Beschikbare tuinen

juni 2020
Er zijn op het moment geen tuinen beschikbaar.

Inschrijving bij onze vereniging kan pas plaatsvinden als u bent ingeschreven bij de Haagse Bond van Amateurtuinders verenigingen https://www.haagsebond.nl/
U ontvangt dan een inschijfnummer dat u dient te vermelden op ons inschrijfformulier.

Inschrijfformulier ATV Houtwijk de Noord