Werkbeurten

Werkbeurten 2020
Werkbeurten vinden plaats op zaterdag, van 09:30 uur tot 11:30 uur.
De beurten zijn in vier ploegen, elk lid wordt één keer per seizoen verwacht.
Doelstelling is om ons park netjes te houden en dat houdt in dat er af en toe ook aan de paden en omgeving van de tuinen en kantine onderhouden moeten worden.

De werkbegeleider is Huub Vonk.
U wordt een week voor uw werkbeurt per e-mail uitgenodigd, als u verhinderd bent meldt u dit op deze wijze terug!
Indien u zwaarwegende redenen had om niet te verschijnen, word dit ter beoordeling aan het bestuur voorgelegd.
Het inhalen van werkbeurten is verplicht en mag door de weeks plaats vinden.
Afmeldingen dienen persoonlijk en voortijdig te worden gedaan bij de groepsbegeleider !!
Werk en privé gaan natuurlijk altijd voor, maar communiceren is zeker zo belangrijk, neem gewoon contact op als u niet aan de vastgestelde dagen kan voldoen. Samen lossen we het op !!
Het Bestuur

Kantine geopend
Morgens is er koffie of thee en fris en middag is er gelegenheid om belegde broodjes of soep te verkrijgen. De kantine blijft op deze dagen langer open, net zolang het gezellig en er behoefte is, maar om maximaal 15:00 uur sluit deze dienstverlening. We willen hiermee onderzoeken of er behoefte is voor deze vernieuwde service er onder de leden is. Vroeger was dit heel gewoon om elkaar op een zaterdag, naast het zelf tuinieren ook nog een kaartje te leggen en een bakkie te doen. Dit is voor alle leden en niet alleen de leden die de beurt hadden die dag! Dus vijf zaterdagen gaan we open voor u en zijn er leden die het geheel verzorgen.

In het afgelopen tuin seizoen is opkomst inmiddels op een enkele na goed te noemen. Het samen werken blijkt ook gezellig te kunnen zijn en is een mooi moment om elkaar weer eens te ontmoeten. Daarom willen we de kantine op de dagen langer openhouden. De werkzaamheden zijn in het algemeen niet zwaar maar passen bij de leeftijd en gezondheid van een ieder.

De werkzaamheden die worden uitgevoerd op de werkbeurt worden samengesteld door de coördinator. Tevens kunnen werkzaamheden aangemeld worden die een meer gezamenlijk karakter hebben en waarvoor meer spierkracht en inzet nodig is. Dit alles in het kader voor het algemeen belang.
atv2Er zijn inmiddels extra gereedschappen aangeschaft om ook het zwaardere werk te kunnen doen. U kunt een boom laten vellen of andere grond werkzaamheden aanmelden die dan gezamenlijk aangepakt worden. Dirk heeft zich gemeld om deze machines te bedienen daar er ten aanzien van de veiligheid en bediening enige kennis en kunde nodig is.

P.S. we hebben natuurlijk ook vrijwilligers op de tuin, die buiten de werkbeurten om altijd bereid zijn werkzaamheden te doen voor onze vereniging, daar hoeven we niet om te vragen, die doen het gewoon…