Bakker.
Het interview vind je bij
https://atvhoutwijkdenoord.com/de-vereniging/leden/

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering
Hierbij nodigt het bestuur de leden, ereleden, kandidaat-leden en donateurs uit voor het bijwonen van een Algemene Ledenvergadering, in ons verenigingsgebouw aan de Uithofslaan t/o nummer 32 te Den Haag, op 15 oktober 2016, aanvang 11.00 uur.
Agenda
1. Opening
2. Ingekomen brieven en mededelingen.
– Evaluatie over de werkbeurten.
– Spreekuur bestuur.
– Activiteiten.
3. Verslag van de Algemene Ledenvergadering d.d. 9 april 2016.
4. Verslag kascontrole – nieuwe leden voor de kascontrole
5. Decharge penningmeester en bestuur
6. Jaarverslag van de penningmeester
– resultatenrekening
– balans 2016
– begroting 2017
7. Bestuur verkiezing.
– Verzoek voor 1 nieuwe bestuurslid.
– 2e secretaris – Theo Zuiderwijk nog niet aangenomen door de ALV.
8. Rondvraag
9. Sluiting
Namens het bestuur,
de secretaris,
Marijke de Hooge

Snoeidag 2016: zaterdag 12 november
2 oktober 2016
Zaterdag 12 november kun je weer  snoeiafval dumpen op de parkeerplaats.
Bedoeld voor takken, bomen en grof snoeiafval, niet voor mislukte compost of andere (tuin)resten.

Tuinschouw
5 september 2016
Op donderdag 1 september hebben onze tuincommissie leden een tuinschouw gehouden.
Het natte voorjaar en de warme dagen hebben er weer voor gezorgd dat bomen sbrandneteltuiken en planten en onkruid fors zijn gegroeid, dat viel dus ook de tuin commissie op.

Ik wil nog maar eens benadrukken dat snoei en het bijhouden van paden ook achter kasjes en huisjes noodzakelijk is, let wel op dat bomen boven de 350 cm gekort moeten worden en evenzo het vrij van groen houden van de looppaden (zie hiervoor ook onze reglementen is noodzakelijk.Zij die door de tuincommissie zijn beoordeeld en voor het noodzakelijke onderhoud moeten zorgen zullen een aanschrijving ontvangen om hieraan te voldoen.
Voorkom ruzie met je buren en hou onkruid weg.

Om u een helpende hand te bieden voor het verwijderen van grof snoeiafval zal er medio november weer voor gezorgd worden dat een afspraak met de Gemeente den Haag wordt gemaakt voor het ophalen. Dus geen snoei afval van planten en bloemen a.u.b.
Andre Rietvelt

Van de voorzitter: de BBQ & hoe verder
4 september 2016
Op zaterdag 3 september organiseren wij onze jaarlijkse BBQ. In het begin van de ochtend vulden wolken en een enkele spat regen de lucht om ons heen, naar mate de dag vorderde kwam het zonnetje lekker door en werden stoelen en tafels op het terras in gereedheid gebracht.
Twee schitterende salades  met verse producten uit de tuin gemaakt door Leni en Marijke.  Hierna kon ieder zijn vlees pakket ophalen en lekker zelf bereiden op de 3 BBQ’s die we ter beschikking hebben. Achtendertig personen hadden zich aangemeld, met een muziekje op de achtergrond ervoeren wij deze middag als zeer geslaagd.
Hoe verder
Maak wel de opmerking dat bestuursleden de volgende BBQ in 2017 niet meer zullen organiseren. Het is teveel bestuur en te weinig leden in het organiseren van de BBQ, wij roepen dan ook leden op om gezamenlijk deze actie op te pakken en volgend jaar met de leden deze dag te organiseren.

Met vriendelijke groet,
Andre Rietvelt

Beknopt verslag Bestuursvergadering d.d 27 augustus 2016
4 september 2016
Opening 10.05 uur
1. Mededeling: De verzekering opstal nota’s zullen worden verstuurd, deze dienen voor 30 september aan de vereniging te worden voldaan.
3. Verslag van de laatste vergadering wordt goedgekeurd.
4. Schouw tuinen start in week 35(aktie Tuincommissie).
5. Rondvraag
Sluiting
Inkomende post: Geen

Van de voorzitter: verenigingsvacatures
8 augustus 2016
De vereniging heeft een aantal vrijwilligersvacatures.
1. Lief en leed
Wist u dat er binnen onze vereniging er een persoon is die het lief en leed van onze leden deelt, er bij een ziekenhuis opname een bloemetje bezorgd wordt, bij andere waar heugelijke of soms minder heugelijke feiten er een kaartje verstuurd wordt. Het gaat hier altijd over een stukje verenigingsbeleving,
Jolanda Tork heeft aangegeven deze taak wegens omstandigheden niet meer te kunnen vervullen, Jolanda erg bedankt voor je inzet de afgelopen jaren en veel sterkte toegewenst.
Tijdelijk worden deze taken waargenomen door Emmy Versteegh, Emmy is geen onbekende binnen Lief en leed en heeft eerder deze taak uit gevoerd. Echter heeft ook Emmy aangegeven op basis van tijdelijk deze taak te zullen waarnemen.
De oproep van het bestuur is om een permanente invulling van deze taak door een van onze leden te laten vervullen, ik roep leden op om kandidaten voor deze taak zich aan te melden bij het bestuur. Het zou erg zonde zijn als Lief en leed ter ziele zal gaan omdat er geen kandidaten beschikbaar zijn voor deze vrijwillige sociale taak.
Geef je op, email: atvhoutwijkdenoord@gmail.com
2. Techneuten
Ook is binnen onze vereniging sterke behoefte aan 2 technische leden die ten tijde van calamiteiten de pompwater leidingen, eenvoudig elektra werk, enkele timmer werkzaamheden zou willen herstellen.
Geef je op, email: atvhoutwijkdenoord@gmail.com

Van de voorzitter
5 augustus 2016
Beste tuinvrienden,
Nu de vakantie in volle gang is en vele tuinleden mogelijk met vakantie zijn vraag ik jullie aandacht voor het volgende.

1. Geen bestuursvergadering
Wegens de vakanties is er de laatste zaterdag van deze maand geen bestuursvergadering geweest.
2. Hek dicht na vier uur
Na enige inbraken in huisjes en wat vandalisme aan het nieuwe hek en doe ik iedereen weer het verzoek  DOE NA 16.00 UUR HET HEK OP SLOT. Op 3 augustus j.l. heb ik zelf gepeild en kom tot mijn verbazing ’s avonds na 20.00 uur mensen tegen op ons complex, afgeladen met groente en fruit wellicht uit uw tuin gejat. En wat denk je: het hek gewoon geheel geopend. Deze mensen heb ik uiteraard aangesproken en kreeg prompt het verwijt, moet je het hek maar dicht doen!
Als we met ons allen niet alert blijven om zulke calamiteiten proberen te voorkomen, willen wij als bestuur niet worden aangesproken op het feit dat er uit je tuin gejat wordt. Wij zullen ook ’t Is Altijd Wat verzoeken om hun leden er nog maar eens op te wijzen dat de hekken dicht moeten.
3. Surinaamse middag
Voor de Surinaamse middag 13 augustus kunt u zich tot zaterdag 6 augustus opgeven, hierna nemen we geen inschrijvingen meer aan.

Voor hen die nog op vakantie gaan wenst het bestuur u een veilige en mooie vakantie
Alleen het weer zou wat mij betreft het beste rond de 24 graden mogen zijn☺
Met vriendelijke groet,
Andre Rietvelt

Surinaamse middag op 13 augustus
10 juli 2016
Zie
https://atvhoutwijkdenoord.com/activiteiten/

Van de voorzitter
6 juli 2016
Beste Tuinvrienden,
Het heeft een poosje geduurd maar door persoonlijke omstandigheden ben ik niet in staat geweest om de maandelijkse rubriek “van de voorzitter” te kunnen vullen.
Van de Bestuurstafel
Op 25 juni is het bestuur voor de maandelijkse vergadering bij elkaar geweest, wij hebben onderstaande besproken.
1. Opening
2. Mededeling: Theo Zuiderwijk heeft aangegeven om persoonlijke reden zijn taken binnen het bestuur tijdelijk op te schorten.
3. Er was geen inkomende en of uitgaande post.
4. Het verslag van de bestuursvergadering van 28 mei is goedgekeurd.
5. Actielijst
– Marijke zal met de wijkagent contact opnemen over zaken zoals het rijden door het park van onze leden (er schijnt hierover enige verwarring te zijn).
– De jaarlijkse barbecue zal worden gehouden op zaterdag 3 september. Let komende
tijd de website voor het aanmeldingsformulier. Voor hen die niet kunnen printen zal er een aanmeld flyer in de kantine liggen.
– Voorbereidingen voor een cultuurmiddag (Surinaamse middag) zijn in een vergevorderd stadium, ook hiervoor let op de website of flyers in de kantine.
6. Rondvraag
De werkbeurt is ondanks de regen op 18 juni gewoon doorgegaan, met dank aan Groep 2 De komende werkbeurt van groep 3 is op 16 juli.
7. Volgende vergadering 30 juli.
De voorzitter sluit de vergadering.

Hierna hebben beide verenigingen een afstemmingsoverleg gevoerd om te bespreken waar we nog meer kunnen samenwerken.
Ook wil ik u nog wel even melden dat er onder onze leden irritatie ontstaat over laag hangende en overhangende takken op de paden. Het kan niet zo zijn dat men zonder elkaar eerst te hebben aangesproken eigenhandig takken dan maar verwijdert.

Interview van Mildred
3 juli 2016
Ditmaal interviewde Mildred Wouter Roeleveld, van tuin 121.
Het interview vind je bij
https://atvhoutwijkdenoord.com/de-vereniging/leden/

Mijn Moestuin en ik
3 juli 2016
Mildreds speerpunt heeft zich, tegen wil en dank, verplaatst van zaaien naar bestrijden.
Je vindt haar column bij
https://atvhoutwijkdenoord.com/moestuin-en-ik/

facom-koevoet-met-spijkertrekker-tp_3228684872725835218f
Inbraak19 juni 2016
Het bestuur meldt u dat er in de nacht van 17 op 18 juni twee inbraken op ons tuincomplex hebben plaats gevonden.
Een huisje heeft veel braakschade en in de ander is men vermoedelijk via een klepraam naar binnen gegaan. Vooralsnog worden er enkel een paar blikken bier en een blik soep vermist.
Het bestuur vraagt elk lid om op te letten of men iets verdachts ziet, is dat zo bel 0900 8844, het niet-spoedeisende nummer van de politie.
Met vriendelijke groet,
Andre Rietvelt

Interview van Mildred
3 mei 2016
Ditmaal interviewde Mildred de secretaris van onze vereniging: Marijke de Hooge.
Het interview vind je bij
https://atvhoutwijkdenoord.com/de-vereniging/leden/

Mijn Moestuin en ik
3 mei 2016
Mildred heeft lentekriebels (wie niet?).
Je vindt haar column bij
https://atvhoutwijkdenoord.com/moestuin-en-ik/

Plantjesdag

Jan Scherpenzeel geridderd
27 april 2016
Na een lange voorbereiding is het er dan toch van gekomen, Jan Scherpenzeel is nu per 26 april 2016 Ridder in de orde van Oranje Nassau, vanwege zijn onvermoeibare inzet gedurende 36 jaar voor onze vereniging.
Op 17 augustus 2015 is er een begin gemaakt met de voorbereidingen van de aanvraag voor Jan om een koninklijke onderscheiding te verkrijgen, nou daar komt best wel wat voor kijken.
Een aanvraag wordt namelijk niet zomaar in behandeling genomen daar zit best wel veel werk aan. Samen met Wim Heijsteeg zijn we gaan kijken hoe we dit het beste konden aanpakken. Wim die als redacteur vaker leuke columns had gemaakt, heeft een mooie Nota van aanbeveling geschreven (deze moet namelijk bij de aanvraag worden ingediend), het is een prachtig stuk geworden.
Met de ambtenaar van de gemeente Voorburg Leidschendam heb ik enige malen een gesprek gevoerd, hij gaf aan om zijn uiterste best te doen om de aanvraag in behandeling te nemen.
Op 28 januari belde de ambtenaar van de gemeente mij met de mededeling dat Jan een koninklijke onderscheiding zal ontvangen.
Tja en dan, heb ik veel moeite gedaan om de dochter van Jan te informeren, want Jan wilde de adressen van zijn dochters maar niet geven. Uiteindelijk liet hij zich ontvallen waar zijn dochter woonde. Afgesproken was dat er geen bekendmakingen zouden worden gedaan en alles in een geheimzinnige sfeer is voorbereid. Hierna heb ik de familie van Jan benaderd en uiteengezet wat er stond te gebeuren, nou die waren echt verrast. Tot een week voor de plechtige datum hebben we met de dochters van Jan gesproken over hoe we deze dag zouden invullen. Twaalf personen mochten er aanwezig zijn per gedecoreerde.
Het was nog even een probleem om de zoon van Jan te vinden maar ook deze werd gevonden en uitgenodigd.
Al met al is Jan om ca 10.30 uur gedecoreerd en was hij zeer verrast,
Andre Rietvelt

Deze slideshow vereist JavaScript.

Vijfentwintig jaar lidFoto 11 april 2016
11 april 2016
Tijdens de Voorjaarsvergadering op 9 april heeft uit handen van het bestuur J. de Vreeden, van tuin 84, een oorkonde ontvangen vanwege 25 jaar lidmaatschap.

Nieuw interview door Mildred
7 maart 2016
https://atvhoutwijkdenoord.com/leden/

Water aansluiten
4 maart 2016
Zaterdag 18 maart zal het drinkwater en pompwater weer worden aangesloten.
Uitgezonderd calamiteiten!!
Let op staan uw afsluiters dicht?
Indien de vereniging uw waterleiding moet herstellen zijn hier kosten aan verbonden.

Compost bestellen
3 maart 2016
Het is weer zo ver: we gaan weer compost bestellen!
Vooraf bestellen is verplicht, dat kan tot maandag 14 maart,
o.v.v. naam, tuinnummer en aantal kruiwagens.
Op zaterdag 19 maart vanaf 8 uur ’s morgens
kan de compost worden afgehaald op de parkeerplaats.
Kosten: 1 euro per standaard 60 liter kruiwagen.
Betalen: bij aanmelden voor het kruien.
Leden van Houtwijk De Noord: Bestellen bij Marijke de Hooge
E-mail: atvhoutwijkdenoord@gmail.com

Paasbingo
3 maart 2016
Nog een ATVHdN traditie: de Paasbingo.
https://atvhoutwijkdenoord.com/activiteiten/

Nieuwe aflevering Mijn moestuin en ik
2 maart 2016
https://atvhoutwijkdenoord.com/moestuin-en-ik/

Tuinen beschikbaar
9 februari 2016
Interesse in een volkstuin?
Binnen onze vereniging komen regelmatig diverse tuinen beschikbaar voor echte volkstuinders.
Tuinen met en zonder opstal.
Voor inschrijving: Inschrijfformulier.

Veilige verwarming: gasslang op tijd vervangen
Van de voorzitter, 19 januari 2016
Onlangs is ons tuin complex opgeschrikt door een mededeling dat een van onze tuinleden koolmonoxide had ingeademd en daardoor bewusteloos is geraakt.
Dit voorval zette mij direct aan het denken want het kan ons allemaal overkomen, ook met gaskacheltjes en kookplaten want hoe is het gesteld met uw gasslang. Draait u de gaskraan wel eens dicht? Of hoelang geleden heeft u de gasslang vervangen?
Jammer maar er is wettelijk niets over geregeld.
Het ANWB-advies is om oranje propaanslangen elke drie a vierjaar te vervangen en de zwarte butaanslangen elke twee jaar. Laat ook eens de drukregelaar op de gasfles eens keuren. De Braber gasflessen leverancier aan de Lekstraat 182 geeft u hierover goede adviezen.
Maar wat vindt de verzekeraar ervan, nou die neemt het advies van de ANWB over en stelt dat een gasslang ouder dan 2 of 3 jaar zoals hierboven aangegeven vervangen dient te worden. Als wordt aangetoond dat de datum overschreden is zou u dus wel eens niet verzekerd kunnen zijn, sterker nog kan u aansprakelijk gesteld worden.
Dus is ons advies wees niet zuinig op veiligheid en vervang de gasslang en of drukregelaar op tijd.

Persoon onwel door koolmonoxide op tuinhuiscomplexNieuwjaarstoespraak
11 januari 2016
Traditiegetrouw sprak de voorzitter tijdens de nieuwjaarsreceptie.
Zijn tekst vind je hier.
Bestuursleden kunnen niet alleen goed praten, zie onderstaande foto’s.

IMAG1921IMAG1922

De parkeer vergunningen 2016 zijn binnen
27 december 2015
Af te halen op dinsdag 29 december 2015 tussen 10 en 11 uur in de kantine.
Voor wie ook recht denkt te hebben op een parkeervergunning: na het indienen van een medische verklaring van huisarts of specialist, vraagt het secretariaat er een voor je aan.

Interview van Mildred
23 december 2015
Mildred in gesprek met haar tuinbuurvrouw Ineke Duijndam.
Ook vind je bij Mijn moestuin en ik een nieuwe aflevering.

Het bestuur wenst iedereen een Goede kerst en een prettig 2016.

Kerstbingo en afscheid van Jan Scherpenzeel
Van de voorzitter, 21 december 2015
Zondag 20 december was er weer een door Bianca en Wim georganiseerde kerstbingo. Nou voor hen die niet geweest zijn, jullie hebben echt wat gemist! Een volle kantine, ca 50 mensen waren aanwezig. Toppie hoor!
.facebook_1450645441959
Om 9.00 uur waren Bianca en Wim al in touw om alle prijzen in de kantine te krijgen, nou dat waren de prijzen wel zeg, van een simpele fles wijn tot een stofzuiger enz enz. Met dank aan de sponsors Albert Hein Loosduinen – Gall & Gall v Diepenbrockhof- BeautyBrouwn Totaal v Diepenbrockhof- Skills for Kids- Peugeot van Alfen en de vrienden en collega’s van Wim en Bianca. Zie hiervoor de lijst met namen: Sponsors Kerst bingo.

Om 12.45 opende Andre de traditionele Kerstbingo, erg blij met de grote opkomst. Onder de leiding van Gerard Vroomans en Jan Scherpenzeel begon om 13.00 uur de bingo. Ging echt goed met die twee, maar liefst vijf rondes werden er gedraaid en iedere keer weer fantastische prijzen.

In de pauzes heeft André een aantal bijzondere vrijwilligers bedankt voor hun inzet het afgelopen jaar, zij ontvingen uit handen van de voorzitter een cadeaubon, de namen van de ontvangers zijn Leen Grootveld, Aad Vrolijk, Mildred Stevenz. Hanne Giezeman en Gerard de Kock konden helaas niet aanwezig zijn, zij ontvangen later de cadeaubon.

Als allerlaatste was er de huldiging van Jan Scherpenzeel. Jan ontving uit handen van de voorzitter het erelidmaatschap met een daarbij behorende speld die door de AVVN beschikbaar is gesteld. Jan ontving tevens een schitterend door Wim Heijsteeg ontworpen herinneringsalbum. Zie http://onlinefotoalbum.hema.nl/onlinefotoalbum-bekijken/52c4400d-b698-4124-88eb-0e1317db6642.
Zelfs ATV ‘t Is Altijd Wat was ruim vertegenwoordigd. Jan ontving uit handen van Rob IJzerloo een envelop met inhoud.

Jan was zichtbaar aangedaan door alle cadeaus en geschenken en was eindelijk een keer sprakeloos. Jan je verdient je erelidmaatschap.

Na de ceremonie werd er nog een loterij gehouden met ook hele leuke prijzen. Om ca 16.30 uur was de zeer gezellige middag ten einde. Ik bedank iedereen die zijn of haar bijdrage aan deze bijzondere dag heeft gegeven, en ik hoop en wens volgend jaar weer zo ’n fantastische dag te kunnen organiseren. Rest mij u allen een fijne kerst en een voorspoedig 2016 toe te wensen.

Planning 2016
29 november 2015
Terwijl een aantal tuinders zo langzamerhand aan een winterslaap begint, is het bestuur al weer bezig met de planning van komend jaar.
Het nieuwe werkbeurtenschema vind je bij het tabblad Werkbeurten, de agenda van het bestuur bij Vereniging. Voor in je nieuwe agenda!

Onderlinge diefstaf bij wisselen van tuin
Van de voorzitter, 19 november 2015
Beste Leden,
Recent is het bestuur aangesproken over diefstal van leden onder elkaar, met name wanneer er een tuin leeg komt. Uit de getaxeerde tuinen en ook andere tuinen verdwijnen op dit moment goederen zoals zand en tegels gereedschap e.d. het bestuur wordt hierdoor ernstig in verlegenheid gebracht.
Dat ik dit absoluut niet normaal vind heeft mij doen besluiten om hier iets over te schrijven, want blijf met je poten van andermans eigendommen af. Ik zeg het heel cru maar het kan niet zo zijn dat men elkaars tuin gaat leeg roven.
Ik zeg jullie allen toe DIEFSTAL IS EXIT. Concreet betekent dit dat wanneer iemand wordt betrapt op het onrechtmatig toe-eigenen van een andermans goederen, er aangifte wordt gedaan en er onverbiddelijk een royement volgt.
Bovenstaande klinkt erg hard en dat realiseer ik me heel goed, maar geloof me, dat de daadkracht van het huidige bestuur in een dergelijke situatie impact zal hebben.

Wat doet de voorzitter nou eigenlijk?
Van de voorzitter, 19 november 2015
Maandag 16 november heb ik namens onze vereniging de algemene leden vergadering van de Haagse bond bijgewoond. Hierbij zijn de meeste bij de Haagse bond aangesloten vereniging vertegenwoordigd. Deze keer waren het ca tien verenigingen.
Er is besproken wat er in 2016 aan plannen wordt gepresenteerd. Er werden bestuursactiviteiten besproken en er werd over diverse onderwerpen gestemd. Ik zal u over de meest inhoudelijk zaken informeren als er nieuws is wat ons tuinencomplex aangaat.

Net zoals onze vereniging zit de Haagse bond dringend om bestuursleden verlegen, zo heeft de voorzitter Peter Pieters per 1 april aangegeven zijn voorzittershamer te willen overdragen, alleen zijn er geen kandidaten.

Elk jaar heeft de Haagse bond tot nu toe een fietstocht gehouden voor leden van volkstuin verenigingen, met als motto leer elkaars tuin complex kennen. Ook de jaarlijkse jeu de boules stond in 2016 ter discussie, gebrek aan deelnemers is van beide genoemde activiteiten de oorzaak.Als er onder onze leden wel interesse bestaat voor een van deze activiteiten horen wij dit graag.

Ook organiseert de Haagse bond 2 x per jaar voorzitters overleggen waarin voorzitters van diverse verenigingen bestuurlijke zaken bespreekbaar houden en uitwisselen. Uiteraard zal ik in deze overleggen mee participeren. Volgende overleg voorjaar 2016.

Mij is door de AVVN (de landelijke organisatie voor hobbytuinders) aangeboden
een cursus Thema bijeenkomst Toepassen van verenigingsregels te volgen, ik heb aangegeven hiervan gebruik te zullen maken.

Wel zo heeft u een beetje beeld van wat ik voor de vereniging zoal doe en bent u op de hoogte van de activiteiten.

Van de Voorzitter: Jan stopt
1 november 2015
Jan Scherpenzeel heeft besloten om per 1 december alle activiteiten, zowel eigen tuin alsmede voor ATV Houtwijk de Noord te stoppen. Jan geeft duidelijk aan dat het allemaal steeds moeilijker gaat en dat hij ’s nachts veel wakker ligt over de tuin.
Ik heb Jan wel tien keer gevraagd of hij zeker is van zijn beslissing, hij geeft aan achter deze beslissing te staan. Tevens heb ik aangegeven het jammer te vinden dat hij stopt, maar begrip voor zijn beslissing te hebben.

Wij willen Jan uiteraard niet zomaar laten gaan, daarom plaats ik op verzoek van enige leden en mijzelf een oproep om oude documenten of en foto’s beschikbaar te stellen om een mooi herinneringsboek te maken. Ook doe ik graag een oproep om Jan een mooi cadeau te overhandigen tijdens de kerstbingo. Vanaf zaterdag 7 november zal ik u hierover berichten.
Ook als jullie ideeën hebben laat ons het weten.
Wij willen na 36 jaar niet zomaar gedag tegen Jan zeggen. Ik reken op u allen.
Andre Rietvelt

Afscheid van de hoofdredacteur door zijn trouwe correspondent
25 oktober 2015
Mildred neemt afscheid van Wim Heijsteeg, waarmee ze samen jaren het verenigingsblad volschreef.

Tuinkrabbels direct online
24 oktober 2015
De stukken die Mildred schreef voor Tuinkrabbels verschijnen vanaf nu rechtstreeks op de site.
Bij Mijn moestuin & ik vind je haar tuindagboek en -recepten, bij Leden een nieuw interview met een tuinder.

Afsluiten (drink)water op 7 november
21 oktober 2015
Op 7 november wordt het water afgesloten tot het voorjaar. Wie weet krijgen we en strenge winter!

Van de nieuwe voorzitter
21 oktober 2015
Beste Leden,
Per 17 oktober heeft er een bestuurswijziging plaats gevonden.
Onze voorzitter Ruud Smid zijn voorzitters termijn zat er op en heeft zijn termijn niet willen verlengen. Tijdens de algemene najaarsvergadering heeft hij de voorzitters hamer, zonder bezwaar van de leden overgedragen aan Andre Rietvelt.

Ruud ontving uit handen van Andre bloemen, en werd bedankt voor zijn inzet voor de vereniging als zo ook voor het runnen van de kantine.

Zo ook heeft Wim Heijsteeg om gezondheidsreden besloten om niet meer als redacteur voor ons krantje op te treden, hiermee dreigt de tuinkrabbels stuurloos te zijn, besloten is om zoveel als mogelijk is jullie te informeren via de website.. Wim is door Andre bedankt voor zijn inzet voor ons contact blad, hij ontving voor zijn bijdrage een mooi boeket bloemen. Heeft u zelf iets te melden over uw tuinhobby geef het door en kijken we samen of het op de website kan.
De rubriek “Van de voorzitter” in de tuinkrabbels zal van af heden zij het in mindere mate ook op de site worden weergegeven.
Mildred 5
Tijdens de ledenvergadering is ook de prijsuitreiking van de foto wedstrijd bekend gemaakt. Uit handen van Andre heeft de winnares Mildred Steevensz tuin 89 een cadeaubon ontvangen. Andre sprak de wens uit om volgend jaar wederom een foto wedstrijd te organiseren met aub meer deelnemers.

Ook is de zwaarste pompoen uitslag (georganiseerd door beide verenigingen) bekend gemaakt Tuin 8 is met 23 kg de winnaar. Tuin 47 met 21 kg, tuin 110 met 17 kg, tuin 100 en 107 beide met 14 kg en tuin 5 met 12,5 kg. Jammer dat er niet meer deelnemers waren, maar we geven niet op volgend jaar gewoon weer opnieuw meedoen en dan met meerdere deelnemers.

Ook is er aan de leden een dringende oproep gedaan om nieuwe bestuursleden, wat heeft geleid dat Bianca van Vloten zich heeft gemeld als nieuw bestuurslid,
Bianca van harte welkom!
Ik hoop echter dat u allen ook een warm verenigingshart heeft voor het vervullen van een functie voor onze vereniging.
Voor verder inhoudelijke zaken betreffende de alg.najaarsvergadering verwijs ik jullie graag naar de website waar de verslagen op zullen worden gezet.
Ik sluit af met de hoop op een prettige samenwerking met u allen.
Andre Rietvelt

Snoeidag 2015
11 oktober 2015
Zaterdag 21 november kan het snoeihout weer op het parkeerterrein worden gedeponeerd.
Alleen voor takken, bomen en grof snoeiafval.

Nieuwe Tuinkrabbels
1 oktober 2015
Heden verschenen: de nieuwe Tuinkrabbels. In twee delen, wegens enorme omvang.
Veel leesplezier!
Deel 1 en Deel 2.

Kerstactiviteiten
25 september 2015
Ook dit jaar organiseren Wim en Bianca weer de bekende activiteiten rond Kerst, de Kerstcrea op zaterdagmiddag 21 november en de Kerstbingo op zondagmiddag 20 december.
Meld je aan en doe mee!

Algemene ledenvergadering op 17 oktober
9 september 2015
17 Oktober is er weer een ALV. De agenda vind je hier, het verslag van de vorige vergadering hier.

Briljante barbeque
30 augustus 2015
De BBQ 2015 was weer een gezellige aangelegenheid temperatuur was perfect, om 16.00 uur zouden we beginnen maar ruim voor die tijd waren er al vele leden aanwezig. 48 personen hadden zich via de email aangemeld en 43 zijn er werkelijk gekomen. Prima resultaat.
De gehele dag zijn beide besturen en vrijwilligers hard aan het werk geweest om de BBQ zo perfect mogelijk te laten verlopen.
Een enorme partytent hebben we gehuurd met een kraampje voor de salades en de sauzen en zgn houten bierbanken, werkelijk briljant. De blokhut was omgebouwd tot een ruimte waar de gekoelde drankjes konden worden besteld, en onze Ruud was de Castelijn. In de kantine hadden we de vlees pakketten in de koeling opgeslagen. Muziekje er bij en de sfeer was perfect. Om ca 20.00 uur werd het wat stiller en hadden de meesten de vlees pakketten zelf gaar gebakken.
Mijn dank gaat uit naar iedereen die op zijn manier een bijdrage heeft geleverd aan de BBQ 2015.Toppers zijn jullie, zonder jullie was deze dag niet geslaagd geweest.
Andre RietveltUitslag fotowedstrijd tijdens BBQ
23 augustus 2015
De redactie van Tuinkrabbels daagde u begin van het jaar, in Tuinkrabbels 1 jan.-feb, bladzij 15, uit mee te doen aan een fotowedstrijd. Het onderwerp diende ‘de amateurtuin’ te zijn in al zijn facetten.
Tijdens de barbecue (aanmelden tot woensdag 26 augustus) wordt de winnaar gekozen.
Inzenden kan nog tot donderdagavond 27 augustus, bij wim.heijsteeg@gmail.com.

BBQ samen met de buren
17 augustus 2015
Zaterdag 29 augustus is er een barbecue met ’t Is altijd wat.
Kosten vijf euro, graag uiterlijk een week van te voren aanmelden.
Zie https://atvhoutwijkdenoord.com/activiteiten/

uitritvrijlatenParkeren bij Uithofslaan 32: maximaal twee!
6 augustus 2015
Ton Knapen, bewoner van Uithofslaan 32, stelt als vriendendienst zijn voorerf deels ter beschikking aan parkeerders van onze vereniging.
Daar wordt zoveel gebruik van gemaakt dat zijn uitrit soms wordt geblokkeerd, en hij zelf niet meer in en uit kan rijden.
Dus: als er twee auto’s staan is de mogelijkheid van het parkeren op, en moet je even doorrijden naar de berm van de parallelweg.
Laten wij de tolerantie van Ton Knapen niet misbruiken en ons aan de afspraak houden.

Herentoilet op slot
6 augustus 2015
Zondag 2 augustus was het mannentoilet tweemaal verstopt door overmatig gebruik van toilet papier. Resultaat was een smeerboel, veroorzaakt door iemand die de deur gewoon achter zich dicht had getrokken.
Het toiletpapier moet momenteel ook twee tot drie keer per dag worden aangevuld, en dat is een een absurde hoeveelheid.

Het bestuur maakt zich zorgen om deze ontwikkeling.
Het oplossen van een verstopping zal dan ook niet meer door de technische leden van onze vereniging worden opgelost, de deur gaat als gevolg hiervan op slot, en de verstopping zal de eerst volgende werkdag worden aangemeld bij een ontstoppingsbedrijf, de kosten hier van zullen €259,00 per keer bedragen.

Spreek uw visite aan op het gebruik van de toiletten, thuis plas je ook vast niet naast de pot, en zorg je er voor dat de boel niet verstopt raakt.

Lezen in de zon
29 juni 2015
Nieuwe zomer, nieuwe Tuinkrabbels.

Gaaf groen
19 juni 2015
20 en 21 juni is in de Uithof de Gaaf Groen beurs.
Over biologisch tuinieren, vergeten groenten, kruiden, fruit & bloemen, oerkruiden, permacultuur, alternatieve energie, kleurrijke kleding, natuurlijke cadeautjes, puur natuur, duurzaam doe het zelf, groene kunst, (h)eerlijke proeverijen, fantastische boeken, zelfvoorzienend leven, boeiende bedrijven, lokaal voedsel, leuke beestjes, elfjes en kabouters, enthousiaste mensen & nog veel meer eigentijdse inspiratie.
Voor meer informatie http://www.gaafgroen.nl

De Eerste Verplichte Werkbeurt
9 juni 2015
De opkomst op 16 mei was groter dan verwacht. Tien stoere mannen en vrouwen waren ondanks het slechte weer gekomen. Acht tuinders hadden zich afgemeld, twee tuinders zijn vrij gesteld i.v.m. hoge leeftijd, en vijf tuinders hebben niets laten weten.

Een presentielijst wordt bijgehouden. Komende bestuursvergadering worden deze resultaten besproken en zullen we bepalen of er een sanctie wordt opgelegd

De werkzaamheden die zijn uitgevoerd volgens de To Do list betreffen
1. Kantplanken ter hoogte van de bestuurskamer ingraven.
2. Pad onkruid vrijmaken Fam. Grunwaldpad.
4. Jan Scherpenzeel plein onkruidvrij maken
5. Achter de blokhut onkruid vrij maken.

Punt 3, het afvoeren van snoeiresten aan het van Grunwaldpad (langs de Uithofslaan), is niet uitgevoerd vanwege de slechte weersomstandigheden. Wat begon als een houtwal, aangelegd door de gemeente, is nu een afvalberg van snoeiafval, ijzerdraad, hout en andere afvalstoffen. Daar kan geen hakselaar tegenop!
Voor de volgende werkbeurt, op 20 juni, wordt een vuilcontainer gehuurd, en wordt alsnog een begin gemaakt met deze klus.

Op bijna elke To Do List komt het verwijderen van onkruid op het J. Schepenzeelplein als mede achter de blokhut terug. Bij slecht weer kan als alternatief de schoonmaak van de kantine worden ingelast.

WP_20150509_004WP_20150509_007WP_20150509_005WP_20150509_008Plantjesdag: uitverkocht!
13 mei 2015
De Plantjesdag op zaterdag op 9 mei was een groot succes. Aanvankelijk dreigde de wind roet in het eten (planten) te gooien, omdat we van plan waren om buiten op het Jan Scherpenzeelplein de kraampjes op te bouwen. Gelukkig konden we gebruik maken van onze kantine, die we zo hadden ingericht dat hier de markt kon plaats vinden.
Nog maar net open en daar kwamen de eerste klanten al. Omdat we nog niet overal prijskaartjes hadden geplaatst gaf dat een beetje verwarring. Dit is een leermomentje.
Binnen een paar uur waren de planten de we hadden gekocht en die door schenkingen aan de verenigingen waren verworven, nagenoeg uitverkocht.
Een woord van dank gaat uit naar de schenkers van bloemen en planten. Leuk dat je op zo’n moment het verenigingsleven een warm hart toedraagt.
Ook bedankt het bestuur de dames Tork en Van der Hoeven voor het schoonmaken van onze kantine.
Wij, ATV ’t Is Altijd wat en Houtwijk de Noord, kijken terug naar een geslaagde
dag en zullen na onze evaluatie waarschijnlijk volgend voorjaar weer zo’n actie organiseren.

Gezocht: kaarter(s) met organisatietalent (of andersom)
9 mei 2015
De wedstrijdkaartmiddagen zijn altijd gezellig en goed voor de vereniging. Het bestuur zou er graag mee doorgaan, en is daarom op zoek naar nieuwe vrijwilligers om (een deel van) de organisatie op zich te nemen.
Lijkt ’t je wel wat, stuur dan een mailtje naar atvhoutwijkdenoord@gmail.com over je plannen en wensen.

Tuinkrabbels maart-april verschenen
20 april 2015
De nieuwe Tuinkrabbels vind je hier.

Verplichte werkbeurten aangenomen in ALV
11 april 2015
Tijdens een goed bezochte ledenvergadering is het voorstel van het bestuur om verplichte werkbeurten in te voeren, aangenomen.
Dit na het verlagen van het aantal werkbeurten per seizoen van zes naar drie.
tuinkrabbels-maart-april_7
Nieuw: Spreekuur bestuur
11 april 2015
Vanaf heden houdt het bestuur elke oneven zaterdag spreekuur van 11.00 tot 12.00 uur in de kantine, zodat ze de rest van de week lekker ongestoord kunnen tuinieren. Het is prettig als je je vragen van de voren inlevert, per mail of in het postbakje, zodat ze zich kunnen voorbereiden op een antwoord.
tuinkrabbels-maart-april_15
Houtwal langs Uithofslaan wordt opgeruimd
11 april 2015
Wat ooit begon als houtwal, aangelegd door de gemeente, heeft zich ontwikkeld tot een illegale groftuinvuilstort. Een van de eerste taken van de werkbeurt-nieuwe-stijl wordt dan ook het opruimen van deze doorn-in-het-oog van gemeente, bestuur en omwonenden. Wellicht wordt er een versnipperaar gehuurd. Ook worden de bomen en struiken in de strook tussen tuinen en sloot, het zg. Wilde Bos, gefatsoeneerd.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA
Paasbingo was supergezellig
30 maart 2015
Zondag 29 maart ondanks slechte weer, super gezellige Paas Bingo gehad met zeer mooie prijzen. Lekker muziekje op de achtergrond, (door Andre), van de Greatest Singer songwriters die de muziek gebundeld hebben en er een mooi populair album van hebben gemaakt, de sfeer was super. Wel jammer dat er zo weinig mensen waren, want dan had de kantine lekker vol geweest.
Dit jaar hebben Bianca en Wim het toch maar weer gedaan, de inkopen en organisatie. moet een zeer tijdrovende inspanning zijn geweest zijn, Bianca en Willem die beide niet geheel fit waren. Willem kon er zelfs niet bij zijn wegens een dubbele long ontsteking ( gezondheid Willem)!!
Ruud verzorgde ook dit keer weer iedereen van een natje en een droogje☺
En Jan en Geer draaide de Bingo, zoals we dat van hen gewend zijn lekker tempo!
Alle medewerkenden bedankt namens het bestuur.

Lief & Leed en onkruid wieden
28 maart 2015
Het bestuur hoort niet altijd of er ziek leden zijn en zou dat wel graag weten, zodat we een kaartje kunnen sturen.En, als de zieke dat op prijs stelt, zouden we tijdens de werkbeurten ook het onkruid kunnen wieden. Dat is wel zo prettig na herstel!
Dus als je hoort dat een lid van onze vereniging langdurig ziek is of opgenomen in het ziekenhuis, geef dit dan alsjeblieft door aan ons secretariaat, of stuur een mail naar houtwijkdenoord@gmail.com.

mrRJPTKWater weer aangesloten
15 maart 2015
Zaterdag 28 maart zal het drinkwater weer worden aangesloten.
Controleer dus voor die tijd of de afsluiter goed dicht is.
Uitgezonderd calamiteiten; indien de vereniging uw waterleiding moet herstellen zijn hier kosten aan verbonden.

22 maart nog géén werkbeurt
15 maart 2015
Eerder stond op deze site dat 22 maart de eerste werkbeurt van dit seizoen zou zijn. Die gaat echter niet door.
11 april wordt in de ALV een besluit genomen over Werkbeurten Nieuwe Stijl, en pas de week daarop worden de eerste tuinders verwacht voor een werkbeurt. Zie https://atvhoutwijkdenoord.com/werkbeurten/.

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering
11 maart 2015
Zaterdag 11 april om 11.00 uur is er weer een ALV.
Eén van de agendapunten is het nieuwe plan rond de werkbeurten: voortaan verplicht en met financiële sancties bij niet-verschijnen.
Als je hierover wilt meepraten is dit je kans.
Het verslag van de vorige ALV vind je hier, de agenda van 11 april hier.

Paasbingo
8 maart 2015
Zondag 29 maart, om 12.30 uur, is de Paasbingo in de kantine.
Je kunt al eerder terecht voor een hapje en een drankje.
Iedereen van harte welkom!

De eerste echte Tuinkrabbels van dit jaar
1 maart 2015
Het laatste nieuws en nieuwtjes over Houtwijk de Noord vind je hier.

Invoering verplichte tuinbeurten
22 januari 2015
Dit jaar worden verplichte werkbeurten ingevoerd, met financiële sancties en al.
Als het aan het bestuur ligt en de ledenraadpleging in april ermee instemt, dienen even daarna alle zevenenzeventig tuinbezitters – van nummer 49 tot en met 126 – zich op een nog te bepalen zaterdagmorgen in de kantine te melden om deel te nemen aan de eerste gezamenlijke tuinbeurt voor het gehele tuincomplex.
Mocht u zich aan deze verplichte werkzaamheden willen onttrekken met het excuus van ‘Ik wist nergens van’, en u zich op deze eerste gezamenlijke dag niet hebben gemeld en daarover geen absentiebericht aan het bestuur hebben gezonden, dan heeft u een probleem, want dan wordt u als niet verschenen beschouwd en daar staan – en dat is nieuw – financiële sancties op.
De volledige tekst leest u in de extra editie van Tuinkrabbels.

Bulkinkoop compost
21 januari 2015
A.T.V. Houtwijk de Noord en A.T.V.’t Is Altijd Wat’ gaan dit jaar compost bestellen voor alle tuinleden die dit willen hebben.
De kosten zijn € 1,25 per kruiwagen, 14 kruiwagens is 1 m³.
Graag voor 10 februari bij het secretariaat opgeven hoeveel je wilt hebben, zodat het op tijd besteld kan worden.
Mailadres: atv.houtwijkdenoord@gmail.com.

20150111- Nieuwjaarstoespraak opgemaakt_Image_4Geniet van gisteren, droom van morgen, maar leef vandaag
11 januari 2015
Tijdens de nieuwjaarsreceptie van 10 januari sprak Andre Rietvelt deze nieuwjaarsrede uit.

Nieuwe Tuinkrabbels
23 december 2014
Nummer zes van dit jaar is verschenen en vind je hier.
Lekker lezen bij de kerstboom, en plannen maken voor komend (tuin)jaar. Vul gelijk de Zadenbestellijst in van Jan!

Winter Water Afsluiting
20 oktober 2014
In de week van 3 november wordt het water afgesloten.
Om kapotvriezen van de leidingen te voorkomen is het belangrijk dat u uw kraan daarna leeg laat lopen.

Herhaalde oproep: laat geen etensresten achter
18 september 2014rat
Naar aanleiding van meldingen over het strooien van etensresten vraagt het bestuur u hier mee te stoppen. De gemeente doet er veel aan om rattenoverlast te stoppen. Erg belangrijk hierbij is om geen voedselresten in de tuinen achter te laten. “Waar eten is komt de rat ook”!
Bestrijden kan alleen als er geen eten gestrooid wordt!

Geslaagde verenigingsbarbecue begint met een bijzondere toespraak
14 september 2014
Tijdens de openingstoespraak door Andre Rietvelt op 13 september werd bekend gemaakt dat een aantal vrijwilligers die een grote bijdrage hebben geleverd aan de bloei van de vereniging, geëerd gaat worden met een eigen pad.
De toespraak vindt u hier en een verslag van feest & ceremonie, met foto’s hier.
Hierbij de namen:
Naambordjes
Proletarisch winkelen op de volkstuin: hekken op tijd dicht!
12 september 2014
De laatste tijd komen mensen ons terrein op om rijpe groenten en fruit te stelen. U las daarover al in Tuinkrabbels; Mildreds komkommers waren weg op het moment dat zij ze, na maanden verzorging, wilde oogsten. Wat een domper!

Daarom brengen de besturen van zowel ’t Is Altijd Wat als ATV Houtwijk de Noord graag weer eens de openingstijden & -regels onder uw aandacht.
Van 1 april t/m 30 september van 09.00 tot 20.00 uur.
Van 1 oktober t/m 31 maart van 11.00 tot 16.00 uur.
Verlaat u rond acht uur het terrein, doe het hek dan op slot, alstublieft.
En vanaf 1 oktober graag al om vier uur.

De besturen hebben ook besloten de draaiknop van het hek ingang noord (gezien vanaf de Lozerlaan) te verwijderen zo dat de sleutel dient te worden gebruikt om het complex te betreden.
We hopen met deze maatregelen ongewenste plukkers te kunnen weren.
Alvast dank voor uw medewerking.

Workshop Druiven Snoeien
31 augustus 2014
In het Themapark De Westland Druif in Monster worden in november twee snoeiworkshops verzorgd. Aan de hand van een PowerPointpresentatie en tijdens een praktijkgedeelte in de tuin leert u de fijne kneepjes van het druiven snoeien.
Data: 15 en 22 november, van 9.30 tot 12.00 uur.
Voor de workshops is geen voorkennis nodig.
Tevoren aanmelden per mail: receptie@westlandsedruif.nl.
Kosten € 15,00 per persoon (inclusief koffie/thee).
http://www.westlandsedruif.nl, tel. 0174 248 787.
Bron: De Tuinliefhebber

Tuinen beschikbaar
26 augustus 2014
Binnen onze vereniging zijn diverse tuinen beschikbaar voor echte volkstuinders.
Tuinen in diverse prijs klassen.
Inschrijving per inschrijfformulier of bij Jan Scherpenzeel.

Un grande successo
italie de koks2italie tafels
De Italiaanse dag van 2 augustus 2014.

De Haagse bond waarschuwt voor teken
http://www.verenigingen.sport.nl/knwu/teamxtreme/docs/1505.pdf

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s