Beschikbare tuinen

Regelmatig komen op onze vereniging volkstuinen beschikbaar.
Informeer via atvhoutwijkdenoord@gmail.com naar de beschikbaarheid van een volkstuin.

Inschrijving bij onze vereniging kan pas plaatsvinden als u bent ingeschreven bij de Haagse Bond van Amateurtuinders verenigingen https://www.haagsebond.nl/
U ontvangt dan een inschijfnummer dat u dient te vermelden op ons inschrijfformulier.

Inschrijfformulier ATV Houtwijk de Noord