Werkbeurten

Werkbeurten vinden plaats op zaterdag, van 09:30 uur tot 11:30 uur.
De beurten zijn in vier ploegen, elk lid wordt één keer per seizoen verwacht.
De werkbeurten van 2018 zijn allemaal geweest, in het voorjaar van 2019 beginnen we weer.
Doelstelling is om ons park netjes te houden en dat houdt in dat er af en toe ook aan de paden en omgeving van de tuinen en kantine onderhouden moeten worden.

De werkbegeleider is Huub Vonk.
U wordt een week voor uw werkbeurt per e-mail uitgenodigd, als u verhinderd bent meldt u dit op deze wijze terug!
Als u zonder melding niet verschijnt op de werkbeurten , wordt hiervoor een boete (€ 50.-) opgelegd. Indien u zwaarwegende redenen had om niet te verschijnen, word dit ter beoordeling aan het bestuur voorgelegd.
Het inhalen van werkbeurten is verplicht en mag door de weeks plaats vinden.
Afmeldingen dienen persoonlijk en voortijdig te worden gedaan bij de groepsbegeleider !!
Werk en privé gaan natuurlijk altijd voor, maar communiceren is zeker zo belangrijk, neem gewoon contact op als u niet aan de vastgestelde dagen kan voldoen. Samen lossen we het op !!
Het Bestuur

Kantine geopend
Morgens is er koffie of thee en fris en middag is er gelegenheid om belegde broodjes of soep te verkrijgen. De kantine blijft op deze dagen langer open, net zolang het gezellig en er behoefte is, maar om maximaal 15:00 uur sluit deze dienstverlening. We willen hiermee onderzoeken of er behoefte is voor deze vernieuwde service er onder de leden is. Vroeger was dit heel gewoon om elkaar op een zaterdag, naast het zelf tuinieren ook nog een kaartje te leggen en een bakkie te doen. Dit is voor alle leden en niet alleen de leden die de beurt hadden die dag! Dus vijf zaterdagen gaan we open voor u en zijn er leden die het geheel verzorgen.

In het afgelopen tuin seizoen is opkomst inmiddels op een enkele na goed te noemen. Het samen werken blijkt ook gezellig te kunnen zijn en is een mooi moment om elkaar weer eens te ontmoeten. Daarom willen we de kantine op de dagen langer openhouden. De werkzaamheden zijn in het algemeen niet zwaar maar passen bij de leeftijd en gezondheid van een ieder.

De werkzaamheden die worden uitgevoerd op de werkbeurt worden samengesteld door de coördinator. Tevens kunnen werkzaamheden aangemeld worden die een meer gezamenlijk karakter hebben en waarvoor meer spierkracht en inzet nodig is. Dit alles in het kader voor het algemeen belang.
atv2Er zijn inmiddels extra gereedschappen aangeschaft om ook het zwaardere werk te kunnen doen. U kunt een boom laten vellen of andere grond werkzaamheden aanmelden die dan gezamenlijk aangepakt worden. Dirk heeft zich gemeld om deze machines te bedienen daar er ten aanzien van de veiligheid en bediening enige kennis en kunde nodig is.

P.S. we hebben natuurlijk ook vrijwilligers op de tuin, die buiten de werkbeurten om altijd bereid zijn werkzaamheden te doen voor onze vereniging, daar hoeven we niet om te vragen, die doen het gewoon…

De Eerste Verplichte Werkbeurt
9 juni 2015
De opkomst op 16 mei was groter dan verwacht. Tien stoere mannen en vrouwen waren ondanks het slechte weer gekomen. Acht tuinders hadden zich afgemeld, twee tuinders zijn vrij gesteld i.v.m. hoge leeftijd, en vijf tuinders hebben niets laten weten.

Een presentielijst wordt bijgehouden. Komende bestuursvergadering worden deze resultaten besproken en zullen we bepalen of er een sanctie wordt opgelegd

De werkzaamheden die zijn uitgevoerd volgens de To Do list betreffen
1. Kantplanken ter hoogte van de bestuurskamer ingraven.
2. Pad onkruid vrijmaken Fam. Grunwaldpad.
4. Jan Scherpenzeel plein onkruidvrij maken
5. Achter de blokhut onkruid vrij maken.

Punt 3, het afvoeren van snoeiresten aan het van Grunwaldpad (langs de Uithofslaan), is niet uitgevoerd vanwege de slechte weersomstandigheden. Wat begon als een houtwal, aangelegd door de gemeente, is nu een afvalberg van snoeiafval, ijzerdraad, hout en andere afvalstoffen. Daar kan geen hakselaar tegenop!
Voor de volgende werkbeurt, op 20 juni, wordt een vuilcontainer gehuurd, en wordt alsnog een begin gemaakt met deze klus.

Op bijna elke To Do List komt het verwijderen van onkruid op het J. Schepenzeelplein als mede achter de blokhut terug. Bij slecht weer kan als alternatief de schoonmaak van de kantine worden ingelast.

Verplichte werkbeurten aangenomen in ALV
11 april 2015
Tijdens een goed bezochte ledenvergadering is het voorstel van het bestuur om verplichte werkbeurten in te voeren, aangenomen.
Dit na het verlagen van het aantal werkbeurten per seizoen van zes naar drie.

Werkbeurten oude stijl, 2014
De laatste zaterdag van april, juni en augustus worden alle tuinders opgeroepen mee te doen met de werkbeurt.
Werkbeurten op ATV Houtwijk de Noord hebben een vrijwillig karakter. Drie maal per jaar wordt een beroep op alle tuinders gedaan om te helpen bij het onderhoud van alle zaken die niet onder de individuele verantwoordelijkheid vallen.
De vereniging wordt bestuurd door vrijwilligers. Het is een redelijk verzoek aan álle tuinleden om drie keer per jaar hun verenigingsplicht te doen. Het gaat immers om ons aller belang: een aantrekkelijk, schoon, veilig en goed bereikbaar tuincomplex.

werkbeurt 1 Tweede werkbeurt was gezellig en druk
Zaterdag 28 juni jl. hadden we onze volgende werkbeurtronde van 2014.
We begonnen deze prachtige zonnige dag uiteraard eerst met een gezamenlijk bakkie koffie in de kantine. Daarna moesten we echt aan het werk, want de volgende werkzaamheden moesten worden uitgevoerd:
– opruimen van de beton en steenresten achter het pomphok.
– afmaken van de schuur op het terras, naast ons verenigingsgebouw.
– de kantplank aan de verenigingskas moest hoger worden gezet in verband met eventuele glasbreuk.
– terras stoeltjes schoonmaken.
– onkruid rond ons verenigingsgebouw.
– bestrating pad naar de bestuurskamer gedeeltelijk herstellen.
– groenstrook achterpad bij bruggetje onkruidvrij maken.
– groenstrook bij de hoofdingang opruimen en onkruid vrijmaken.
U ziet het, het was een hele waslijst aan werkzaamheden.

Wie waren er zoal op de oproep van het bestuur afgekomen? Dat waren de volgende mensen. Fijn om dat nu ook eens te vermelden. We noemen geen achternamen, maar het waren Lies en haar zus, Marianne, Carla, Ineke, Dirk, Peter, Andre, Jan en Jan, Gerard en Theo. Hanne had zich netjes afgemeld.

Er werd hard gewerkt. Dirk werkte zich met de bosmaaier in het zweet en de dames ruimden alle rotzooi die hij maakte in kruiwagens achter zijn kont weer op. De dames bij de hoofdingang konden alle groenafval in de aanhanger gooien die ‘t Is Altijd Wat beschikbaar stelde. Direct nadat we klaar waren, hebben we dit afgevoerd. Alleen het steen- en betonafval moet nog weggehaald worden.werkbeurt 2
De blokhut werd nu ook aan de onderkant netjes met trespa afgewerkt. Nu alleen de dakgoot nog en alles een tweede schilderbeurt, dan is deze ook klaar.
De kantplank langs de kas werd netjes met stoeptegels opgehoogd en met zand gevuld. Daarna werden er mooie plantjes en cactussen (van Jan de Vreede) ingezet. Prachtig! Om half elf werd er een koffie-pauze ingelast, waarna we tot twaalf uur weer verder gingen.
Het bestuurskamerpaadje werd netjes hersteld en alle punten van zorg werden, op één na wegens tijdgebrek, gedaan. Maar die tuinstoeltjes kunnen tussen andere werkbeurten worden gedaan.

Nadat iedereen hard had gewerkt, werd er uitgebreid geluncht. Peter had weer voor lekkere broodjes met beleg gezorgd en Ruud voor thee en koffie. Het was gezellig druk en het belangrijkste was dat men op deze manier elkaar ook wat beter leert kennen. We hopen dat hierdoor ook op de volgende zaterdagochtenden we elkaar eens bij een kopje koffie, een broodje of een praatje in ons verenigingsgebouw zullen weerzien. Al met al een geslaagde werkbeurt.

P.S. we hebben natuurlijk ook vrijwilligers op de tuin, die buiten de werkbeurten om altijd bereid zijn werkzaamheden te doen voor onze vereniging, daar hoeven we niet om te vragen, die doen het gewoon…
Theo Zuiderwijk

Eerste Werkbeurt Nieuwe Stijl op Eerste Koningsdag
De oproep per email aan alle tuinders om mee te doen aan de werkbeurt op 26 april leverde twaalf aanmeldingen op.
Terwijl de rest van Den Haag op kleedjes zat, of er langs slenterde, werd er na een goede bak koffie geschilderd en gezeemd. Er werden schuttingen geplaatst en tegels gelegd. De keuken en koelkasten werden stevig uitgesopt. Ieder werkte naar vermogen.
Allemaal op plekken tot ons gezamenlijk nut: in en om de kantine en het pomphok.
Na afloop waren er rijk belegde verse broodjes.
Het was gezellig.
En natuurlijk verbaasden we ons over de lage opkomst.
Volgende keer, 28 juni 9.00 uur, hopen we op meer aanmeldingen. hg.

IMG_0777

IMG_0779